อ่านทั้งหมดประชาสัมพันธ์ถาม-ตอบความรู้-วิชาการมีดีมาโชว์ซื้อ-ขาย-ประมูลสัพเพเหระกิจกรรม 2U
***มงคลสูตร ๓๘***

พอดีไปหาเจอในบอร์ดแห่งหนึ่ง เขียนเป็นคำกลอน เลยเอามาฝากครับ

พระบรมศาสดาตถาคต
สำราญอิริยาบถทรงพักผ่อน
ณ วิหาร "เชตวัน" อันสุนทร
ใกล้นครสาวัตถีบุรีรัตน์
เหล่าสาวกสาวิกามาฟังธรรม
ตั้งแต่เช้ายันค่ำแน่นขนัด
บัดนี้วังเวงไปทั้งในวัด
ดึกสงัดไร้เสียงสำเนียงคน
เทวดาจากสถานพิมานทิพย์
เหาะลิ่วลิ่วลิบลิบจากเวหน
หวังทูลถามตถาคตทศพล
สิ่งที่ตนกังขามาช้านาน
บันดาลให้ไฟสว่างไปทั้งวัด
จนมองเห็นถนัดทุกสถาน
ความมืดกลายเป็นเวลาทิวาร
อภิวาทพระทรงญาณในทันใด
ยืนอยู่ ณ สถานอันเหมาะสม
กรประนมซักถามความสงสัย
เป็นโศลกเสนาะรสพจนัย
ซึ่งมีใจความย่อต่อไปนี้
ผู้โพสต์ : กิตติ   วันที่ : 17 - พ.ค. - 52  เวลา 14:10:08   , ip : 118.172.xxx.xxx    แจ้งลบทั้งกระทู้   "เหล่าเทพเทวามหาฤทธิ์
ผู้สถิตวิมานแมนแดนสุขี
ทั้งมนุษย์ในมหาปฐพี
ต่างสงสัยอะไรดีเป็นมงคล
ข้าพระเจ้าขอปุจฉาตถาคต
ให้ปรากฏแจ่มแจ้งทุกแห่งหน
อะไรคือมงคลเลิศประเสริฐล้น
เผยยุบลให้กระจ่างสว่างนัย
ฝ่ายองค์พระมุนินท์ชินสีห์
เผยวจีภิปรายหายสงสัย
การทำดีทางกายวาจาใจ
คือสิ่งให้ผลเห็นเป็น "มงคล"

ห่างคนพาลสันดานชั่วมั่วทางผิด
คบบัณฑิตคนดีมีกุศล
ยกย่องคนควรยกย่องประคองตน
เป็นยอดยิ่งมิ่งมงคลอุดมดี

อยู่ถิ่นฐานเหมาะสมอบรมตน
มีกุศลเสริมสร้างปางก่อนนี้
ดำรงตนชอบทางอย่างเมธี
เป็นยอดศรีมงคลอุดมคุณ

เป็นผู้คงแก่เรียนเพียรศึกษา
ศิลปะวิทยาพาเกื้อหนุน
พูดจาดีมีวินัยล้ำช่วยค้ำจุน
เป็นยอดบุญยอดยิ่งมิ่งมงคล

อีกเลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เฒ่า
ลูกเมียเราบำรุงให้ไม่ขัดสน
การงานทำไม่คั่งค้างเป็นกังวล
เป็นยอดยิ่งมิ่งขวัญดลสวัสดี

บำเพ็ญทานประพฤติธรรมสุจริต
สงเคราะห์เหล่าญาติสนิทให้สุขี
ทำการงานบริสุทธิ์ในยุทธวิธี
เป็นยอดศรียอดผลมงคลชัย

งดจากบาปถ้วนทั่วสิ่งมัวหมอง
งดเครื่องดองของเมาไม่เข้าใกล้
ไม่ประมาทในธรรมประจำใจ
เป็นยอดยิ่งมิ่งหทัยมงคลดี
   ความเห็นที่ 1 โดยคุณ : กิตติ วันที่ : 17 - พ.ค. - 52  เวลา 14:22:00  ,ip :118.172.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นคารวะนอบน้อมค้อมศิโรตม์
มีสันโดษรู้จักใช้ปัจจัยสี่
กตัญญูรู้คุณหนุนคนดี
ฟังธรรมตามกาลมียอดมงคล

อีกอดทนเต็มเปี่ยมเสงี่ยมสงบ
หมั่นเข้าพบสมณะประเสริฐผล
สนทนาธรรมะกาละดล
ยอดกุศลยอดยิ่งมิ่งมนุษย์

มีเพียรเครื่องเผากิเลสเหตุมัวหมอง
มีชีพครองพรหมจรรย์อันวิสุทธิ์
เห็นสัจจะอันประเสริฐเลิศวิมุติ
แจ้งนิพพานอันสูงสุดยอดมงคล

จิตไม่ไหวไม่เศร้าเคล้ากิเลส
อันเป็นเหตุให้จิตคิดหมองหม่น
จิตเกษมปลอดภัยไร้กังวล
ประลุดลมิ่งขวัญอนันต์นาน

มงคลธรรมสามสิบแปดประการนี้
ใครทำได้ทำดีทุกสถาน
จะมีชัยชำนะทุกประการ
ดลบันดาลยอดยิ่งมิ่งมงคล
   ความเห็นที่ 2 โดยคุณ : กิตติ วันที่ : 17 - พ.ค. - 52  เวลา 14:27:08  ,ip :118.172.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นมงคลสูตรคำฉันท์
บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ร. ศ. ๑๓๐ ที่พิมพ์แจกในงานฉลิมพระชนมพรรษา ปี ร. ศ. ๑๓๐

(๑)  สิบสองฉนำเหล่า                  นรอีกสุเทวา             
      รวมกันและตริหา                  สิริมังคะลาใด

(๒) เทวามนุษทั่ว                        พหุภพประเทศใน
      หมื่นจักรวาฬได้                  ดำริห์สิ้นจิรังกาล
      แล้วยังบ่รู้มง -                      คะละสมมโนมาลย์
      ด้วยกาละล่วงนาน                บ่มิได้ประสงค์สม
        ได้เกิดซึ่งโกลา -                  หะละยิ่งมโหดม
        ก้องถึง ณ ชั้นพรหม            ธสถิตสเทือนไป

(๓) องค์โลกนาถเทศน์            วรมังคลาใด 
(๔) ชนหลายบ่พึงนับ            ผิสดับสุมงคล
        ใดแล้วและรอดพ้น        พหุทกขะยายี
(๕) เราควรจะกล่าวมง -              คะละอันประเสริฐที่
        ประกอบด้วยคุณามี              วรอัตถะเฉิดเฉลา
มงคลสูตรคำฉันท์

(๑) องค์พระอานนท์ท่านเล่า      ว่าข้าพเจ้า
    ได้ฟังมาแล้วดังนี้
(๒) สมัยหนึ่งพระผู้มี                พระภาคชินสีห์     
    ผู้โลกนาถจอมธรรม์
(๓) ประทับ ณ เชตะวัน            วิหาระอัน         
    อนาถบิณฑิกไซร้
    จัดสร้างอย่างดีที่ใน              สาวัตถีให้         
    เป็นที่สถิตสุขา
(๔) ครั้งนั้นแลเทวะดา            องค์หนึ่งมหา -           
    นุภาพมหิทธิ์ฤทธี
(๕) ล่วงประถมยามราตรี          เธอเปล่งรัสมี           
    อันเรืองระยับจับเนตร์
(๖) แสงประกายเธอปลั่งยังเขต        สวนแห่งเจ้าเชต             
    สว่างกระจ่างทั่วไป
(๗) องค์ภควันนั้นไซร์                ประทับแห่งใด       
    ก็เข้าไปถึงที่นั้น
(๘) ครั้นเข้าใกล้แล้วจึ่งพลัน            ถวายอภิวันท์           
    แด่องค์สมเด็จทศพล
(๙) แล้วยืนที่ควรดำกล        เสงี่ยมเจียมตน             
      แสดงเคารพนบศีร์ 
(๑๐) เมื่อเทวดายืนดี            สมควร ณ ที่         
      ข้างหนึ่งดังกล่าวแล้วนั้น
(๑๑) จึ่งได้ทูลถามภควัน        ด้วยถ้อยประพันธ์         
      เป็นพระคาถาบรรจง
      เทพอีกมนุษหวัง            คติโสตถิจำนง
      โปรดเทศะนามง            คะละเอกอุดมดี   
    (ฝ่ายองค์สมเด็จชินสีห์        ตรัสตอบวาที   
      ด้วยพระคาถาไพจิตร์)
๑. หนึ่งคือบ่คบพาล(๑)          เพราะจะพาประพฤติผิด
    หนึ่งคบกะบัณฑิต(๒)          เพราะจะพาประสพผล
    หนึ่งกราบและบูชา                    อภิบชะนีย์ชน(๓)
    ข้อนี้แหละมงคล                        อดิเรกอุดมดี 
๒. ความอยู่ประเทศซึ่ง                เหมาะและควรจะสุขี(๔)
    อีกบุญญะการที่                      ณ อดีตะมาดล(๕)
    อีกหมั่นประพฤติควร              ณ สะภาวะแห่งตน(๖)
    ข้อนี้แหละมงคล                      อดิเรกอุดมดี
๓. ความได้สดับมาก(๗)        และกำหนดสุวาที
    อีกศิลปะศาสตร์มี(๘)          จะประกอบมนุญการ
    อีกหนึ่งวินัยอัน                          นรเรียนและเชี่ยวชาญ(๙)
    อีกคำเพราะบรรสาน(๑๐)      ฤดิแห่งประชาชน
    ทั้งสี่ประการล้วน                        จะประสิทธิ์มนุญผล
    ข้อนี้แหละมงคล                          อดิเรกอุดมดี
๔. บำรุงบิดามา                            ตุระ(๑๑) ด้วยหทัยปรีย์
    หากลูก(๑๒) และเมียมี            ก็ถนอมประหนึ่งตน(๑๓)
    การงานกระทำไป                      บ่มิยุ่งและสับสน(๑๔)
    ข้อนี้แหละมงคล                        อดิเรกอุดมดี
๕. ให้ทาน ณ กาลควร(๑๕)  และประพฤติสุธรรมศรี(๑๖)
    อีกสงเคราะห์ญาติ(๑๗)ที่      ปฏิบัติบำเรอตน
    กอบกรรมะอันไร้                    ทุษะกลั้วและมัวมล(๑๘)
    ข้อนี้แหละมงคล                    อดิเรกอุดมดี
๖.  ความงดประพฤติบาป(๑๙)      อกุศลบ่ให้มี
    สำรวมวรินทรีย์                    และสุราบ่เมามล(๒๐)
    ความไม่ประมาทใน                พหุธรรมะโกศล(๒๑)
    ข้อนี้แหละมงคล                    อดิเรกอุดมดี
๗. เคารพ(๒๒) ณ ผู้ควร      จะประณตและนอมศีร์
    อีกหนึ่งมิได้มี                    จะกระด้างและจองหอง(๒๓)
    ยินดี ณ ของตน                  บ่มิโลภทยานปอง(๒๔)
    อีกรู้คุณาของ                      นรผู้ประคองตน(๒๕)
    ฟังธรรมะโดยกา-                ละ(๒๖) เจริญคุณานนท์
    ข้อนี้แหละมงคล                  อดิเรกอุดมดี
๘. มีจิตตะอดทน                    และสถิต ณ ขันตี(๒๗)
    อีกหนึ่งบ่พึงมี                      ฤดิดื้อทนงหาญ(๒๘)
    หนึ่งเห็นคณาเลิด                  สมณาวราจารย์(๒๙)
    กล่าวธรรมะโดยกาล(๓๐)      วรกิจจะโกศล
    ทั้งสี่ประการล้วน                        จะประสิทธิ์มนุญผล
      ข้อนี้แหละมงคล                          อดิเรกอุดมดี
๙. เพียรเผากิเลสล้าง                        มละโทษะยายี(๓๑)
    อีกประการหนึ่งประพฤติตดี  ดุจะพรหมพิสุทธ์สรรพ์(๓๒)
    เห็นแจ้ง ณ สี่องค์                  พระอะรียะสัจอัน(๓๓)
    อาจนำมนุษผัน                      ติระข้ามทเลวน
    อีกทำพระนิพพา                    นะประจักษะแก่ชน(๓๔)
    ข้อนี้แหละมงคล                                  อดิเรกอุดมดี
๑๐. จิตใครผิได้ต้อง                    วรโลกะธรรมศรี
      แล้วย่อมบ่พึงมี                        จะประหวั่นฤกังวล(๓๕)
      ไร้โศก(๓๖) ธุลีสูญ(๓๗)      และสบายบ่มั่วมล(๓๘)
      ข้อนี้แหละมงคล                      อดิเรกอุดมดี
๑๑. เทวามนุษทำ                      วรมงคะลาฉนี้
    เป็นผู้ประเสริฐที่              บ่มิแพ้ ณ แห่งหน
    ย่อมถึงสวัสดี                    สิริทุกประเทศดล
    ข้อนี้แหละมงคล                อดิเรกอุดมดี 

คำอนุโมทนา
คำฉันท์ประพันธะอธิบาย                  วรสูตระอันมี
นามว่าพระมังคะละฉนี้                    ฤก็จบบรีบูรณ์
ตูข้ามิใช่วรปะริญ                              ณะผิแต่งบ่ถูกมูล
ขอผู้ปะริญญะอนุกูล                        และประดิษฐะแก้ไข
ข้ามุ่งประพันธ์พจนะเพื่อ                    จะจำแนกกำนัลให้
แด่ญาติและมิตระสหทัย                    ดุจะของสนองคุณ
ที่ท่านประกอบกรุณะให้                      วรวัตถุเพื่อจุน
เจือสุขดะนูณวรสุน-                          ทะระวารเฉลิมชนม์
ขอบใจสุมิตร์และวรญาติ                  และประสาทพระพรดล
สมจิตรสะมิทธิศุภะผล                        พหุแม้นมโนหมาย

เต อัทธะลัทธา สุขิตา                    วิรุฬหา พุทธะสาละเน
อะโรคา สุขิตา โหถะ                      สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ

ขอท่านบุรุษนา                            ริสุมิตระทั้งหลาย
จงรับประโยชน์กาย                        ฤดิสุขและหรรษา
อีกทั้งเจริญใน                              วรพุทธะศาสนา
ไร้โรคะบีฑา                                ฤดิสุขและเปรมปรีด์
พร้อมทั้งคณาญา                          ติก็จงเจริญศรี
สมดังพระพรที่                        ดนุมุ่งอำนวยสรรพ์

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง            รักขันตุ สัพเพเทวะตา
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ            สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

ขอสรรพะมงคล                      สิริมี ณ ท่านพลัน
ขอเทวะเทวัน                        บริรักษะท่านไว้
ด้วยอานุภาพแห่ง                  วรรัตน์วิเศษไตรย์
ทุกเมื่อเจริญใน                      สิริโสตถิถ้วนเทอญ

คำฉันท์ ภาษาไทยพิมพ์อนุรักษ์ตามต้นฉบับมงคลสูตรคำฉันท์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ร. ศ. ๑๓๐ พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอกประพัทธ์ กุวานนท์

บทนี้อาจจะยาวไปหน่อย
   ความเห็นที่ 3 โดยคุณ : กิตติ วันที่ : 17 - พ.ค. - 52  เวลา 14:37:30  ,ip :118.172.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น        บทความดีๆ อย่างนี้ ยาวแค่ไหนก็น่าอ่านครับพี่กิตติ
   ความเห็นที่ 4 โดยคุณ : niwat วันที่ : 18 - พ.ค. - 52  เวลา 09:13:49  ,ip :192.168.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


ขอฟัง(อ่าน)ธรรมด้วยคน ขอบคุณครับคุณกิตติ
   ความเห็นที่ 5 โดยคุณ : รัตน์ วันที่ : 22 - พ.ค. - 52  เวลา 14:56:48  ,ip :58.9.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น
เชิญ Login เพื่อร่วมแสดงความเห็น
  Username :   
  Password :   
    Copyright©2004 Amulet2U.com. All rights reserved. Develop by NetworkDD.com.