อ่านทั้งหมดประชาสัมพันธ์ถาม-ตอบความรู้-วิชาการมีดีมาโชว์ซื้อ-ขาย-ประมูลสัพเพเหระกิจกรรม 2U
การทําบุญขึ้นบ้านใหม่ , ขั้นตอนการประกอบพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่

การทําบุญขึ้นบ้านใหม่
=================

        การนิมนต์พระสงฆ์ จะนิมนต์ก่อนจะถึงวันพิธี ส่วนมากจะใช้จํานวนคี่ คือ 5 องค์ 7 องค์ 9 องค์ การที่นิมนค์พระจํานวนคี่ก็เพราะจะได้นับรวมพระพุทธด้วย รวมเป็นเลขคู่  เมื่อนิมนต์พระได้แล้ว พอถึงวันงานเราจะต้องจัดสถานที่ให้เรียบร้อย  ลําดับแรกคือการตั้งพระพุทธบูชา จะตั้งบนโต๊ะหมู่พร้อมด้วยเครื่องบูชาที่จําเป็นคือ แจกันดอกไม้ เชิงเทียน กระถางธูป ถ้าไม่มีโต๊ะหมู่บูชา จะจัดหาโต๊ะที่มีความกว้างพอที่จะตั้งพระพุทธรูป และเครื่องบูชาได้อย่างไม่แออัดก็ได้ แต่ควรดาดปูด้วยผ้าขาวสะอาด โดยให้พระพุทธรูปหันพระพักตรไปทางทิศตะวันออก

        เมื่อตั้งพระพุทธรูปเสร็จแล้วก็เป็นการจัดอาสนะสงฆ์สําหรับพระสงฆ์ที่นิมนต์มา โดยจัดเป็นที่ๆเท่าจํานวนสงฆ์อาสนะสงฆ์มีลักษณะเป็นผ้าเพลาสี่เหลี่ยม ภายในยัดด้วยเศษผ้า ถ้าไม่มีจะขอยืมจากทางวัดก็ได้ การปูอาสนะก็เพื่อต้องการให้พระสงฆ์นั่งอยู่ในที่สูงกว่าฆราวาสนั่นเอง โดยจัดปูนับจากซ้ายมือของโต๊ะพระพุทธรูปเรียงซ้ายยาว โดยมีกระโถน แก้วนํ้า หรือพานหมากพลู และควรเตรียมของถวายพระ ที่นิยมกันก็คือปัจจัย (เงินใส่ซอง) และดอกไม้ธูปเทียนไว้ด้วย

        สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งคือ "การโยงด้ายสายสิญจน์" รอบบ้าน ถือกันว่า เพื่อป้องกันสรรพอุปัทวันตรายมิให้มาทําลายพิธีมงคลสายสิญจน์ที่ใช้  ควรใช้สายสิญจน์ที่จับเก้าเส้น วิธีวางสายสิญจน์ให้ตั้งต้นรอบองค์พระพุทธบูชาที่จัดตั้งไว้โดยโยงออกไปจากมุมห้อง เวียนไปทางขวาออกไปรอบเรือน หรือรอบรั้วบ้านยิ่งดี เมื่อวงรอบแล้วจึงยกเข้าสู่เรือนเข้าสู่ที่ตั้งพระพุทธรูป วนรอบบาตรนํ้ามนต์ กลุ่มสายสิญจน์ที่เหลือ วางไว้ข้างบาตรนํ้ามนต์บนพานเล็กๆ เมื่อพระสงฆ์มาถึงเข้าที่และเจริญพระพุทธมนต์แล้ว ท่านจะโยงกลุ่มสายสิญจน์ไปจากพระสงฆ์อาวุโสพรรษารูปแรกจนถึงรูปสุดท้าย  การตั้งบาตรนํ้ามนต์ ต้องตั้งหน้าโต๊ะหมู่บูชาและพันด้วยสายสิญจน์ ส่วนมากนิยมใช้บาตรดิน แต่ถ้าไม่มีจะใช้ขันสัมฤทธิ์ หรือบาตรพระก็ได้ ใส่นํ้าสะอาดพอสมควร โดยพระสงฆ์ผู้อาวุดสจะเป็นผู้กระทําพิธีด้วยการใช้เทียนสําหรับทํานํ้ามนต์โดยเฉพาะหยดนํ้าตาเทียนลงไปในบาตรพระนั้ามนต์เป็นอันเสร็จพิธี

        การเริ่มพิธีเมื่อพระสงฆ์มาถึงและเข้าที่เรียบร้อยแลัวสักครู่ เจ้าภาพจะต้องเป็นผู้จุดธูป 3 ดอกและเทียนคู่หน้าพระพุทธก่อน โดยจุดเทียนก่อนแล้วจึงจุดธูป  แล้วจึงกราบพระพุทธ 3 หน แล้วเริ่มอาราธนาศีล 5 ( มะยังภันเตฯ )  เมื่อพระสงฆ์สวดเสร็จแล้วจะเจริญพระพุทธมนต์  ต่อไป แต่เจ้าภาพต้องอาราะนาพระปริตรอีกครั้งหนึ่งก่อน ( วิปฏิปัตติภาหายะฯ ) เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บทนี้เสร็จ ก็ได้เวลาฉันเพลพอดี เจ้าภาพถวายอาหารคาวหวาน ถวายปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ตอนนี้เจ้าภาพจะต้องทําพิธีกรวดนํ้าเมื่อพระสวดแผ่กุศล ( ยะถาวาริวะหาฯ ) และต้องกรวดนํ้าให้เสร็จก่อนพระเริ่มสวดสัพพี (สวดให้พรกับผู้ที่อยู่ในงาน ) เพราะจะต้องประณมมือรับพรในตอนนี้ เป็นอันเสร็จพิธีมงคลในการทําบุญขึ้นบ้านใหม่

        การจัดโต๊ะบูชา  ให้ใช้โต๊ะหมู่ ๕ หมู่ ๗ หรือหมู่ ๙ ถ้าไม่มีโต๊ะหมู่จะใช้โต๊ะอย่างอื่นที่เหมาะสมแทนก็ได้  เมื่อไม่สามารถจะหาโต๊ะหมู่และเครื่องตั้งบูชาได้ครบ ก็พึงจัดหาเท่าที่หาได้ คือ พระพุทธรูป ๑ องค์ ตั้งไว้ที่โต๊ะตัวสูง ผินหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือ ถ้าสถานที่ไม่อำนวย ก็ให้ตั้งผินหน้าไปทางที่เหมาะสม  การที่นิยมตั้งพระพุทธรูปผินหน้าไปทางทิศตะวันออกนั้น นิยมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เพราะพระองค์ผินหน้าไปทางทิศตะวันออก รวมไปถึงตั้งหิ้งพระบูชาที่บ้าน หรือตามสถานที่ราชการทั่วไป ก็นิยมปฏิบัติตามในทิศดังกล่าวนี้ ถือกันว่าผินหน้าไปทางทิศอื่นหรือทิศตรงกันข้าม จะไม่เป็นมงคลทำนองนี้

        วิธีการโยงสายสิญจน์ ให้ตั้งต้นที่พระพุทธรูป เวียนตามเข็มนาฬิกา  โยงออกไปรอบบ้านหรือรั้วบ้านแล้ววนกลับเข้ามาตรงเสาเรือนเข้าสู่ที่บูชา แล้ววงรอบฐานพระพุทธรูป โยงรอบบาตรหรือขันน้ำมนต์กลุ่มด้ายสายสิญจน์ที่เหลือวางไว้บนพาน ตั้งไว้ในที่อันควร  เวลาวางสายสิญจน์ พึงพยายามสำรวมจิตรำลึกถึง คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ขออำนาจช่วยปกปักรักษาปัดเป่าสรรพภยันตราย ให้เกิดความสุข ความเจริญด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ตลอดกาล
ผู้โพสต์ : niwat   วันที่ : 21 - มี.ค. - 55  เวลา 09:48:16   , ip : 110.77.xxx.xxx    แจ้งลบทั้งกระทู้   ขั้นตอนการประกอบพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่
===========================

1.เมื่อพระสงฆ์มาถึงบ้านงานแล้ว ให้นิมนต์ท่านนั่งบนอาสนะที่ได้จัดเตรียมไว้

2.ให้เจ้าภาพกราบสามครั้งที่โต๊ะหมู่ที่ได้จัดไว้เป็นประธาน  ต่อจากนั้นให้จุดเทียน (ซ้ายไปขวา) แล้วจึงจุดธูป  เมื่อจุดธูปเสร็จแล้วให้กราบอีกสามครั้ง

3.ให้เจ้าภาพกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ดังนี้
        นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ  ( กล่าวสามจบ )
        อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง  ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
        สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม  ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
        สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

4.ให้เจ้าภาพอาราธนาศีลห้า ดังนี้
        มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
        ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
        ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

5.พระจะหยิบตาลปัตร แล้ว กล่าวนะโมตัสสะ สามจบ เมื่อพระสวดนะโมเสร็จแล้ว ให้เจ้าภาพ กล่าวนะโมตัสสะ ตามพระ จนครบสามจบ  แล้วพระจะให้ศีลทีละข้อ  ให้เรากล่าวตาม

6.เมื่อพระให้ศีลเสร็จแล้วให้เจ้าภาพกล่าวคำอาราธนาพระปริตร ดังนี้
        วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะทุกขะ วินาสายะ ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง
        วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะภะยะ  วินาสายะ ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง
        วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะโรคะ  วินาสายะ ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง

7.ตอนพระกำลังสวดมนต์ ให้ผู้ที่เป็นประธานนั่งอยู่ใกล้ๆ บาตรน้ำมนต์ พอพระสวดถึงบท “ อะเสวะนา จะพาลานัง ” ให้เจ้าภาพจุดเทียนที่บาตรน้ำมนต์  แล้วก็ยกบาตรน้ำมนต์ถวายพระ

8.เมื่อพระสวดมนต์เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการถวายเพลพระ  เจ้าภาพต้องจัดสำรับ1ชุดเพื่อถวายข้าวพระพุทธ  ก่อนที่จะถวายเพลพระให้นำสำรับที่จัดไว้  วางหน้าที่บูชาพระแล้วกล่าวคำถวายข้าวพระพุทธดังนี้
        อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนานัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ

9.เมื่อเจ้าภาพถวายข้าวพระพุทธแล้ว ลำดับต่อไปคือการถวายภัตตาหาร  ให้เจ้าภาพกล่าวดังนี้
        อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสังโฆ
        อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

        แล้วให้เจ้าภาพกล่าวเป็นภาษาไทยดังนี้  “ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอ-น้อมถวายซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์  ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลาย เหล่านี้เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ ” คณะสงฆ์จะกล่าวพร้อมกันว่า “สาธุ”  ต่อจากนั้นประเคนอาหารให้พระ

10.เมื่อพระสงฆ์ฉันอาหารเสร็จแล้ว จะกลับมานั่งประจำที่เดิม  แล้วให้กรวดน้ำ เมื่อพระสงฆ์ที่เป็นหัวหน้าเริ่มว่า “ยะถา วาริวะหา ปูรา …” ฆารวาสก็เริ่มกรวดน้ำ เวลากรวดน้ำ อย่าเอามือหรือนิ้วมือ รองน้ำที่เทออกจากขวดหรือที่กรวด ดูไม่เหมาะสม และผู้กรวดน้ำพึงสำรวมจิตอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ผู้ที่ตนประสงค์จะอุทิศ  เมื่อพระสวดถึง “ สัพพีตีโย วิวัชชันตุ……” ให้ประนมมือรับพรพระ  หลังจากเสร็จพิธีแล้วให้นำน้ำที่กรวดไปเทที่โคนต้นไม้ใหญ่นอกชายคา  อย่าเอาน้ำเทลงกระโถนหรือในที่สกปรกอย่างเด็ดขาด 
   ความเห็นที่ 1 โดยคุณ : niwat วันที่ : 21 - มี.ค. - 55  เวลา 09:50:46  ,ip :110.77.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


ขอบคุณครับคุณนิวัติ ที่นำข้อมูลพิธีดี ๆ มาให้ศึกษากันครับ ยินดีด้วยครับสำหรับบ้านใหม่หลังใหญ่ 
   ความเห็นที่ 2 โดยคุณ : da_p05 วันที่ : 04 - เม.ย. - 55  เวลา 10:52:52  ,ip :180.180.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น            ขอบคุณครับพี่แดง บ้านหลังนี้หลายปีแล้วครับ  ผ่อนดาวน์เป็นปี ผ่อนธนาคารมาสามปีกว่าแล้ว อยากผ่อนให้หมดเร็วๆ  ผมจะได้มี "อิสระ" สักที
   ความเห็นที่ 3 โดยคุณ : niwat วันที่ : 09 - เม.ย. - 55  เวลา 10:24:26  ,ip :110.77.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


สวัสดีครับพี่ niwat ไม่เจอกันนานเลยครับผม บายดีนะพี่
   ความเห็นที่ 4 โดยคุณ : เสือคู่ วันที่ : 13 - ส.ค. - 55  เวลา 23:34:05  ,ip :58.9.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


สุดยอดครับพี่niwat
   ความเห็นที่ 5 โดยคุณ : meemoodang วันที่ : 02 - พ.ย. - 55  เวลา 11:39:11  ,ip :110.168.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


พระคงที่เศียรขาดถ้าเบื่อแบ่งให้ศึกษาบ้างนะครับ
   ความเห็นที่ 6 โดยคุณ : นันทวัฒน์ วันที่ : 21 - ก.พ. - 56  เวลา 13:25:07  ,ip :182.93.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น
เชิญ Login เพื่อร่วมแสดงความเห็น
  Username :   
  Password :   
    Copyright©2004 Amulet2U.com. All rights reserved. Develop by NetworkDD.com.