อ่านทั้งหมดประชาสัมพันธ์ถาม-ตอบความรู้-วิชาการมีดีมาโชว์ซื้อ-ขาย-ประมูลสัพเพเหระกิจกรรม 2U
ครูบาบุญปั๋น วัดร้องขุ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ครูบาบุญปั๋น วัดร้องขุ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ผู้โพสต์ : Punchai   วันที่ : 23 - มิ.ย. - 53  เวลา 02:15:40   , ip : 118.172.xxx.xxx    แจ้งลบทั้งกระทู้   


    ครูบาเจ้าบุญปั๋น ธมฺมปญฺโญ เกิดในตระกูล “ปัญญานุสงส์” โยมบิดาชื่อพ่ออุ้ยหม่อมจันทร์แก้ว ปัญญานุสงส์ โยมมารดาชื่อแม่อุ้ยหม่อนสมนา ปัญญานุสงส์ พระคุณท่านถือกำเนิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2451 ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 9 เหนือ จุลศักราช 1270 ตัววอกฉนำกัมโพชขอมพิไสย ไทภาษาว่าปีเปิกสัน ณ บ้านแม หมู่ที่ 8 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ มีพี่น้องร่วมบิดาเดียวกัน จำนวน 7 ท่านคือ
1. พระครูคำอ้าย ชยวุฑ์โฒ อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมชัย อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
2. พ่ออุ้ยน้อยใจ๋ ปัญญานุสงส์
3. พ่ออุ้ยหนานคำ ปัญญานุสงส์
4. พ่ออุ้ยก้อนแก้ว ปัญญานุสงส์
5. แม่อุ้ยก๋องคำ ปัญญานุสงส์
6. แม่อุ้ยดวงดี ปัญญานุสงส์
7. ครูบาเจ้าบุญปั๋น ธมฺมปญฺโญ
บรรดาพี่น้องทั้งหมดได้ถึงแก่มรภาพ และถึงแก่กรรมไปแล้วทุกท่าน

ปฐมวัยแห่งชีวิต
    พ่ออุ้ยหม่อมจันทร์แก้ว แม่อุ้ยหม่อนสมนา ปัญญานุสงส์ ชาติภูมิท่านเป็นคนบ้านแมโดยกำเนิด จึงมีอาชีพในทางเกษตรกรรมดำเนินชีวิตด้วยการทำไร่ไถนาเลี้ยงดูบุตรธิดา ตามประสาของชาวบ้านโดยทั่วไป เมื่อครั้งยังเยาว์วัยอยู่นั้นท่านครูบาเจ้าบุญปั๋น ธมฺมปญฺโญ ได้ใช่ชีวิตเฉกเช่นชาวบ้านทั่วไป ส่วนใหญ่ก็ช่วยโยมบิดามารดาทำไร่ไถนา ในช่วงนี้ท่านครูบาคำอ้าย ชยวุฑฺโฒ ผู้เป็นพี่ชายคนโต และพ่ออุ้ยน้อยใจ๋ ปัญญานุสงส์ พ่ออุ้ยหนานคำ พี่ชายคนรองทั้งสองได้เข้าไปเป็นเด็กวัด และได้รับการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสามเณรก่อนหน้านั้นแล้ว ครูบาเจ้าบุญปั๋น ธมฺมปญฺโญ ดำเนินชีวิตในเพศฆราวาสได้ไม่นาน ก็มาพิจารณาเล็งเห็นยังบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความทุกข์ยากลำบาก ต้องต่อสู้กับความยากจน บางครั้งต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เพื่อนำมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนเอง ความรู้สึกเช่นนี้ทำให้พระคุณท่านมีใจน้อมไปในทางบรรพชา เพื่อจะศึกษาเล่าเรียนเพียรปฏิบัติธรรม ครูบาเจ้าบุญปั๋น ธมฺมปญฺโญ จึงได้นำเอาความนี้ไปเรียนให้โยมบิดาทราบ โดยมบิดาจึงได้ปรึกษากับโดยมมารดา ต่างก็มีความเห็นเป็นเอกาสมานฉันท์จึงได้พร้อมใจจัดพานข้าวตอกดอกไม้ นำเอาเด็กชายบุญปั๋น ไปฝากเรียนกับท่านครูบาเจ้าอาวาสวัดธรรมชัย

บรรพชา
  เมื่อเด็กชายบุญปั๋น ในฐานะขะโยมเด็กวัดแห่งวัดธรรมชัยบ้านแม ได้รับการศึกษาอบรมอักขระวิธี ท่องจำบททำวัตรสวดมนต์และฝึกแสดงพระธรรมเทศนาแบบพื้นเมืองล้านนาผ่านไปได้ ระยะหนึ่ง พระสงฆ์ทุกท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ต่างลงความเห็นว่าเด็กชายบุญปั๋น มีภูมิความรู้พอที่จะบรรพชาได้ และได้ตกลงจัดงานบรรพชาเด็กชายบุญปั๋น ยกฐานะขึ้นเป็นสามเณร ในขณะที่ท่านมีอายุได้ 13 ปี โดยมีท่านครูบาเจ้าสุริยะ สุริโย เจ้าอธิการวัดร้องขุ้ม เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันอังคารที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464 ตรงกับวันแรม 3 เดือน 5 เหนือ เมื่อบรรพชาเป็นสามเณรแล้ว ครูบาเจ้าบุญปั๋น ธมฺมปญฺโญ ได้ตั้งใจเล่าเรียนวิชาความรู้ในทางพระพุทธศาสนาเต็มกำลังความสามารถ

อำนาจแห่งโรคภัยจึงจำใจลาสิกขาบท
  แต่อุปสรรคของการศึกษาและปฏิบัติธรรมก็ปรากฏขึ้นเมื่ออายุได้ 19 ปี จากอาการที่ท่านเล่าให้ฟังสันนิษฐานว่าท่านอาพาธด้วยโรคหัวใจ โยมบิดาและญาติผู้ใหญ่ พร้อมด้วยครุบาอาจารย์ได้นำท่านไปรับการรักษาจามสถานพยาบาลต่างๆทั้งแบบ แพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน ก็ปรากฏว่าอาการไม่ทุเลาเบาบางเลย กลับทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งอายุได้ 24 ปี แม้จะมีอายุครบแล้วก็ยังไม่ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ต่อมาในการณ์นั้นปรากฏว่ามีนักบุญท่านหนึ่ง คนทั้งหลายเรียกกันว่า พระฤาษี ท่านได้เดินธุดงค์มาโปรดคณะศรัทธาญาติโยมที่บ้านกาด ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ คุณวิเศษของพระฤาษีตนนี้คือท่านสามารถรักษาโรคได้ทุกชนิด โยมบิดาจึงตัดสินใจพาท่านไปขอรับการรักษาจากพระฤาษี สามเณรบุญปั๋นจึงได้ลาสิกขาบทจากสามเณรออกไปเป็นชั่วคราว เมื่ออายุได้ 24 ปี แต่ได้สมาทานศีลนุ่งขาวห่มขาวขอบวชเป็นชีผ้าขาว และได้รับการรักษาตัวจากพระฤาษีเป็นเวลา 1 ปี จนกระทั่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหายไปหมดสิ้น จากนั้นท่านได้ติดตามพระฤาษีไปโปรดเมตตารักษาคนตามสถานที่ต่างๆ เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม ตลอดเวลาที่ลาสิกขาบทออกไปเพื่อรักษาตัวนั้น นายน้อยผ้าขาวบุญปั๋นได้คิดอยู่เสมอว่าหากอาการอาพาธหายแล้วก็จะกลับมาบวช อีกครั้ง จึงขออนุญาตพระฤาษีเดินทางกลับมายังวัดธรรมชัยบ้านแมและได้กราบเรียนเรื่อง นี้แด่ท่านครูบาคำอ้าย ชยวุฑฺโฒ แจ้งความประสงค์ที่จะขอกลับเข้ามาอุปสมบทอีกครั้ง
   ความเห็นที่ 1 โดยคุณ : Punchai วันที่ : 23 - มิ.ย. - 53  เวลา 02:16:25  ,ip :118.172.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


อุปสมบท กลับเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์
  เมื่อท่านครูบาคำอ้าย ชยวุฑฺโฒ และคณะศรัทธาทราบถึงกุศลเจตนา แล้วก็ได้จัดให้เป็นไปตามความประสงค์ของท่าน ดังนั้นนายน้อยผ้าขาวบุญปั๋น จึงได้รับการอุปสมบทอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2477 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ขณะมีอายุได้ 26 ปี ณ พัทธสีมาโรงอุโบสถวัดร้องขุ้ม ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยมี เจ้าอธิการอุนใจ๋ ญาโณ (ครูบาญาณะ) เจ้าอาวาสวัดท่าโป่ง เจ้าคณะตำบลบ้านแม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูบุญมา เมโธ (ครูบาเมธา) อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดวนารามน้ำบ่อหลวง เป็นพระกรรมวาจารย์ พระอธิการเตชา เตชกโร (ครูบาเตชา หรือท่านครูบาหนิ้ว) เจ้าอาวาสวัดจอมแจ้ง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับสมณฉายาทางพระพุทธศาสนาว่า “ธมฺมปญฺโญ” แปลว่า ผู้มีปัญญารู้ธรรม

ศึกษาและปฏิบัติธรรม
  เมื่ออุปสมบทแล้วพระบุญปั๋น ธมฺมปญฺโญ ก็ได้ตั้งใจศกึษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนามาด้วยดี โดยตลอด และได้รับการศึกษาอบรมจากครูบาอาจารย์ต่างๆ ประกอบไปด้วย พระครูคำอ้าย ชยวุฑฺโฒ เจ้าอธิการอุ่นใจ๋ ญาณ พระครูบุญมา เมโธ ครูบาโสภา โสภโณ และพระสุธรรมยานเถร เจ้าอาวาสวัดวนารามน้ำบ่อหลวง คนทั่วไปเรียกท่านว่า “ครูบาเจ้าอิทจักรรักษา”

ปัจฉิมวัยแห่งชีวิต
  เมื่อท่านครูบาบุญปั๋น ธมฺมปญฺโญ มีพรรษายุกาลมากขึ้น ก็มีศรัทธาสาธุชนที่เคารพเลื่อมใสท่านมากขึ้น มีผู้คนเดินทางมานมัสการขอพรและอาราธนาท่านไปกิจนิมนต์ต่างๆโดยตลอด ในปี 2538 ท่านได้เกิดอุบัติเหตุหกล้มลงตรงที่บันไดกุฏิ ทำให้กระดูกเองและกระดูกสันหลังของท่านแตกทำให้การเดินและการเคลื่อนไหวเป็น ไปด้วยความยากลำบาก ต้องใช้อุปกรณ์เสริมช่วยในการเดิน และก็เป็นไปอย่างเชื่องช้า จนกระทั่งในปี 2548 ระบบการทำงานของหัวใจของท่านครูบาบุญปั๋น ธมฺมปญฺโญ เป็นไปไม่ปรกติ และได้มรณภาพละสังขารเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2545 ด้วยอาการที่สงบในภวังค์แห่งสมาธิจิตอันเที่ยงตรง


แหล่งข้อมูล: หนังสือ "ธรรมปัญญานุสรณ์ " งานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ครูบาเจ้าบุญปั๋น ธมฺมปญฺโญ อายุ 95 พรรษา 68 อดีตเจ้าอาวาสวัดร้องขุ้ม ณ เมรุปราสาทนกหัสดีลิงค์วัดร้องขุ้ม ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 16-22 มกราคม 2548
   ความเห็นที่ 2 โดยคุณ : Punchai วันที่ : 23 - มิ.ย. - 53  เวลา 02:17:45  ,ip :118.172.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น  เหรียญรุ่นแรกครูบาบุญปั๋น วัดร้องขุ้ม ปลุกเสกด้วยวิชาเศรษฐีล้มลุกอันลือลั่น  เด่นด้านเมตตาโชคลาภ เจริญโภคทรัพย์ เสริมดวง หนุ่นดวง และแคล้วคลาด ปลอดภัย
   ความเห็นที่ 3 โดยคุณ : Punchai วันที่ : 23 - มิ.ย. - 53  เวลา 02:21:09  ,ip :118.172.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นด้านหลัง
   ความเห็นที่ 4 โดยคุณ : Punchai วันที่ : 23 - มิ.ย. - 53  เวลา 02:21:34  ,ip :118.172.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น  อีกหนึ่งที่ตอนนี้ในท้องที่ เรียกว่าสุดยอดพระกริ่งดินแดนล้านนาต้องยกให้องค์นี้ พระกริ่งเศรษฐีล้มลุก ครูบาบุญปั๋น วัดร้องขุ้ม

ประวัติการสร้าง
  "พระกริ่งเศรษฐีล้มลุก" ที่ครูบาเจ้าบุญปั๋น วัดร้องขุ้ม เชียงใหม่ พระอริยเจ้าชั้นสูงที่ครูบาเทือง นาถสีโล รับรองว่าเป็น"อะระหันต๋า"(พระอรหันต์) และกระแสจิต "เย็นที่สุด" ไม่มีใครเทียมเท่าตั้งใจทำไว้อย่างดีและพิถีพิถันที่สุด เสมือนเป็น"ของแทนตัว"ท่านก็ไม่ปาน...

  เนื่องด้วยหลวงปู่ครูบาบุญปั๋น ธัมมปัญโญ ได้ดำริที่จะไปเป็นประธานบูรณะปฏิสังขรณ์ วิหารวัดธรรมชัย ต. บ้านแม อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ ซึ้งเป็นวัดบ้านเกิดของท่าน ที่ได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ดังนั้นคณะศิษย์จึงได้ หารือกับคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้ขออนุญาติกับหลวงปู่ ว่าจะจัดสร้างพระกริ่ง พระชัย เศรษฐีล้มลุกขึ้น เพื่อที่จะได้หาทุนทรัพย์ไปบูรณะวิหารวัดธรรมชัยบ้านแม และ ให้สืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป แผ่นชนวนที่นำมาสร้างพระกริ่ง พระชัย เศรษฐีล้มลุกชนวนเก่าของหลวงปู่ครูบาเจ้าบุญปั๋น , ชนวนเก่าของหลวงปู่ครูบาน้อย วัดบ้านปง , ชนวนของหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน , ชนวนของหลวงปู่อิง โชติโญ , ชนวนของวัดสุทัศน์ฯ ทุกรุ่นได้มาจากพระอาจารย์มงคล คณะ ๗ วัดสุทัศน์ฯ , ชนวนเททอง ครูบาบุญชุ่ม และ ครูบาเทือง , ตะกรุดเก่าหลวงพ่อเดิม , ตะกรุดเก่าหลวงพ่อทองอยู่ วัดบางสำเหร่ , ตะกรุดของหลวงพ่อพุฒ วัดขนอนเหนือ , ตะกรุดเก่าครูบาสม โป่งกว๋าว , ตะกรุดเก่าครูบาสุรินทร์ วัดหลวงศรีเตี้ย , ตะกรุดมหาจักรพรรดิหลวงตาม้า , ตะกรุดสามกษัตริย์ หลวงปู่หยอด , ตะกรุดหลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม , ตะกรุดหลวงปู่คำพันธ์ , แผ่นจารยันต์เศรษฐีล้มลุก , แผ่นจารยันต์สุคโตมหาวิเศษ , แผ่นจารยันต์ยอดมหาไจยเบ็งจร , แผ่นจารยันต์น้ำบ่อซึมทราย , แผ่นจารยันต์ดอกบัวคำเก้ากาบ , แผ่นจารยันต์เก้าหย้อเก้าแป้ , แผ่นจารยันต์จำปาสี่ต้น , แผ่นจารยันต์ฟ้าฟิก และ แผ่นยันต์อีกมากมายของหลวงปู่ครูบาเจ้าบุญปั๋น และตะกรุดเก่าของครูบาอาจารย์อีกหลายๆ รูปที่ไม่สามารถจดจำได้อีกมากมาย และยังมีแผ่นชนวนจาร แผ่นอธิฐานของพระมหาเถระครูบาอาจารย์ต่างๆ ดังนี้
๑ . สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศ
๒ . หลวงปู่จันทร์ กุสโล วัดเจดีย์หลวง
๓ . หลวงปู่หนู ถาวโร วัดพระสิงห์
๔ . พระเทพวิสุทธิคุณ วัดบุพพาราม
๕ . หลวงปู่ทองดำ วัดท่าทอง
๖ . หลวงปู่สำราญ วัดปากคลองมะขามเฒ่า
๗ . หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ สำนักสวนจิตรลดา
๘ . หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
๙ . หลวงพ่อวรรณรงค์ วัดมกุฏ
๑๐ . หลวงพ่อทุเรียน สุโขทัย
๑๑ . หลวงพ่อถม วัดเชิงท่า
๑๒ . หลวงปู่ครูบาน้อย วัดบ้านปง
๑๓ . หลวงปู่ครูบาอิน วัดฟ้าหลั่ง
๑๔ . หลวงปู่ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี
๑๕ . หลวงปู่ครูบาคำตั๋น วัดสันทรายหลวง
๑๖ . หลวงปู่ครูบาคำปัน วัดหม้อคำตวง
๑๗ . หลวงปู่ครูบาอิ่นคำ วัดข้าวแท่นหลวง
๑๘ . หลวงปู่ครูบาหล้า วัดป่าลาน สันทราย
๑๙ . หลวงปู่ครูบาอินถา วัดหนองแฝก
๒๐ . ครูบาคำตั๋น วัดป่าลาน สันป่าตอง
๒๑ . หลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก วัดบ้านฟ่อน
๒๒ . หลวงปู่ครูบาจันทร์แก้ว วัดศรีสว่าง
๒๓ . หลวงปู่ครูบาอินตา วัดห้วยไซ
๒๔ . หลวงปู่ครูบาอินตา วัดวังทอง
๒๕ . หลวงปู่ครูบาดวงจันทร์ วัดป่าเส้า
๒๖ . หลวงปู่ครูบาชัยวงษ์ศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
๒๗ . หลวงปู่ครูบาจ๋อน วัดป่าตาล
๒๘ . ครูบาสุข วัดป่าซางน้อย
๙ . ครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน
๓๐ . หลวงปู่ครูบาคำอ้าย วัดโป่งเหนือ
๓๑ . ครูบาผัด วัดศรีดอนมูล
๓๒ . ครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล
๓๓ . ครูบาจันต๊ะรังษี วัดกู่เต้า
๓๔ . ครูบาอิ่นคำ วัดมหาวัน
๓๕ . ครูบาก๋องคำ วัดดอนเปา
๓๖ . หลวงพ่อบัวเกตุ วัดป่าบ้านปง
๓๗ . พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก
๓๘ . หลวงปู่ทิม วัดพระขาว
๓๙ . หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไทร
๔๐ . หลวงปู่อุ้น วัดตาลกง
๔๑ . หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม
๔๒ . หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร
๔๓ . หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม
๔๔ . หลวงพ่อพุฒ วัดขนอนเหนือ

และคณาจารย์อีกมากมายจัดสร้างเป็น
  เนื้อ นวะโลหะหุ้มก้นทองคำจำนวน 13 องค์ , นวะโลหะหุ้มก้นเงิน( กรรมการ )จำนวน 194 องค์ , นวะโลหะหุ้มก้นนวะจำนวน 594 องค์ , เนื้อทองทิพย์หุ้มก้นทองแดงจำนวน 999 องค์

  วัตถุมงคลพระกริ่งพระชัยวัฒน์รุ่นนี้ หลวงปู่ครูบาบุญปั๋น ได้อธิฐานจิตปลุกเสกเป็นปฐมฤกษ์ในวันพระเจ้าเปิดโลก(เทโวโรหะนะ) วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ ในอุโบสถ์วันร้องขุ้ม วัตถุมงคลรุ่นนี้ยังนำมาแช่น้ำมนต์และหลวงปู่ปลุกเสกทุกวัน จนถึงวันที่ปิดการปลุกเสก ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ซึ่งตรงกับวันจันทร์เพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสามเหนือ(เดือนอ้ายใต้) ซึ่งในวันนี้ทางเหนือถือว่าเป็นวันมหาโชคหลวง ซึ่งเหมาะแก่การทำพิธีมหามงคลต่างๆ ดียิ่ง โดยจะทำพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยว โดยหลวงปู่ครูบาบุญปั๋๋น ธมฺมปญฺโญ ในเวลา ๑๒.๐๐ น. เที่ยวตรงวันจันทร์เพ็ญ 

*** ขอขอบคุณ ข้อมูลรูปจากร้านอุโบสถ คุณชวลิต สิทธิกรสกุล
   ความเห็นที่ 5 โดยคุณ : Punchai วันที่ : 23 - มิ.ย. - 53  เวลา 02:38:16  ,ip :118.172.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น          เข้ามากราบครูบา ขอรับ
   ความเห็นที่ 6 โดยคุณ : niwat วันที่ : 23 - มิ.ย. - 53  เวลา 09:48:34  ,ip :119.42.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


ขอเพิ่มเติม ครับ

ครูบาบุญปั๋น  ยังได้ทำเทียนเศรษฐีล้มลุก ด้วยครับ พร้อมทั้งวิธีจุดเทียน และคาถาสำหรับท่องกำกับเวลาจุดเทียน

เทียน เศรษฐีล้มลุก ผมได้ไปกราบครูบาบุญปั้น แล้วบูชาเทียนพร้อมกับ พระกริ่งพระชัย รุ่นนี้ด้วย

แต่ว่า เทียนเศรษฐีล้มลุก ผมยังไม่ได้จุดบูชา ครับ ยังคงเก็บไว้ ตอนนั้น ไม่มีเวลานั่งเฝ้า เพราะว่า ต้องใช้เวลา 3 ชั่วโมง ถึงจะจุดหมด (ตอนโน้น ผมยังโดน รุ่นพี่ ที่สร้างเหรียญรุ่น 1 ของครูบาบุญปั๋น แซว ว่า เสียดาย ค่าบูชาเทียน เหรอ)

จนมาถึงเดี๋ยวนี้ 

ไม่จุดแล้วครับ จะเก็บไว้เป็นที่ระลึก ถึงครูบาบุญปั๋น ครับ

หรือว่า มีเหตุจำเป็นต้องใช้ครับ

   ความเห็นที่ 7 โดยคุณ : ประพนธ์ วันที่ : 31 - ก.ค. - 53  เวลา 21:07:40  ,ip :118.172.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


เพื่อนสนิทผมบ้านอยู่ห่างจากวัดไม่ไกล เคยให้กริ่งล้มลุกเนื้อทองทิพย์พร้อมพระชัยวัฒน์ในกล่องและพระเนื้อผงสีแดงมีเกสาด้วย เพื่อนผมคนนี้เคยไปฝึกกรรมฐานกับวัดนี้ บอกว่าท่านและพระรวมทั้งแม่ชีที่วัดนั้น เคร่งและสอนแบบจริงๆจังๆ ครูบาท่านเมตตาสูงมากครับ
   ความเห็นที่ 8 โดยคุณ : กิตติ วันที่ : 04 - ส.ค. - 53  เวลา 20:05:10  ,ip :180.180.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น
เชิญ Login เพื่อร่วมแสดงความเห็น
  Username :   
  Password :   
    Copyright©2004 Amulet2U.com. All rights reserved. Develop by NetworkDD.com.