อ่านทั้งหมดประชาสัมพันธ์ถาม-ตอบความรู้-วิชาการมีดีมาโชว์ซื้อ-ขาย-ประมูลสัพเพเหระกิจกรรม 2U
ขอเชิญร่วมสร้างเหรียญท้าวมหาพรหม ถวายวัดพระพุทธบาทเขาน้อยเจริญธรรม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

        พระพรหม เป็นมหาเทพแห่งความเมตตา มีพรหมวิหาร 4  คือ  ธรรมของผู้เป็นใหญ่ ประกอบ เมตตา  กรุณา  มุทิตา อุเบกขา อยู่เป็นประจำในจิตใจ  เรียกว่า  พรหมวิหาร  ทรงมีความเมตตาต่อมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยแท้จริง ยังมีน้ำพระทัยเป็นอย่างมากใครทูลขอสิ่งใดพระองค์ท่านทรงประทานพระพรให้ได้สมปรารถนาเจตนากันทุกๆประการ  พระพรหม  พระองค์ท่านได้บังเกิดขึ้นมาจากดอกบัว  ขณะที่พระนารายณ์กำลังทรงบรรทมหลับ  ได้ผุดขึ้นมาจากสะดือ  บางคัมภีร์กล่าวว่า พระพรหมท่านได้สร้างพระองค์ขึ้นมาเอง ซึ่งพระพรหมมีรูปกายสีแดง  มี 4 หน้า  และ 4 กร ระบุไว้ว่า พระกรหนึ่ง ทรงถือธาน  พระกรหนึ่ง  ทรงถือช้อน(เอาไว้ตักเนยหยอดในเตาไฟ)  พระกรหนึ่ง ทรงถือหม้อน้ำ  พระกรหนึ่ง  ทรงถือคัมภีร์  พาหนะใช้ประจำพระองค์ท่าน เป็นพญาหงส์ทอง  สำหรับวิมานที่ทรงสถิตชื่อว่า พรหมพฤนทา  อยู่ในพรหมโลก

        พระพรหม ในพระพุทธศาสนา พระพรหม เป็นผู้ที่ทูลของพระพุทธเจ้าให้โปรดแสดงธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ เพื่อให้สัตว์โลกได้มีดวงตาเห็นธรรม  โดยได้กล่าวไว้ในพุทธประวัติ  คราวที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้ว  ประทับอยู่ภายใต้ต้นราชายตนะหรือไม้เกดครบ ๗วันแล้ว  พระพุทธเจ้าเสด็จแปรสถานที่ประทับ กลับไปประทับอยู่ภายใต้ต้นอชปาลนิโครธหรือต้นไทร  ซึ่งเคยเสด็จไปประทับหนหนึ่งมาแล้ว ครั้งนี้นับเป็นสัปดาห์ที่ ๕  ระหว่างที่ประทับอยู่ ณ ที่นี่ พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาถึงธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้มา  ทรงเห็นว่าเป็นธรรมที่มีความหมายสุขุมละเอียด ก็ทรงบังเกิดความท้อพระทัยว่า  จะมีใครสักกี่คนที่จะฟังธรรมของพระองค์รู้เรื่อง  พระทัยหนึ่งจึงเกิดความมักน้อยว่าจะไม่แสดงธรรมเพื่อโปรดใครเลย

        ท่านผู้รจนาคัมภีร์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า  ได้แต่งเรื่องสาธกให้เห็นเป็นปุคคลธิษฐานประกอบเข้าในตอนนี้ว่า พระดำริของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ได้ทราบไปถึงท้าวสหัมบดีพรหมในเทวโลก ท้าวสหัมบดีพรหมจึงตกพระทัยเป็นอย่างยิ่ง ถึงกับทรงเปล่งศัพท์สำเนียงอันดังถึงสามครั้งว่า "โลกจะฉิบหายในครั้งนี้"  ปฐมสมโพธิว่า  "เสียงนั้นก็ดังแผ่ไปทั่วหมื่นโลกธาตุ  ท้าวสหัมบดีพรหมจึงพร้อมด้วยเทวาคณานิกรลงมากราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรม"  ตอนท้าวสหัมบดีพรหมลงมาทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมโปรดชาวโลกนี้  กวีท่านแต่งเป็นอินทรวงศ์ฉันท์ภาษาบาลีไว้ว่า

    "พรหฺมา  จ  โลกาธิปตี  สหมฺปติ
กตฺอญฺชลี  อนฺธิวรํ  อยาจถ
สนฺตีธ  สตฺตาปฺปรชกฺขชาติกา
เทเสตุ  ธมฺมํ  อนุกมฺปิมํ  ปชํ"

        แปลว่า  "ท้าวสหัสบดีพรหม  ประณมกรกราบอาราธนาพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐว่า  สัตว์ในโลกนี้  ที่มีกิเลสบางเบาพอที่จะฟังธรรมเข้าใจนั้นมีอยู่  ขอพระองค์ได้โปรดแสดงธรรมช่วยเหลือชาวโลกเทอญ"  ต่อมาภาษาบาลีที่เป็นฉันท์บทนี้      ได้กลายเป็นคำสำหรับอาราธนาพระสงฆ์ในเมืองไทยให้
แสดงธรรมมาจนทุกวันนี้
ผู้โพสต์ : niwat   วันที่ : 11 - ก.พ. - 53  เวลา 15:48:12   , ip : 58.8.xxx.xxx    แจ้งลบทั้งกระทู้           อานิสงฆ์ของการสร้างพระพรหม  เชื่อกันว่าจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน  มีความสุขความเจริญ  ดังที่มีวลีพูดกันว่า “ พรหมลิขิต” ถ้าเราทำดีกับท่านแล้วท่านจะดลบันดาลให้ชีวิตของเราประสบแต่ความสุขความเจริญ ในโอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเหรียญท้าวมหาพรหมถวายแด่วัดพระพุทธบาทเขาน้อยเจริญธรรม  โดยเป็นเจ้าภาพชุดละ 1,000 บาท จะได้รับเหรียญท้าวมหาพรหมเป็นที่ระฤก จำนวน 16 เหรียญ (เท่ากับจำนวนชั้นรูปพรหม)  โดยจะได้รับเหรียญในต้นเดือนเมษายน 2553 ซึ่งเหรียญทั้งหมดนี้จะผ่านพิธีพุทธาภิเษก และ เทวาภิเษก ตามตำรับวิชาโบราณ ทั้งสายพุทธ และ สายพราหมณ์ รวมถึงพิธีสายฆราวาส “อาจารย์เฮง ไพรยวัล” ที่โด่งดังมากในการสร้างเหรียญท้าวมหาพรหม ที่มีประสบการณ์ทางเมตตา แคล้วคลาด และ มหาอำนาจ


    อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระพรหม ได้ที่ http://www.amulet2u.com/board/q_view.php?c_id=3&q_id=23458
   ความเห็นที่ 1 โดยคุณ : niwat วันที่ : 11 - ก.พ. - 53  เวลา 15:52:51  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น        รูปนี้เป็นเหรียญต้นแบบ  ที่ยังไม่ได้แก้ไข  ตอนนี้กำลังเก็บรายละเอียดให้ชัดเจน  โดยมีขนาดเหรียญประมาณเหรียญ1บาทสมัยนี้  ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20มิลลิเมตร
   ความเห็นที่ 2 โดยคุณ : niwat วันที่ : 11 - ก.พ. - 53  เวลา 15:55:46  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น        ด้านหลังจะเป็นตราประจำวัด พระพุทธบาทเขาน้อยเจริญธรรม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
   ความเห็นที่ 3 โดยคุณ : niwat วันที่ : 11 - ก.พ. - 53  เวลา 15:57:00  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น        ความตั้งใจที่ได้ตั้งไว้คือ สร้างเหรียญเนื้อทองแดง ด้านหลังเป็นตราวัด จำนวน 2,000 เหรียญ  และ  สร้างเหรียญเนื้อทองเหลือง ด้านหลังเป็นตราวัด จำนวน 2,000 เหรียญ  และ มีเหรียญเนื้อพิเศษอีกจำนวนหนึ่ง ( ด้านหลังเรียบ ) 

        สำหรับเหรียญเนื้อพิเศษ ผมได้ทำการรวบรวม ชนวนโลหะมงคลต่างๆ  เช่น ชนวนหัวแหวนรามสูรย์ , ก้านชนวนหล่อพระกริ่ง , แผ่นจารเกจิอาจารย์หลายสิบแผ่น , แผ่นจารจากอาจารย์วันชัย (ศิษย์สายอาจารย์เฮง) , และ เหรียญพระพรหมหลายสำนัก มาหลอมรวมกัน  แล้วรีดเป็นแผ่นเพื่อนำมาปั๊มเป็นเหรียญเนื้อพิเศษ  เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนพิเศษ สำหรับผู้ที่รับเป็นเจ้าภาพให้อีก กองละ 1 เหรียญ  เพิ่มเติมจากเหรียญที่ท่านจะได้รับ 16 เหรียญ  รวมเป็น 17 เหรียญ

        สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพ  สามารถลงชื่อ และ/หรือ เบอร์โทรไว้  หรือ แจ้งความประสงค์มาที่ amulet2u@hotmail.com กระผมจะได้ส่งรายละเอียด เบอร์บัญชีไปให้ทาง e-mail หรือ sms

        และผมขอรับบริจาคชนวนโลหะมงคล และ เหรียญพระพรหม ทุกสำนัก เพื่อนำมาหลอมเป็นแผ่นชนวนโลหะมงคล เพื่อทำเหรียญเนื้อพิเศษในครั้งนี้  สำหรับทุกท่านที่ได้ส่งชนวนโลหะมงคลมา กระผมมีของตอบแทนให้กับทุกท่าน  ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดว่าเป็นสิ่งใด  สามารถส่งมาให้กระผมได้ที่

        นิ วั ติ    สิ ง ห์ ก า ญ จ น โ ร จ น์  เลขที่ 314 ซอยจันทน์32 ถนนจันทน์ เขตสาทร กทม 10120
   ความเห็นที่ 4 โดยคุณ : niwat วันที่ : 11 - ก.พ. - 53  เวลา 16:11:09  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น      ขออนุโมทนาบุญ กับ คุณไชยรัตน์ จากสงขลา ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๕กอง ครับ

      ตอนบ่ายๆ ผมจะนำรูปชนวนโลหะมงคล (บางส่วน) ที่จะนำมาหลอมรีดเพื่อสร้างเป็นเหรียญเนื้อชนวนโลหะ มาให้ชมครับ  งานนี้ผมทำเต็มที่ครับ  เพราะว่าคุณแม่ขอให้ช่วยสร้างเหรียญถวายวัดที่คุณแม่เคยไปปฏิบัติธรรม 
   ความเห็นที่ 5 โดยคุณ : niwat วันที่ : 12 - ก.พ. - 53  เวลา 08:53:33  ,ip :202.176.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น        ขออนุโมทนาบุญ กับ พี่เหรียญ สายัญ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า บริษัท นานดี อินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กอง ครับ .... ขอพระจากพระพรหม ให้พี่เหรียญมีสุขภาพแข็งแรง และ มีจิตใจที่ผ่องใส ตลอดไปครับ
   ความเห็นที่ 6 โดยคุณ : niwat วันที่ : 12 - ก.พ. - 53  เวลา 09:26:35  ,ip :202.176.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


ด้านหลังเป็นตราวัด ดูไม่ขลังครับ น่าจะทำเป็นยันต์ ดีกว่า
   ความเห็นที่ 7 โดยคุณ : บัญชา ปากเกร็ด วันที่ : 12 - ก.พ. - 53  เวลา 13:13:54  ,ip :118.174.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น        ขอบคุณครับคุณบัญชาที่ชี้แนะ / ในส่วนเหรียญที่สร้างถวายวัดผมคงใส่ตราวัดเช่นเดิม สำหรับเหรียญที่ผมจะแจกให้กรรมการ(เนื้อชนวนโลหะพิเศษ)ความตั้งใจแรกผมกะว่าจะทำหลังเรียบ  แต่ถ้าแกะบล๊อคยันต์ได้ทัน  ก็จะทำเป็นยันต์ครับผม ( ยังไม่รับปาก )
   ความเห็นที่ 8 โดยคุณ : niwat วันที่ : 15 - ก.พ. - 53  เวลา 09:00:21  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น            ส่วนหนึ่งของชนวนโลหะที่นำมาหลอมเพื่อสร้างเหรียญท้าวมหาพรหมเนื้อชนวน เพื่อตอบแทนให้กับกรรมการทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ กองละ 1 เหรียญ  ผมจำได้ไม่หมดว่าแผ่นยันต์ต่างๆนี้มีรายละเอียดอะไรบ้าง  แต่ในวันที่สร้างจริงผมจะจดออกมาให้ละเอียดที่สุด  ตอนนี้ผมก็ขอเอ่ยนามเฉพาะที่จำได้ก็แล้วกันนะครับ

                          - แผ่นจาร ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี จ.เชียงใหม่
                          - แผ่นจาร ครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล จ.เชียงใหม่
                          - แผ่นจาร เจ้าอาวาส วัดดับภัย จ.เชียงใหม่
                          - แผ่นจาร ครูบาจันทร์แก้ว วัดศรีสว่าง จ.เชียงใหม่
                          - แผ่นจาร ครูบาคำตั๋น สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น  จ.เชียงใหม่
                          - แผ่นจาร ครูบาบุญมา วัดกิ่วแลป่าเป้า จ.เชียงใหม่
                          - แผ่นจาร พระอาจารย์สีหราช วัดป่าซางน้อย จ.ลำพูน
                          - แผ่นจาร ครูบาศรีวัย วัดหนองเงือก จ.ลำพูน
                          - แผ่นจาร ครูบาอุ่น วัดโรงวัว จ.เชียงใหม่
                          - แผ่นจาร ครูบา??? วัดมหาวัน จ.เชียงใหม่
                          - แผ่นจาร หลวงพ่อจ้อย วัดหนองน้ำเขียว จ.ชลบุรี
                          - แผ่นจาร หลวงพ่อเก๋ วัดแม่น้ำ จ.ปทุมธานี ( อาจจะจำชื่อผิด )
                          - แผ่นจาร หลวงพ่อคง วัดเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี
                          - แผ่นจาร หลวงพ่อเพิ่ม วัดแก่นเหล็ก จ.เพชรบุรี
                          - แผ่นจาร หลวงพ่อเสนาะ วัดป้อม จ.เพชรบุรี
                          - แผ่นจาร หลวงพ่อเสรี วัดหนองชุมพล จ.เพชรบุรี

                          - แผ่นจาร อีกหลายหลวงพ่อ หลายวัด ที่ผมจำไม่ได้

                          - แผ่นจาร อาจารย์วันชัย  ศิษย์สายอาจารย์เฮง ไพรยวัลย์

                          - ก้านชนวนพระกริ่งชินเบ็งชร ( คุณโต้งมอบให้ )
                          - ก้านชนวนพระกริ่ง ????? ( จำชื่อไม่ได้ ) ก้านที่อยู่ล่างสุด
                          - ก้านชนวนหล่อพระหลวงปู่ทวด พิมพ์เตารีดจิ๋ว
                          - ก้านชนวนพระปิดตา ( คุณอุ้งมอบให้ )

                          - ตะกรุดเงิน , ตะกรุดทองแดง , ตะกรุดทองเหลือง อีกสิบกว่าดอก

                          - เหรียญพระพรหม หลายวัด ที่นำมาถ่ายรูปนี้เป็นบางส่วน

                          - หัวแหวนนพศูรย์ เนื้อ นวะโลหะ 8 หัว ( กำลังของพระราหู )

                          - และ ชนวนโลหะอื่นๆที่กำลังทยอยเดินทางมา
   ความเห็นที่ 9 โดยคุณ : niwat วันที่ : 15 - ก.พ. - 53  เวลา 09:36:37  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น            และ ชนวนโลหะ ที่เหลือจากการตัดขอบของหัวแหวนนพศูรย์ เนื้อนวะโลหะ อีกประมาณ 1 กก.  / จากการคาดคะเน เนื้อโลหะที่นำมาเป็นทองแดง ที่ออกไปทางนวะโลหะ ถ้านำมาหลอมรวมกับแผ่นเงินอีกหลายสิบแผ่น ที่พระเกจิอาจารย์ได้เมตตาจารไว้ให้  โดยกระผมได้บอกกับพระเกจิอาจารย์ว่าผมนำมาสร้างเหรียญพระพรหม  ซึ่งท่านก็ได้เมตตาจารให้  บางท่านก็ลงจารด้วยคาถาพระพรหม , บางท่านก็จารให้ด้วยยันต์ทางเมตตา และ แคล้วคลาด  จากส่วนผสมที่ได้นำมาหลอมในครั้งนี้  ทำให้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเนื้อของเหรียญท้าวมหาพรหมที่จะสร้างขึ้นเป็นพิเศษให้กับกรรมการนี้จะออกมาเป็นนวะโลหะที่จะกลับดำได้ โดยที่ไม่ต้องนำไปชุบน้ำยา หรือ นำไปเผาไฟเพื่อสร้างผิวพระ

            งานนี้ผมก็ยังคงเต็มที่ และ เต็มกำลังเหมือนเช่นทีผ่านมาครับ  เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถทำได้ ให้กับทุกๆท่าน

            ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นกรรมการสร้าง สามารถติดต่อได้ที่ amulet2u@hotmail.com หรือ โทรหาผมได้โดยตรงที่ 0 8 6 - 3 5 1 - 3 6 2 0 ครับ
   ความเห็นที่ 10 โดยคุณ : niwat วันที่ : 15 - ก.พ. - 53  เวลา 09:43:13  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น            ขอบคุณ คุณเสน่ห์ จันทร์สุวรรณ ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ 2 กองครับ ขอให้หุ้นขึ้นทุกๆวันครับ
   ความเห็นที่ 11 โดยคุณ : niwat วันที่ : 15 - ก.พ. - 53  เวลา 09:43:53  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น          ขอบคุณ คุณกุลนารถ ศรีสุข ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1 กองครับ
   ความเห็นที่ 12 โดยคุณ : niwat วันที่ : 15 - ก.พ. - 53  เวลา 09:53:39  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น            ขอขอบพระคุณ พี่รัตน์ ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพอีก 1 กองครับ
   ความเห็นที่ 13 โดยคุณ : niwat วันที่ : 15 - ก.พ. - 53  เวลา 09:55:28  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น            ขอบคุณ เจี๊ยบ Tooling ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1กอง และ พี่ Ant Tooling เป็นเจ้าภาพอีก 1 กอง 
   ความเห็นที่ 14 โดยคุณ : niwat วันที่ : 15 - ก.พ. - 53  เวลา 16:56:17  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


ขอร่วมด้วย 1 กองครับ
โอนแล้วจะโทรแจ้งครับ
   ความเห็นที่ 15 โดยคุณ : กิตติ วันที่ : 15 - ก.พ. - 53  เวลา 22:00:55  ,ip :118.172.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น          ขออนุโมทนาบุญเพิ่มเติมครับ

                    คุณอุ้ง ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1 กอง

                    คุณนุช ลาซาล ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1 กอง

                    เพื่อนๆที่โกดังลาซาล ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1 กอง

                    เพื่อนๆที่ Actry  ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1 กอง

                    เพื่อนๆ ที่ ND-บริการ ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1 กอง
   ความเห็นที่ 16 โดยคุณ : niwat วันที่ : 17 - ก.พ. - 53  เวลา 14:12:06  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น          ขออนุโมทนาบุญเพิ่มเติมครับ

                    คุณเพ็ญศรี โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล ร่วมเป็นเจ้าภาพ 5 กอง

                    คุณแม่ผมเอง ร่วมเป็นเจ้าภาพ 5 กอง

                    เพื่อนคุณแม่ผม หลายท่านรวมกัน ร่วมเป็นเจ้าภาพ 10 กอง
   ความเห็นที่ 17 โดยคุณ : niwat วันที่ : 17 - ก.พ. - 53  เวลา 14:14:06  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น            ตอนนี้ผมค้นเอาแผ่นเงินแท้ ที่จารโดยพระเกจิสายใต้เมื่อสองปีก่อนมาร่วมเป็นชนวนโลหะ  ทำให้เฉพาะแผ่นจารมีกว่าห้าสิบแผ่นแล้วครับ  ประกอบกับคุณอุ้ง จะนำแผ่นนวโลหะที่เหลือจากการสร้างพระนาคปรก มาร่วมเป็นชนวนโลหะมงคลอีก  ทำให้ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า เหรียญกรรมการนี้จะต้องมีผิวที่กลับดำอย่างแน่นอน  และทีสำคัญ ขลังสุดๆครับ
   ความเห็นที่ 18 โดยคุณ : niwat วันที่ : 17 - ก.พ. - 53  เวลา 14:17:54  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น          ขออนุโมทนาบุญเพิ่มเติมครับ

                    พี่ใหม่ ระยอง ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1 กอง

                    คุณwach  ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1 กอง 
   ความเห็นที่ 19 โดยคุณ : niwat วันที่ : 18 - ก.พ. - 53  เวลา 15:03:51  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น        รวมเจ้าภาพ ณ ขณะนี้ได้ 40 กองแล้วครับ  อนุโมนทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพครับผม  ขอกุศลผลบุญในครั้งนี้ได้โปรดอำนวยอวยพรให้ทุกๆท่านมีความสุขกาย สบายใจ  ทำสิ่งใดที่ดีงามก็ขอให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ได้ตั้งใจไว้ครับ
   ความเห็นที่ 20 โดยคุณ : niwat วันที่ : 18 - ก.พ. - 53  เวลา 15:08:32  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น        ขออนุโมทนาบุญเพิ่มเติมครับ

                    คุณอรปรียา Goldmine ร่วมเป็นเจ้าภาพ 2 กอง  .... รวมเจ้าภาพ ณ ขณะนี้ 42 กอง  ใกล้ถึงเป้าหมายแล้ว (50กอง)
   ความเห็นที่ 21 โดยคุณ : niwat วันที่ : 19 - ก.พ. - 53  เวลา 13:13:12  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น        ขออนุโมทนาบุญเพิ่มเติมครับ

                    คุณพีท แห่ง ส้มตำสากทอง ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1 กอง  .... รวมเจ้าภาพ ณ ขณะนี้ 43 กอง  ใกล้ถึงเป้าหมายแล้ว (50กอง)
   ความเห็นที่ 22 โดยคุณ : niwat วันที่ : 19 - ก.พ. - 53  เวลา 14:06:21  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น            เช้าวันนี้ กระผมได้ทำพิธี ขออนุญาตนำชนวนโลหะมงคลทั้งหลายไปหลมอเพื่อสร้างเหรียญเนื้อนวะโลหะ  โดยกระผมได้ทำพิธี ตั้งแต่เวลา 06.09 ถึงเวลา 06.38 นาฬิกา  ตามปฏิทินโหรคือ วันจันทร์ที่  22 กุมภาพันธุ์ 2553  ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 4  ปีฉลู  ซึ่ง ช่วงเวลาดังกล่างนี้ เป็นภูมิปาโลฤกษ์


ภูมิปาโลฤกษ์
        ได้แก่ฤกษ์ที่ 4 , 13 และ 22 เรียกว่า ภูมิปาโลฤกษ์ แปลว่า ผู้รักษาแผ่นดิน มีพระพุธเป็นผู้รักษาฤกษ์ บาทฤกษ์ทั้ง 4 อยู่ในราศีเดียวกันเป็น บูรณะฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ การมงคลต่างๆ งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร การเช่าซื้อ ก่อสร้าง ปลูกเรือน ยกศาลพระภูมิ แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขาบท เปิดอาคารห้างร้าน และ สารพัดงานมงคลทั้งปวง

สรุปการใช้ฤกษนี้
    ฤกษ์นี้ที่ใช้ในการทำให้มั่นคงระยะยาว ไม่ใช่ฤกษ์หวังผลในระยะสั้นๆ เช่น สร้างหอพัก สร้างบ้านจัดสรร เพื่อกินกำไรในระยะยาว ให้ความสมบูรณ์พูนสุข ความเจริญรุ่งเรืองที่ไม่หวังผลรวดเร็ว แต่หวังผลในระยะยาวคือนานๆ (มั่งคงถาวร) ฤกษ์นี้เหมาะสำหรับ ลงเสาเข็ม ตั้งศาลพระภูมิ ก่อสร้างวัตถุที่ถาวร หอพัก การพัฒนาการเกษตร เปิดร้าน เปิดโรงงานอุตสาหกรรม สัญญาซื้อขายที่หวังผลระยะยาว อะไรที่เจราที่หวังผลสำเร็จในระยะยาวและมั่นคงถาวร (ไม่ฉาบฉวย) ให้ใช้ฤกษ์นี้ และงานมงคลทั้งปวง


ที่มา : http://www.mahamodo.com/tamnai/good_time.aspx
   ความเห็นที่ 23 โดยคุณ : niwat วันที่ : 22 - ก.พ. - 53  เวลา 08:50:25  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น            จัดธูปเทียนแพ และ กรวยขอขมา  เพื่อให้ถูกต้องตามขั้นตอน และขออภัยในสิ่งที่ได้ล่วงเกินต่อครูบาอาจารย์  โดยในชนวนโลหะมงคลนี้มีเหรียญ พระพรหม ทั้งหมด 16 เหรียญ (จำนวนชั้นของรูปพรหม) และ หัวแหวนนพศูรย์ จำนวน8หัว (กำลังพระราหู)
   ความเห็นที่ 24 โดยคุณ : niwat วันที่ : 22 - ก.พ. - 53  เวลา 09:17:26  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น            เฉพาะแผ่นยันต์รวมๆแล้วกว่า 50 แผ่น , วงแหวนที่ตัดจากการสร้างหัวแหวนนพศูรย์ อีกกว่าสองกิโลกรัม , ตะกรุดหลายดอก , ก้านชนวนพระกริ่ง หลายพิธี , แผ่นนวะโลหะที่ตัดจากสร้างพระนาคปรก ซึ่งได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษกมาแล้ว และ แผ่นเนื้อนวะโลหะ ขนาด 2กิโลกรัม ( จะตัดแบ่งครึ่ง )  , เม็ดเงินหนัก 5บาท และ กรอบพระทองคำ  ชนวนโลหะทั้งหมดนี้จะนำไปหลอมลงในเบ้าเดียวกัน เพื่อให้เนื้อหาออกมากลมกลืนกัน  และจะเทหล่ออกมาเป็นแท่ง แล้วนำไปรีดเพื่อปั๊มเหรียญเนื้อนวะโลหะ แจกให้กับเจ้าภาพที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้
   ความเห็นที่ 25 โดยคุณ : niwat วันที่ : 22 - ก.พ. - 53  เวลา 09:36:35  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น        ขออนุโมทนาบุญเพิ่มเติมครับ

                    คุณจีรศักดิ์  ฟ้าเพิ่มพร  ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1 กอง  ....
                    คุณเกษมศักดิ์  ฟ้าเพิ่มพร  ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1 กอง  ....
                    คุณชุติพล  ชาญเวทย์กุล  ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1 กอง  ....
                    คุณสุวัฒน์  ลีชวโลทัย    ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1 กอง  ....

                    รวมเจ้าภาพ ณ ขณะนี้ 47 กอง  ใกล้ถึงเป้าหมายแล้ว (50กอง)
   ความเห็นที่ 26 โดยคุณ : niwat วันที่ : 23 - ก.พ. - 53  เวลา 08:55:50  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น            เมื่อวานผมไปตรวจรับแม่พิมพ์ด้านหลังจากร้านแกะบล๊อค ผมได้สั่งทำด้านหลังเป็นยันต์  เพื่อปั๊มเหรียญแจกเจ้าภาพโดยเฉพาะ  ดังนั้นนเหรียญเนื้อชนวนโลหะ ที่เจ้าภาพจะได้รับ ( 1เหรียญ )  ด้านหลังจะเป็นยันต์ครับ ตรงกลางจะเว้นที่ว่างไว้ เพื่อลงเหล็กจาร  ..... งานนี้ทุ่มเทแบบเต็มที่ และ เต็มกำลังครับผม
   ความเห็นที่ 27 โดยคุณ : niwat วันที่ : 23 - ก.พ. - 53  เวลา 09:00:02  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น        ขออนุโมทนาบุญเพิ่มเติมครับ

                    คุณฐิติพร สุธีสิริมงคล  ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1 กอง  ....

                    รวมเจ้าภาพ ณ ขณะนี้ 48 กอง  ใกล้ถึงเป้าหมายแล้ว (50กอง)
   ความเห็นที่ 28 โดยคุณ : niwat วันที่ : 23 - ก.พ. - 53  เวลา 14:49:58  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น        ขออนุโมทนาบุญเพิ่มเติมครับ

                    คุณสุรัตน์  สอดสุข และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1 กอง  ....

                    รวมเจ้าภาพ ณ ขณะนี้ 49 กอง  ใกล้ถึงเป้าหมายแล้ว (50กอง)
   ความเห็นที่ 29 โดยคุณ : niwat วันที่ : 24 - ก.พ. - 53  เวลา 09:15:16  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น        ขออนุโมทนาบุญเพิ่มเติมครับ

                    คุณชัญชนา และ คุณกาญจนา ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1 กอง  ....

                    รวมเจ้าภาพ ณ ขณะนี้ 50 กอง  ถึงเป้าหมายแล้วครับ ... ถ้ามีกรรมการเพิ่ม ก็ยินดีนะครับ จะได้ เพิ่มจำนวนเหรียญที่จะถวายวัดครับ  จากเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 50 กอง จะสามารถสร้างเหรียญเนื้อทองแดงได้  2500 เหรียญ และ เนื้อทองเหลืองได้  2500 เหรียญ  ถวายวัด 2,100+2,100 เหรียญ เหลือแจกกรรมการ 400+400 เหรียญ  ..........  ถ้ามีกรรมการร่วมสร้างเพิ่ม ผมก็สามารถปั๊มเหรียญเพิ่มจากจำนวนที่ได้แจ้งไว้ได้ครับ
   ความเห็นที่ 30 โดยคุณ : niwat วันที่ : 24 - ก.พ. - 53  เวลา 12:27:12  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น                ด้านหลังเหรียญกรรมการครับ  เป็นลายยันต์ อ่านได้ว่า " จัตตุระพักตรา จะมหาพรหมา มหิทธิเดชา สัพพะสิเหน่หา ประสิทธิเม "  ส่วนตรงการเว้นว่างไว้ เพื่อลงเหล็กจารครับ .. ( รูปนี้ผมเอาเหรียญเนื้อตะกั่วปั๊มลองพิมพ์ไปสแกนครับ รูปออกมาอาจจะมีรายละเอียดไม่เท่ากับเหรียญจริง )
   ความเห็นที่ 31 โดยคุณ : niwat วันที่ : 24 - ก.พ. - 53  เวลา 14:19:53  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น              เหรียญทำเสร็จแล้วครับ ผมเอารูปเหรีญเนื้อทองแดง และ เนื้อทองเหลืองมาให้ดู  ( ตอนนี้เหรียญเนื้อทองแดงกำลังรมดำอยู่ที่โรงงานครับ )
   ความเห็นที่ 32 โดยคุณ : niwat วันที่ : 02 - มี.ค. - 53  เวลา 11:54:53  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น              ด้านหลังเหรียญครับ ... พอดีผมยังไม่มีเวลาเอาเหรียญไปถ่ายรูปชัดๆ ก็เลยถ่ายจากล้องของผม  ซึ่งไม่มี mode macro ก็เลยได้ภาพมาแค่นี้ครับ
   ความเห็นที่ 33 โดยคุณ : niwat วันที่ : 02 - มี.ค. - 53  เวลา 11:58:51  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น            ประมวลภาพพิธีพุทธาภิเษก,อธิฐานจิต เหรียญท้าวมหาพรหม วัดพระพุทธบาทเขาน้อยเจริญธรรม http://www.amulet2u.com/board/q_view.php?c_id=1&q_id=25341
   ความเห็นที่ 34 โดยคุณ : niwat วันที่ : 06 - มี.ค. - 53  เวลา 10:37:16  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น
เชิญ Login เพื่อร่วมแสดงความเห็น
  Username :   
  Password :   
    Copyright©2004 Amulet2U.com. All rights reserved. Develop by NetworkDD.com.