อ่านทั้งหมดประชาสัมพันธ์ถาม-ตอบความรู้-วิชาการมีดีมาโชว์ซื้อ-ขาย-ประมูลสัพเพเหระกิจกรรม 2U
รวมมิตรเหรียญครูบาศรีวิชัย วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่

ฝนตกเกือบทุกวันครับ วันนี้หยุดงานว่างๆ ไม่ได้ไปไหนเลยหยิบพระที่มีอยู่มานั่งปัดนั่งเช็ดนั่งส่อง ก็เลยพอว่างหาข้อมูลอะไรดีๆ มาให้ได้อ่านกันครับ

    วัดสวนดอก หรือ วัดบุปผาราม คือพระอารามหลวงชั้นตรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ปัจจุบันตั้งอยู่บนถนนสุเทพ
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติ
    วัดสวนดอกในอดีตนั้นป็นสวนดอกไม้ (ต้นพยอม) ของเจ้านายฝ่ายเหนือใน ราชวงศ์เม็งราย โดยในปี พ.ศ. ๑๙๑๔ (ศักราชนี้ถือตามหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ของพระรัตนปัญญาเกตุ)
พระเจ้ากือนา กษัตริย์องค์ที่ ๖ แห่ง ราชวงศ์เม็งราย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็น "พระอารามหลวง" เพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของ "พระมหาเถระสุมน"
ผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ในแผ่นดินล้านนา และสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อประดิษฐาน
    "พระบรมสารีริกธาตุ" ๑ ใน ๒ องค์ ที่ "พระมหาเถระสุมน" อัญเชิญมาจากสุโขทัย ในปี พ.ศ. ๑๙๑๒ (องค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ในพระเจดีย์ ใน วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร)

ในสมัย ราชวงศ์เม็งราย
      วัดสวนดอก มีความเจริญรุ่งเรืองมาก แต่หลังจากสิ้น ราชวงศ์เม็งราย บ้านเมืองตกอยู่ในอำนาจพม่า
ทั้งเกิดจลาจลวุ่นวาย วัดนี้จึงกลายสภาพเป็นวัดร้างไป วัดสวนดอก ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่อีกครั้ง
ในรัชสมัย พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ แห่ง ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน) และได้รับการทำนุบำรุงจาก เจ้านายฝ่ายเหนือ และประชาชนเชียงใหม่มาโดยตลอด วัดสวนดอก ต่อได้รับการบูรณะครั้งสำคัญ ๒ ครั้ง
      ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญรวบรวมพระอัฐิ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และ พระประยูรญาติ  มาประดิษฐานรวมกัน และต่อมาอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระวิหารโดย
ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา

รูปภาพ..คุณ ArmNo
ผู้โพสต์ : Punchai   วันที่ : 07 - ส.ค. - 54  เวลา 17:35:29   , ip : 101.109.xxx.xxx    แจ้งลบทั้งกระทู้   พระเจ้าเก้าตื้อ

      พระเจ้าเก้าตื้อ เป็นพระพุทธรูปหล่อองค์ใหญ่ สร้างด้วยโลหะหนัก ๙ โกฏิตำลึง ("ตื้อ" เป็นคำในภาษาล้านนา แปลว่า หนักพันชั่ง) พญาเมืองแก้ว กษัตริย์องค์ที่ ๑๓ แห่ง ราชวงศ์เม็งราย โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๐๔๗ "พระเจ้าเก้าตื้อ" เป็นพระพุทธรูปแบบเชียงแสนฝีมือช่างล้านนา และสุโขทัย หน้าตักกว้าง ๘ ศอก หรือ ๓ เมตร สูง ๔.๗๐ เมตร เพื่อเป็นพระองค์ประธานใน วัดพระสิงห์ แต่เนื่องมีน้ำหนักมากไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จึงได้ถวายเรือนหลวงของพระองค์เป็นพระวิหาร พระราชทานชื่อว่า "วัดเก้าตื้อ" แทน ซึ่งต่อมาภายหลังได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัย ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๒ ตอนที่ ๗๕ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘
   ความเห็นที่ 1 โดยคุณ : Punchai วันที่ : 07 - ส.ค. - 54  เวลา 17:38:56  ,ip :101.109.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นพระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกา

พระเจดีย์วัดสวนดอก ได้รับการบูรณะใหม่และหุ้มแผ่นทองจังโก พระเจดีย์วัดสวนดอก ได้รับการบูรณะใหม่และหุ้มแผ่นทองจังโก พระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๑๙๑๔ ในรัชกาลของพระเจ้ากือนา กษัตริย์องค์ที่ ๖ แห่ง ราชวงศ์เม็งราย โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง "พระอารามหลวง" โดยโปรดเกล้าให้สร้าง "พระเจดีย์ทรงลังกา" ขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่พระมหาเถระสุมนได้อัญเชิญมาจากสุโขทัย ในปี พ.ศ. ๑๙๑๒ ซึ่งแต่เดิมมีเจดีย์แบบสุโขทัย (ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์) อยู่ทางทิศตะวันตกขององค์พระเจดีย์ใหญ่ แต่ได้ปรักหักพังลง พระเจดีย์องค์ใหญ่สูง ๒๔ วา ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๕๒ ตอนที่ ๗๕ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๑๓๗๘
   ความเห็นที่ 2 โดยคุณ : Punchai วันที่ : 07 - ส.ค. - 54  เวลา 17:40:33  ,ip :101.109.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


กู่เจ้านายฝ่ายเหนือ

    สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ โดยพระดำริใน พระราชชายา เจ้าดารา  รัศมี ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้านายฝ่ายเหนือใน ราชตระกูล ณ เชียงใหม่ ซึ่งทรงเห็นว่าทำเลที่ตั้งของวัดสวนดอกกว้างขวาง จึงโปรดให้อัญเชิญรวบรวมพระอัฐิของ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และ พระประยูรญาติ มาประดิษฐานรวมกัน ณ ที่นี่ รวมทั้งได้ประทานทรัพย์ให้การทำนุบำรุงมาโดยตลอดพระชนม์ชีพ หลังจาก พระราชชายา เจ้าดารารัศมี สิ้นพระชนม์ ได้มีการแบ่งพระอัฐิของพระองค์มาประดิษฐานไว้ ณ กู่เจ้านายฝ่ายเหนือ แห่งนี้ (อีกส่วนหนึ่งแบ่งประดิษฐานไว้ใน สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร) ปัจจุบัน กู่เจ้านายฝ่ายเหนือ แห่งนี้ ได้ถูกจดทะเบียนให้เป็นโบราณสถานสำคัญ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากร ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๕๒ ตอนที่ ๗๕ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๑๓๗๘
   ความเห็นที่ 3 โดยคุณ : Punchai วันที่ : 07 - ส.ค. - 54  เวลา 17:41:45  ,ip :101.109.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นเกจิผู้เป็นประธานการจัดสร้างเหรียญรุ่น 1 และรุ่น 2 ในปี 2497/2500


พระครูสุคันธศีล (ครูบาคำแสน [ทิม] อินทจักโก) วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่

ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัย
    หลวงปู่คำแสน กำเนิดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2431 ตรงกับเดือน 3 เหนือ แรม 9 ค่ำ เวลา 06.00 น. ปีชวด ณ บ้านป่าพร้าวใน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ บิดาชื่อท้าวภูมินทร์พิทักษ์ มารดาชื่อคำป้อ รังสี มีนามเดิมว่า ทิม เมื่อครั้งเยาว์วัย หลวงปู่เป็นเด็กว่านอนสอนง่าย อารมณ์แจ่มใส รู้จักคุณบิดามารดา ช่วยบิดามารดาทำนา

ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา
    เมื่ออายุ 10 ขวบได้เข้าวัด พออายุ 12 ปี จึงได้ขอบวชเป็นสามเณร ได้ตั้งใจเล่าเรียนค้นคว้าพระธรรมวินัย และวิปัสสนากรรมฐานกับครูบาอริยะ วัดคับภัย จนถึงอายุครบบวช 20 ปีบริบูรณ์ ได้รับฉายาว่า "อินฺทจกฺโก" แปลว่าผู้มีพลังดุจจักรพระอินทร์ท่านเป็นพระที่ยึดมั่นอยู่ในสัมมาปฏิบัติ เมื่อบวชได้ 1 พรรษา ได้มีผู้นิมนต์ไปรักษาการเจ้าอาวาสวัดอื่นๆ เกือบ 10 ปี หลวงปู่ได้ออกจาริกอบรมเผยแพร่ไปในท้องที่ต่าง ๆ เช่น อำเภอสะเมิง และตามป่าดอยของภาคเหนือ ต่อมาภายหลังท่านหลวงปู่คำแสน หรืออีกนามหนึ่งคือ "พระครูสุคันธศีล" ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดสวนดอก ซึ่งเป็นวัดหลวงของจังหวัด เชียงใหม่ ท่านได้ทำนุบำรุง และอนุรักษ์วัดสวนดอกเป็นเวลา 30 ปี ท่านเป็นปูชนียบุคคลที่ควรยกย่อง ท่านได้อุทิศชีวิตบำรุงพระพุทธศาสนา มั่นคงดำรงตนในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ประพฤติธรรมสมถะ มีดวงจิตเหนืออิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ จนได้รับสมญานามว่า "รอยยิ้มแห่งพระอรหันต์"
    หลวงปู่คำแสนได้มรณภาพด้วยความสงบ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2519 เวลา 24.00 น. รวมอายุได้ 88 ปี 3 เดือน "รูป ร่างกายจะย่อยยับดับไป แต่ชื่อความดีโคตรหาดับไปไม่ฯ"

ธรรมโอวาท
    “ศีลบริสุทธิ์ ถือสัจจะบริสุทธิ์ ถือหลักพรหมวิหารธรรม ๔ ประการอันบริสุทธิ์ เพื่อเสริมสร้างบารมีธรรม สัจจะบารมีนี้สำคัญ ถ้ามีสัจจะแล้วทำอะไร ปฏิบัติอะไร ก็จะได้ผลเสมอ แม้เรากำลังน้อยทำไม่ไหว ก็ยังมีสิ่งที่มองไม่เห็นตัวท่านช่วยประคองให้จนได้พบกับความสำเร็จนะ เออ… เออ… สร้างให้ดีสร้างให้จบมันก็จะสิ้นทุกข์ ไม่ยากไม่ลำบากอีกต่อไปทำดีไปเถิดดีเองแหละ
    ศีลเป็นรากแก้วของชีวิต จะทำดีมีชื่อเสียงได้ก็ด้วยศีลธรรมนี้เอง ใครมีศีลผู้นั้นเป็นเทวดา ผู้ใดรักษาศีลได้มั่นคงผู้นั้นมีสติสัมปชัญญะแล้วเพราะศีลนี้ทำให้กาย วาจา ใจ ของมนุษย์สูงขึ้น ถ้ายังมุ่งหวังอยากได้สมาธิ ก็ต้องมีศีล อยากได้ปัญญาก็รักษาศีลเสียก่อน ได้ศีลแล้วธรรมะจะเกิดขึ้นในตัวเราเอง
    ธรรมะอยู่ที่ไหนล่ะ อยู่ที่ใจ อยู่ที่ตัวเรานี่ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ มันเป็นเรื่องเฉพาะตัว มีเป็นธรรมดา จะช้าหรือเร็วเท่านั้น ของใครของมันนะ
    ธรรมอยู่ในกายเรานี้แล้วทุกอย่าง สติปัญญา เอามาเป็นเครื่องวัด วัดมันไปทุก ๆ วัน เราจะได้รู้ว่าอะไรตกต่ำบ้าง เมื่อตกต่ำเราก็รีบสร้างให้ปกติอย่าพร่อง บุญกุศลเป็นของดีบริสุทธิ์ จำไว้นะ”
   ความเห็นที่ 4 โดยคุณ : Punchai วันที่ : 07 - ส.ค. - 54  เวลา 17:44:24  ,ip :101.109.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น    เหรียญรุ่น 1 วัดสวนดอก ปี 2497 เนื้อทองแดงรมดำ มีทั้งหมด  2 บล๊อคครับ บล๊อคหูติ่ง(นิยม) กับบล๊อคแว่นตา สมัยก่อนมีการเล่นหาว่าทั้ง  2 บล๊อคคือรุ่นแรกปี 97 หมด หลังๆ ได้มาได้มีการแยกว่าบล๊อคแว่นตานั้นเป็นรุ่นสองปี 2500

    เหรียญนี้เป็นเหรียญบล๊อกหูติ่งนิยมครับ เนื้อทองแดงรมดำสภาพสวยระดับล่าแชมป์ สังเกตุที่หูด้านซ้ายจะมีลักษณะเป็นดิ่ง จึงเป็นที่มาของการเรียกว่าบล๊อกหูติ่งครับผม
   ความเห็นที่ 5 โดยคุณ : Punchai วันที่ : 07 - ส.ค. - 54  เวลา 17:55:08  ,ip :101.109.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นด้านหลังครับ เนื่อนิยมของรุ่นแรกจะเป็นเนื้อตะกั่ว แต่ไม่ลองพิมพ์นะครับ เนื่องเนื้อตะกั่วมีการสร้างและออกแจกจ่ายจริงๆ ไม่ใช่แค่ไว้ลองพิมพ์ ซึ่งกำลังหาอยู่ครับผมไม่มีเหมือนกัน
   ความเห็นที่ 6 โดยคุณ : Punchai วันที่ : 07 - ส.ค. - 54  เวลา 17:56:39  ,ip :101.109.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นเหรียญรุ่นสอง ปี 2500 บล๊อคแว่นตาเนื้อตะกั่วลองพิมพ์
   ความเห็นที่ 7 โดยคุณ : Punchai วันที่ : 07 - ส.ค. - 54  เวลา 17:57:34  ,ip :101.109.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นด้านหลังครับ
   ความเห็นที่ 8 โดยคุณ : Punchai วันที่ : 07 - ส.ค. - 54  เวลา 17:58:00  ,ip :101.109.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นอีกเหรียญครับ เหรียญนี้เมื่อก่อนผมไว้เล่นประกวดล่ารางวัลปีนี้สงสัยจะส่งเหรียญข้างบนลงแทน
   ความเห็นที่ 9 โดยคุณ : Punchai วันที่ : 07 - ส.ค. - 54  เวลา 17:59:06  ,ip :101.109.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นด้านหลังครับ สภาพเดิมๆ ไม่ได้ล้างมามองเห็นผิวพรายปรอทอยู่
   ความเห็นที่ 10 โดยคุณ : Punchai วันที่ : 07 - ส.ค. - 54  เวลา 17:59:40  ,ip :101.109.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นอีกเหรียญครับ เป็นเนื้อทองฝาบาตร หายากสุดๆ
   ความเห็นที่ 11 โดยคุณ : Punchai วันที่ : 07 - ส.ค. - 54  เวลา 18:00:46  ,ip :101.109.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นด้านหลังครับ
ลป. ยังหาเนื้อทองแดงบล๊อคนี้ไม่ได้ครับ ที่เจอก็ยังไม่ถูกใจ เลยไม่ได้เก็บ
   ความเห็นที่ 12 โดยคุณ : Punchai วันที่ : 07 - ส.ค. - 54  เวลา 18:02:25  ,ip :101.109.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นต่อมาเป็นเหรียญปี 12 ครับ สร้างปลุกแสกเมื่อ ปี พ.ศ.2512 เหรียญนี้เนื้อตะกั่ว บล๊อคพิมพ์ หน้าเหรียญนี้ เป็นบล๊อคเดียวกับ เหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย ออกที่วัดพระนอนขอนม่วง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2512
   ความเห็นที่ 13 โดยคุณ : Punchai วันที่ : 07 - ส.ค. - 54  เวลา 18:03:12  ,ip :101.109.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นด้านหลังครับผม
   ความเห็นที่ 14 โดยคุณ : Punchai วันที่ : 07 - ส.ค. - 54  เวลา 18:03:55  ,ip :101.109.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นเหรียญนี้เป็นเหรียญปี 18 ครับผม ต้องขออภัยที่ต้องยืมรูปท่านอื่นมา  ตอนนี้ที่วัดก็ยังให้เช่าบูชาอยู่ครับ ที่วิหารหลวงในราคาเหรียญละ 50 บาท
   ความเห็นที่ 15 โดยคุณ : Punchai วันที่ : 07 - ส.ค. - 54  เวลา 18:08:34  ,ip :101.109.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


จัดเป็นเหรียญอีกชุดหนึ่งที่น่าเก็บครับ เนื่องจาก พ.ศ.ลึก พิธีดี ซึ่งในขณะนั้นตั้งใจที่จะสร้างมาเพื่อทดแทนรุ่นแรกปี 2482 สมัยเมื่อสิบปีก่อน แทบจะเป็นเหรียญแถมครับ สวยๆ เช่ากัน ไม่เกิน 500 บาท ตอนนี้รุ่นแรกกับรุ่นสองราคาเริ่มขยับ สวยๆ ก็เกินพันขึ้นหมด ถ้าใครได้มีโอกาสไปเจอที่ไหนราคาไม่แพงก็เก็บไว้ได้ครับ อนาคตดีแน่นอนครับ
   ความเห็นที่ 16 โดยคุณ : Punchai วันที่ : 07 - ส.ค. - 54  เวลา 18:10:59  ,ip :101.109.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


ขอบคุณอ.Punchai ที่ให้วิทยาทานคับ
   ความเห็นที่ 17 โดยคุณ : A -cmu วันที่ : 07 - ส.ค. - 54  เวลา 19:12:09  ,ip :223.206.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


ได้ความรู้อีกแล้ว..ขอบคุณคร๊าบบ....
   ความเห็นที่ 18 โดยคุณ : Noompy วันที่ : 07 - ส.ค. - 54  เวลา 20:12:01  ,ip :27.130.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น        กระทู้คุณภาพครับ
   ความเห็นที่ 19 โดยคุณ : niwat วันที่ : 19 - ส.ค. - 54  เวลา 18:43:59  ,ip :110.77.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น
เชิญ Login เพื่อร่วมแสดงความเห็น
  Username :   
  Password :   
    Copyright©2004 Amulet2U.com. All rights reserved. Develop by NetworkDD.com.