อ่านทั้งหมดประชาสัมพันธ์ถาม-ตอบความรู้-วิชาการมีดีมาโชว์ซื้อ-ขาย-ประมูลสัพเพเหระกิจกรรม 2U
***เหรียญพระราชสมภพครบ ๔ รอบ***

เหรียญที่ได้นำมาเสนอนี้เป็นเหรียญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่จัดได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามเหรียญหนึ่งในปัจจุบัน,เป็นของดีราคาเบาที่มีผู้มองข้ามกัน เพราะยังเข้าใจว่ายังมีมาก ยังพอหาได้และเหรียญนี้ก่อให้เกิดประสบการณ์ขึ้นมากมาย มีอานุภาพทางด้านพุทธคุณบวกกับพระบารมีของพระองค์ท่าน
เหรียญรุ่นนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบสี่รอบ เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนและข้าราชการทั่วไป จัดสร้างโดยคณะสงฆ์ไทยโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน
เหรียญนี้สร้างโดยการปั๊ม มีหลายเนื้อทั้งทองคำ,นาก,เงินและทองแดง สำหรับเนื้อทองแดงมีการสร้างถึง๑,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ เหรียญนี้มีความสวยงามคมชัด รายละเอียดต่างๆบนพื้นเหรียญมีความคมชัดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
  ลักษณะของเหรียญ
  เหรียญมีลักษณะคล้ายรูปไข่ มีมุมเว้าสี่มุมมีหูในตัว ขนาดของเหรียญมีความกว้าง ๒ ซม. ,ความสูง ๓ ซม.และหนา ๐.๒ ซม. ด้านหน้าเป็นพระรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครึ่งพระองค์ พระพักตร์ตรง ทรงชุดมหาจักรี. ด้านหลังเป็นตราพระปรมาภิไธย(ย่อ) ภปร. และมหามงกุฎเปล่งรัศมี มีอักษรเขียนว่า”คณะสงฆ์ถวายในมหามงคลสมัย พระบรมราชสมภพ ครบ ๔ รอบ ๒๕๑๘”
  เหรียญนี้สร้างโดยวิธีการปั๊ม ผิวของเหรียญมีความเรียบ ส่วนที่นูนจากพื้นเหรียญจะมีความชัดเจนคมชัดสวยงาม
  เท่าที่สังเกตจากเหรียญที่พบเห็นโดยทั่วไป มีมากกว่าสิบพิมพ์ เท่าที่ทราบมีการแกะบล็อกแม่พิมพ์มากกว่าห้าสิบพิมพ์
  เหรียญนี้ได้นำเข้าพิธีชัยมังคลาภิเษกที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๐ โดยมีคณาจารย์จากทั่วประเทศเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ มีรายชื่อเกจิอาจารย์ทั้งหมด ๔๙ รูป ซึ่งมีจำนวนเท่ากับจำนวนพระชันษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือ ๔๘ พระชันษา
  ๑.สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ กรุงเทพฯ
  ๒.สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ
  ๓.พระธรรมสิริชัย(ชิต) วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม
  ๔.พระเทพสาครมุนี(แก้ว) วัดสุทธวาตวราราม สมุทรสงคราม
  ๕.พระเทพคุณาธาร(เจียม) วัดโสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
  ๖.พระเทพวฒาจารย์(เปลื่อง) วัดสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี
  ๗.พระวิมลกิจจารักษ์(สิริ) วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
  ๘.พระสังวรวิมลเถระ(โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ
  ๙.พระโสภณวิสุทธิเถร(สนิท) วัดศีลขันธาราม อ่างทอง
  ๑๐.พระโบราณคณิตศร(ใหญ่) วัดสะแก อยุธยา
  ๑๑.พระศีลวุฒาจารย์(บาง) วัดหนองพลับ สระบุรี
  ๑๒.พระมหาพุทธพิมพาภิปล(เชื่อม)  วัดไชโย อ่างทอง
  ๑๓.พระครูอนุกูลวิทยา(เส็ง) วัดน้อยนางหงษ์ กรุงเทพฯ
  ๑๔.พระครูสุชัยบุญญาคม(เชื้อ) วัดบำเพ็ญบุญ ชัยนาท
  ๑๕.พระครูศรีพรหมโสภิต(แพ) วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี
  ๑๖.พระครูอุดมสิทธาจารย์(อุตตมะ) วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี
  ๑๗.พระโกวิทย์สมุทรคุณ(เนื่อง) วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม
  ๑๘.พระครูกิตตินนทคุณ(กี๋) วัดหูช้าง นนทบุรี
  ๑๙.พระครูศีลคุณาธาร(ศิล) วัดกิ่งแก้ว สมุทรปราการ
  ๒๐.พระครูจันทโรภาส(เที่ยง) วัดม่วงชุม กาญจนบุรี
  ๒๑.พระครูศีลวิสุทธิ์ธาจารย์(ผิว) วัดสามง่าม ปราจีนบุรี
  ๒๒.พระครูประดิษฐ์นวการ(บุญ) วัดวังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี
  ๒๓.พระอุทัยกวี(พุฒ)  วัดมณีสถิตปิฎฐาราม อุทัยธานี
  ๒๔.พระครูวิริยาภรณ์(เริ่ม) วัดจุกกระเฌอ  ชลบุรี
  ๒๕.พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จันทบุรี
  ๒๖.พระเทพวราลังการ(ศรีจันทร์) วัดศรีสุทธาวาส เลย
  ๒๗.พระสุพรหมญาณเถร(พรหมา) วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน
  ๒๘.พระครูภาวนาภิรัต(อินทจักร) วัดน้ำบ่อหลวง เชียงใหม่
  ๒๙.พระครูสันติวรญาณ(สิม) วัดถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่
  ๓๐.พระครูญาณชลาภิรัต(ท่อน) วัดศรีอภัยวัน เลย
  ๓๑.พระอาจารย์ฝั้น ปาเรสโก วัดถ้ำเอราวัณ เลย
  ๓๒.พระอาจารย์หนู สุจิตโต  วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
  ๓๓.พระวรญาณดิลก(ชิต) วัดเขาเต่า ประจวบคีรีขันธ์
  ๓๔.พระครูประจิตนวการ(ทอง) วัดบ่อนอก ประจวบคีรีขันธ์
  ๓๕.พระครูพิพิธพัชรศาสน์(จ้วน) วัดพระบาทเขาลูกช้าง เพชรบุรี
  ๓๖.พระครูสุวรรณประดิษฐการ(จ้อย) วัดเขาสุววณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
  ๓๗.พระครูญาณวิศิษฐ(เฟื่อง) วัดธรรมสถิต ระยอง
  ๓๘.พระญาณสิทธิจารย์(สิงห์) วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม นครราชสีมา
  ๓๙.พระชินวงศาจารย์(พุธ) วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา
  ๔๐.พระโพธิญาณเถร(ชา) วัดป่าหนองพง อุบลราชธานี
  ๔๑.พระรัตนากรวิสุทธิ์(ดุลย์) วัดบูรพาราม สุรินทร์
  ๔๒.พระครูประสิทธิวิทยาคม(อ่อน) วัดเพยมารต ศรีสะเกษ
  ๔๓.พระอาจารย์บุญมา จิตเปโม วัดสิริสาลวัน อุดรธานี
  ๔๔.พระอาจารย์สาม อภิญจโน วัดไตรวิเวการาม สุรินทร์
  ๔๕.พระอาจารย์แว่น ธนปาโล วัดสุทธาวาส สกลนคร
  ๔๖.พระอาจารย์บุญ ชินวังโก วัดศรีสว่างแดนดิน สกลนคร
  ๔๗.พระอาจารย์ อุตตโม วัดถ้ำอภัยธำรงค์ สกลนคร
  ๔๘.พระอาจารย์ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวราราม ร้อยเอ็ด

นำมาจาก “สนามพระ “ ฉบับที่๘๒ หน้า๑๕-๑๗
ผู้โพสต์ : กิตติ   วันที่ : 11 - ก.ย. - 48  เวลา 00:09:55   , ip : ..xxx.xxx    แจ้งลบทั้งกระทู้   จำได้ว่ามีใครสักคนในเวปที่เคยบอกผมว่าเหรียญพระราชสมภพ ๔ รอบนี้ถ้าไม่แพงเกินก็น่าเก็บ เพราะรายนามเกจิเก่งๆทั้งนั้น โดยเฉพาะสายกรรมฐาน จนผมไปพบบทความที่เขียนถึงเหรียญรุ่นนี้.
  เหรียญที่ลงรูปประกอบเป็นเนื้อทองแดง เจ้าของเดิมเอามาชุบทองใหม่ ของเก๊ก็มีครับแต่พระพักตร์ยังเพี้ยนอยู่มากครับ ดูพิมพ์ให้ดี จำให้ได้แล้วไม่มีทางโดนอัดครับ  สำหรับพิมพ์มีมากพิมพ์ ที่เขาว่านิยมก็เหรียญที่โชว์นี่แหละครับ ดูตรงหน้าผากด้านขวา(ซ้ายมือเราในจอ)จะเห็นเม็ดเหนือพระขนง(เหมือนไผ)
  เหรียญนี้อาจสะท้อนแสงเพราะชุบทอง
   ความเห็นที่ 1 โดยคุณ : กิตติ วันที่ : 11 - ก.ย. - 48  เวลา 00:18:00  ,ip :..xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


อยากเห็นเหรียญทอง  นาค  เงิน  เป็นบุญตายังไม่เคยเห็นเลย
   ความเห็นที่ 2 โดยคุณ : ลูกขนุน วันที่ : 11 - ก.ย. - 48  เวลา 08:12:02  ,ip :..xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นสวัสดีครับคุณกิตติ เหรียญของผมเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับ
ติชมได้ครับ
   ความเห็นที่ 3 โดยคุณ : สุธี วันที่ : 11 - ก.ย. - 48  เวลา 10:53:05  ,ip :..xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นหลังครับ
   ความเห็นที่ 4 โดยคุณ : สุธี วันที่ : 11 - ก.ย. - 48  เวลา 10:54:15  ,ip :..xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น        ของดีราคาเบา  เยาชน จริงๆครับพี่กิตติ .......... 
   ความเห็นที่ 5 โดยคุณ : niwat วันที่ : 12 - ก.ย. - 48  เวลา 13:53:21  ,ip :..xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


เป็นบุญตาได้ชมเหรียญทอง....แต่ขอชมคมๆชัดๆ หน่อยได้ไหมพี่ภาพเบลอๆ  ท่านพี่ใดมี  นาค  เงิน  ขอชมด้วยครับ  เอาแบบคมๆชัดๆ จะเก็บไฟล์ไว้ดูครับ   ถ้า ทอง  นาค  เงิน  ราคาคงจะชราเต็มทีไหมครับ 
   ความเห็นที่ 6 โดยคุณ : ลูกขนุน วันที่ : 13 - ก.ย. - 48  เวลา 20:38:56  ,ip :..xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


ราคาไม่แพงแต่ไม่มีคนขาย มี 2 พิมพ์ พิมพ์มาตรฐาน(ธรรมดา) กับพิมพ์ตลกครับ เคยเห็นเหรียญเงินไม่เคยเห็นเหรียญทองคำ
   ความเห็นที่ 7 โดยคุณ : กำแพงแสน วันที่ : 16 - ก.พ. - 51  เวลา 00:25:22  ,ip :202.57.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


ขอความรู้ครับ ผมมีอยู่ ๑ เหรียญเป็นเหรียญเงิน แต่พระบรมฉายาลักษณ์เป็นทอง และด้านหลัง ภปร ก็เป็นทอง ใครมีความรู้เกี่ยวกับเหรียญนี้ช่วยตอบด้วยครับ
   ความเห็นที่ 8 โดยคุณ : yongyudh วันที่ : 03 - มี.ค. - 51  เวลา 22:41:32  ,ip :124.157.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นWarning: getimagesize(images/board/3_1237863022.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/amulet2u/domains/amulet2u.com/public_html/includes/functions.php on line 124

02776584939 ...ตั้ม วัดเย็นฯ
   ความเห็นที่ 9 โดยคุณ : phentermine วันที่ : 24 - มี.ค. - 52  เวลา 09:50:22  ,ip :203.158.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นWarning: getimagesize(images/board/3_1237863159.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/amulet2u/domains/amulet2u.com/public_html/includes/functions.php on line 124

ด้านหลัง
   ความเห็นที่ 10 โดยคุณ : tramadol วันที่ : 24 - มี.ค. - 52  เวลา 09:52:39  ,ip :203.158.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น
เชิญ Login เพื่อร่วมแสดงความเห็น
  Username :   
  Password :   
    Copyright©2004 Amulet2U.com. All rights reserved. Develop by NetworkDD.com.