อ่านทั้งหมดประชาสัมพันธ์ถาม-ตอบความรู้-วิชาการมีดีมาโชว์ซื้อ-ขาย-ประมูลสัพเพเหระกิจกรรม 2U
พลังรังสีธรรมและพลังดุริยมนตรา......ตอนจบ
      เป็นที่เลื่องลือกันมานานว่าบทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวรของ หลวงพ่อพระอาจารย์สิงห์ทน นราสโภ นี้มีความศักดิ์สิทธิ์เคยสร้างปาฏิหาริย์ให้หลายๆท่านได้ประจักษ์มาแล้ว ซึ่งบทสวดบทนี้เองที่หลวงพ่อท่านใช้สวดเพื่อช่วยให้คนที่คลื่นสมองดับฟื้นคืนสติมามีชีวิตต่อได้ และยังใช้สวดช่วยผู้ป่วยหนักอีกหลายๆคน หายหรือบรรเทาจากโรคร้ายที่เป็นอยู่รวมทั้งตัวของพระอาจารย์สิงห์ทนเองท่านก็เคยเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารเมื่ออายุ 53 ปี จนปัจจุบันท่านอายุ 70 ปีแล้ว ท่านยังมีชีวิตอยู่ได้ก็ด้วยพลังแห่งธรรมะที่เอาชนะโรคร้ายบวกกับการสวดมนต์

        พลังจากเสียงสวดมนต์ของพระอาจารย์สิงห์ทน ผู้เขียน( สายทิพย์ ) ได้มีโอกาสฟังเมื่อวันที่ท่านมาบรรยายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิต ครั้งที่ 11 เมื่อได้ยินเป็นครั้งแรก ต้องยอมรับว่าขนลุก และรู้สึกสงบ สบาย นิ่งเหมือนถูกมนต์สะกดอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ทั้งๆที่เคยฟังพระสวดมาก็มาก แต่ท่านก็ไม่ได้สวดแบบนี้ เสียงสวดของพระอาจารย์สิงห์ทนเป็นคลื่นเสียงที่มีพลังระดับเสียง มีสูง ต่ำ หนัก เบา ฟังแล้วจึงเพลิดเพลิน และอยากให้ทุกคนได้ลองฟังเช่นกัน หรือหากจะลองสวดเอง ผู้เขียนมีบทสวดของพระอาจารย์สิงห์ทนมาลงไว้ให้ในฉบับนี้ บทสวดนี้เมื่อสวดแล้วจะเกิดพลังคุ้มครองตัวเองในยามที่ตัวเองหรือผู้ใกล้ชิดเจ็บป่วย และหากจะให้ได้ผลดีต้องสวดตามคำแนะนำที่ผู้เขียนเขียนไว้ในฉบับที่แล้ว
ผู้โพสต์ : รัตน์   วันที่ : 06 - มี.ค. - 50  เวลา 00:13:36   , ip : 58.9.xxx.xxx    แจ้งลบทั้งกระทู้   


        สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ อัพยาปัชฌา โหนตุ อะนีฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ (เมตตา)
        สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ (กรุณา)
        สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ (มุทิตา)
        สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ (อุเบกขา)
        ทุกกโต ทุกขะฐานันติ วะทันติ พุทธา
        นะ หิ เวเรนะ เวรานิ สะมันตีธะ กุทาจะนัง อะเวเรนะ จะ สัมมันติ เอสะ ธัมโม สะนันตะโนฯ
        พุทโธ พุทธัง รักษา ธัมโม ธัมมัง รักษา สังโฆ สังฆัง รักษาฯ พุทโธ พุทธัง อะระหัง ธัมโม ธัมมัง อะระหัง สังโฆ สังฆัง อะระหังฯ พุทโธ พุทธัง กัณหะ ธัมโม ธัมมัง กัณหะ สังโฆ สังฆัง กันหะ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ภะวันตุ เม (สวดเพื่อผู้อื่นภะวันตุ เต)
        นะสาเปเส พุรุอะกัง ปะริปัตตัง ปะริชันตัง มัจจุราชา นะ ภาสะติ มัจจุราชา นะ ปัสสะติฯ
        สุญญะโต โลกัง อะเวกขัสสุ บุญชู (สมมุติคนป่วยชื่อ บุญชู)
        สะทา สะโต เอวัง โลกัง อเวกขันตัง มัจจุราชา นะ ปัสสะติฯ
        อิมัง สัจจะ วาจัง อธิฏฐามิ ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะ วาจัง อธิฏฐามิ ตะติยัมปิ อิมัง สัจจะ วาจัง อธิฏฐามิ
        โย ทัณเฑนะ อทัณเฑสุ อัปปะทุฏเฐสุ ทุสสะติ ทะสันนะ มัญญัตตะรัง ฐานัง ขิปปะเมวะ นิคัจฉะติ เวทะนัง ผะรุสัง ชานิง สะรีสัสสะ วะ เภทะนัง คะรุกัง วาปิอาพาธัง จิตตักเขปัง วะ ปา ปุเณ ราชะโต วา อุปะสัคคัง อัพภักขาณัง วะ ทารุณัง ปะริขะยัง วะ ญาตีนัง โภคานัง วะ ปะภังคุณัง อะถะวาสสะ อะคะรานิ อัคคิ ฑะ หะติ ปาวะโก กายัสสะ เภทา ทุปปัญโญ นิระยัง โส อุปปะปัชชติฯ หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว ขะยะ วะยะ ธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ อะยัง ตะถาคะตัสสะ ปัจฉิมา วาจาฯ
        อุททิฏฐัง โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ โอวาทะ ปาฏิโมกขัง ตีหิ คาถาหิ ขันติ ปะระมัง ตะโป ตีติกขา นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต สัพพาปาปัสสะ อะกะระณัง กุสะลัสสูปะสัมปะทา สจิตตะปะริโยทะปะนัง เอตัง พุทธานุสาสะนังฯ อนูปะวาโท อะนูปะฆาโต ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสมิง ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง อะธิจิตเต จะ อาโยโค เอตัง พุทธานะสาสะนันติฯ

รวบรวมโดย หลวงพ่อพระอาจารย์ ดร.สิงห์ทน นราสโภ
   ความเห็นที่ 1 โดยคุณ : รัตน์ วันที่ : 06 - มี.ค. - 50  เวลา 00:16:51  ,ip :58.9.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


      จากบทสวดมนต์ข้างต้นได้มีการบอกเล่าจากลูกศิษย์ผู้ศรัทธาในพระอาจารย์สิงห์ทน ถึงปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นเมื่อได้สวดมนต์บทนี้ว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งมีคณะคนไทยได้ไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดีย และได้รับแจกบทสวดมนต์ไปคนละ 1 แผ่น ขากลับบนเครื่องบินมี 1 คน ในคณะเกิดอาการช็อกน้ำลายฟูมปาก หลายคนที่ไปด้วยพยายามช่วยโดยเอาสร้อยพระแม่อุมา และสร้อยพระมาแขวนให้ ปรากฏว่าสร้อยขาดทั้งพระ และเหรียญพระแม่อุมา ซึ่งดูแล้วไม่น่าเชื่อ แต่แล้วก็มีคนหนึ่งนึกถึงบทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวรของพระอาจารย์สิงห์ทนขึ้นมาได้จึงเอาออกมาสวด สักพักผู้ที่มีอาการช็อกกลับหายอย่างอัศจรรย์ เขาบอกว่าอย่างนี้ไม่เรียกว่าปาฏิหาริย์แล้วจะเรียกว่าอะไร

        แล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดกับคุณหมอท่านหนึ่งที่เชียงราย ท่านเล่าให้ใครหลายคนฟังถึงปาฏิหาริย์ของบทสวดมนต์บทนี้ว่า ครั้งหนึ่งปลาที่ท่านเลี้ยงไว้ ซึ่งมีราคาแพงเกิดอาการหงายท้องทำท่าว่าจะตาย พอดีท่านนึกถึงบทสวดมนต์ดังกล่าวว่าเคยเกิดปาฏิหาริย์ช่วยคนสลบให้ฟื้นได้ และคงจะใช้กับปลาได้ ท่านจึงนำบทสวดนี้มาสวด พอสวดภาวนาไปพร้อมกับเอามือวางไว้ในอ่างใกล้ตัวปลาก็เกิดปาฏิหาริย์อย่างไม่คาดฝัน ปรากฏว่า ปลาถ่ายออกมาแล้วพลิกตัวแหวกว่ายไปได้เป็นปกติ แล้วแต่ก่อนปลาตัวนั้นพอเห็นคุณหมอท่านนี้มาใกล้มันจะว่ายหนี แต่หลังจากท่านช่วยให้มันหายป่วย พอคุณหมอเข้าไปหา มันก็จะมาหาให้ลูบคลำอย่างมีความสุข จึงเป็นเรื่องแปลกที่ควรเล่าสู่กันฟัง
   ความเห็นที่ 2 โดยคุณ : รัตน์ วันที่ : 06 - มี.ค. - 50  เวลา 00:20:39  ,ip :58.9.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


      กับอีกกรณี เกิดขึ้นกับคุณยายท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นมะเร็งที่กระเพาะอาหารเหมือนพระอาจารย์สิงห์ทน จนต้องตัดลำไส้ทิ้ง แล้วมะเร็งก็ยังลุกลามออกไปทำให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างหนัก ต้องเข้ารับการผ่าตัดเป็นครั้งที่ 2 เมื่อแพทย์เปิดแผลออกดูปรากฏว่ามะเร็งกระจายขึ้นสมอง คุณหมอจึงบอกกับญาติว่า คงไม่ต้องทำอะไรแล้วปล่อยไว้อีก 7 วัน ก็ตาย คุณยายตื่นขึ้นมาได้ยินที่หมอพูดพอดี แต่แทนที่ท่านจะเสียใจ กลับดีใจที่จะได้ตายให้พ้นทุกข์ และดีใจอีกอย่างที่ยังมีเวลาเหลืออีกตั้ง 7 วัน จะได้ใช้เวลาที่เหลือสวดมนต์ตลอด เพื่อหวังจะได้ไปสู่สุคติ สวดมนต์ก็สวดไม่เก่งคุณยายได้แต่ นะโมตัสสะ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณังคัจฉามิ เท่านั้น เมื่อตั้งใจสวดมนต์ก็สวดตลอด สวดไปหลายเดือนก็ยังไม่ตาย คุณยายจึงให้ลูกพาไปหาหมอ หมอตรวจก็พบว่าเนื้อมะเร็งร้ายหายไปแล้ว คุณยายท่านนี้ป่วยเป็นมะเร็งตั้งแต่อายุ 46 ปี จนปัจจุบันอายุ 90 ปีแล้ว ท่านยังมีชีวิตอยู่

        ทั้งหมดนี้ คือ ประสบการณ์ของผู้ที่เชื่อใน 'ดุริยมนตรา'  คลื่นเสียงจากบทสวดมนต์ที่จะส่งพลังคุ้มครองแก่ผู้ที่เชื่อและศรัทธา ผู้ดำรงอยู่ในเส้นทางธรรม พลังทั้งหลายนั้น สำหรับผู้ไม่เคยสัมผัสกับตัวเองคงมองเป็นสิ่งมหัศจรรย์ แต่สำหรับ "ผู้รู้"  "ผู้ปฏิบัติ" ทั้งหลายย่อมเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้คือ "พลังจิต" ที่มีมานานแล้วนั่นเอง


บทความ โดย สายทิพย์
จาก นิตยสาร "หญิงไทย"  ฉบับที่ 754 ปีที่ 32 ปักษ์แรก เดือนมีนาคม พ.ศ. 2550
   ความเห็นที่ 3 โดยคุณ : รัตน์ วันที่ : 06 - มี.ค. - 50  เวลา 00:26:22  ,ip :58.9.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลดีๆอ่านสนุกครับ
   ความเห็นที่ 4 โดยคุณ : เมืองเก่า วันที่ : 06 - มี.ค. - 50  เวลา 07:11:23  ,ip :124.157.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น            ต้องเอาไปหัดสวดมั่งแล้ว
   ความเห็นที่ 5 โดยคุณ : niwat วันที่ : 06 - มี.ค. - 50  เวลา 08:54:56  ,ip :58.136.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


ขอบคุณครับพี่รัตน์ที่นำสิ่งดี ๆ มาให้ได้อ่านกันครับ 
   ความเห็นที่ 6 โดยคุณ : da_p05 วันที่ : 06 - มี.ค. - 50  เวลา 18:51:50  ,ip :222.123.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


  ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ทุกท่านให้ความสนใจ 

ผมเชื่ออยู่อย่างว่า คลื่นเสียงที่เกิดจากการสวดมนต์เป็นทิพยโอสถอย่างดีที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม 
   ความเห็นที่ 7 โดยคุณ : รัตน์ วันที่ : 08 - มี.ค. - 50  เวลา 01:27:22  ,ip :58.9.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น
เชิญ Login เพื่อร่วมแสดงความเห็น
  Username :   
  Password :   
    Copyright©2004 Amulet2U.com. All rights reserved. Develop by NetworkDD.com.