อ่านทั้งหมดประชาสัมพันธ์ถาม-ตอบความรู้-วิชาการมีดีมาโชว์ซื้อ-ขาย-ประมูลสัพเพเหระกิจกรรม 2U
รับทำวิจัยป.เอกโท รับปรึกษาการลงทุนดู tarad.com/wipaple ดูคลิปวีดีโอสนุก ๆ จากต่างประเทศหัวข้อ (Title) : เจ้าอื่นทำไม่ได้ลูกค้าก็มักส่งให้เราทำเสมอ[CO157056]
รายละเอียด :
(Description) เจ้าอื่นทำไม่ได้ลูกค้าก็มักส่งให้เราทำเสมอ
ช่วยได้ทุกเรื่องเจ้าเก่ารับทำวิทยานิพนธ์ รายงาน วิจัยและพัฒนา business plan
รับวิเคราะห์ธุรกิจทุกขนาด ทุกชนิด
ทุกประเภทให้ท่านทราบถึงข้อเสียข้อดีในการเริ่มต้นทำ ทำแล้วน่าจะมีปัญหาอะไรบ้างก่อนการตัดสินใจลงทุน
อย่าเสี่ยงกับการเริ่มต้นธุรกิจที่ท่านไม่คุ้นเคยและไม่แน่ใจมาก่อน
ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในด้านทำเลที่ตั้ง เงินลงทุน จุดคุ้มทุน จุดเด่น จุดด้อย
ปัจจัยความเสี่ยงเช่น เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ทั้งในและต่างประเทศ
รับวิเคราะห์ทุกประเทศทุกธุรกิจ สนใจติดต่อนิลายน,ด.ร.วิภา 047311798 
หรือ098104392


ไม่ดีจริงไม่อยู่จนป่านนี้ และอยู่แบบยั่งยืนมาหลายปีแล้ว ดูได้จากการเปิดเว็ป
tarad.com/wipaple มาสี่ปีกว่าแล้ว เปิดร้านเมื่อ06/11/2546และที่
marketathome.com/shop/easyenglish2 เมื่อ 26/02/2006
เข้าไปดูที่เว็ปไซด์ได้เราไม่จำเป็นต้องหนีหายไปไหน
เพราะงานพวกนี้ยากสำหรับท่านแต่ง่ายสำหรับเรา
และรับหาข้อมูลและวิเคราะห์งานทุกชนิดรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกชนิด 
รายละเอียด : (Description)ช่วยได้ทุกเรื่องเจ้าเก่ารับทำวิทยานิพนธ์ รายงาน
วิจัยและพัฒนา business plan ดูได้จากการเปิดเว็ป
tarad.com/wipaple,tarad.com/plewipa มาห้าปีกว่าแล้ว
และรับหาข้อมูลและวิเคราะห์งานทุกชนิดรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกชนิดคิดตามราคาต้นฉบับ
ไทยและอังกฤษไม่มีการตัดทอนข้อความที่แปล
จากผู้จบจากต่างประเทศและมีและมีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทต่างประเทศร่วมสิบปีและมีผู้เชี่ยวชาญที่มีวุฒิบัตรทั้ง
ป. ตรี-เอกร่วมทีมงานที่ปรึกษา
รวมทั้งเรามีทีมงานต่างชาติที่จะคอยดูเรื่องงานภาษาอังกฤษให้
เรามีทีมงานที่ชำนาญในการค้นหาข้อมูลทั่วทุกมุมโลก 
ไม่ว่าจะเป็นวิชาหรือสาขาอะไรที่ต้องการให้เราสืบค้นและรับทำจนจบเล่ม
วิเคราะห์งานให้  เราเป็นสุดยอดทีมงานในการสืบค้น
จากมืออาชีพทั่วทุกมุมโลกที่เรามีทีมงานประจำอยู่ การศึกษาอิสระ โครงงานธุรกิจ
(business plan) และรับหาข้อมูลและวิเคราะห์งานทุกชนิด
รับทำวิจัย/วิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอก (Research-Thesis, IS and Business Plan)
หลายรายที่อยู่ได้ไม่นานก็หายไปเพราะทำไม่ได้ แต่เราอยู่มานานแล้ว
เหล่านี้ล้วนเป็นบทพิสูจน์ และบางรายที่ปฏิเสธเราไปสุดท้ายก็ต้องนำงานมาให้เราทำหลังจากที่เจ้าอื่นทำแล้วได้รับงานที่แย่มากโดยเฉพาะงาน
ภาษาอังกฤษและเรามักได้รับจดหมายแสดงความขอบคุณหลังจากจบการศึกษาแล้วหรือจบงานแล้วเสมอ

- Data Analysis (SPSS, AMOS, LISREL, E-VIEW) สถิติขั้นพื้นฐานและประยุกต์
  (Factor, Cluster Analysis, MCA, Regression, Discriminant, Path
Analysis)
  - เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
  - Try Out (Reliability/อำนาจจำแนก/ความยากง่าย)
  - Process ทุกขั้นตอน (Thesis, IS, งานวิจัยทุกประเภท)
  - เขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) แปลภาษา (ไทย-อังกฤษ)
  และรับเรียนหลักสูตรทางอินเตอร์เน็ต รับงานมามากกว่าห้าร้อยเรื่องแล้ว
ทุกระดับชั้น ทั้งไทยและอังกฤษ ราคาเหมาะสมกับงานและความสำเร็จ เช่น การตลาด
การเงิน คอมพิวเตอร์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กฎหมาย ธุรกิจระหว่างประเทศ วิศวกรรม
ไฟฟ้า การจัดการ การสื่อสาร การโฆษณา รัฐศาสตร์ การศึกษา การ โรงแรม สาธารณสุข
journalต่างประเทศ ข้อมูลที่คิดว่าหาไม่ได้
เราช่วยได้หมดทุกชนิดทุกประเภททุกระดับชั้นทั้งตรี โท เอก รับงานด่วนทุกชนิด
รับรองความรวดเร็วทันเวลาส่ง รับรองความสำเร็จของงาน งานดีมีคุณภาพ
ดำเนินการโดยผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ และทีมงานมืออาชีพ แม่นยำ
ฉับไวและมีคุณภาพส่งไฟล์งานระดับคุณภาพ รับรองว่าไว้ใจได้ ราคาคุยกันได้
รวมการทำ dept interview&;focus group&; questionnaire
((งานของทุกคนคือความลับของเรา แม้หลังจากส่งงานให้แล้ว
หากงานจำนวนมากคิดราคาเหมาให้ รับสรุปคัดย่อข้อมูลภาษาอังกฤษทุกชนิด
รับตรวจการบ้าน รายงานแบบผึกหัดทั้งไทยและอังกฤษ
และสามารถรับงานจากนักศึกษาที่กำลังศึกษาต่อต่างประเทศ ทันเวลาส่งงาน
รับรองความสำเร็จของงาน และรับเรียนหลักสูตรทางอินเตอร์เน็ต
รวมทั้งการทำแบบสอบถาม การทำสำรวจ การวิเคราะห์ผลให้กับบริษัท
นักศึกษาทั่วทั้งประเทศ

การวิจัยพื้นฐาน เป็นการวิจัยที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความจริง
หรือแก้ปัญหา ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกองค์กร
หรือเป็นการวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาการในด้านต่าง ๆ
หรือเพื่อค้นคว้าศาสตร์ทางด้านวิชาการในสาขาต่าง ๆ
ส่วนใหญ่การวิจัยพื้นฐานจะเป็นการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ฟิสิกส์ ฯ
การวิจัยประยุกต์
เป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
หรืออาจจะเป็นการวิจัยประยุกต์ชนิดหนึ่ง เช่น
การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพหานคร
การวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการให้เกรดของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย
การวิจัยธุรกิจเป็นการวิจัยประยุกต์ที่ทำกันมากในปัจจุบัน
เช่นการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางของผู้หญิงไทย
การวิจัยเพื่อศึกษาภาพพจน์ขององค์กรธุรกิจเออกชนต่าง ๆ ฯลฯ
ขั้นตอนการทำวิจัย
กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ผลของการวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดี
ถ้ามีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ชัดเจน
เนื่องจากเมื่อมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
จะสามารถเลือกเทคนิควิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
และเขียนสรุปได้อย่างชัดเจนและสามารถนำไปใช้ได้

การเขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนดังตัวอย่างข้างต้น
จะช่วยให้การทำงานทุกขั้นตอนของการทำวิจัยง่ายขึ้น ตั้งแต่การเก็บข้อมูล
การตั้งคำถาม และการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

กำหนดขอบเขตที่ต้องการศึกษา
จะต้องกำหนดขอบเขตของการวิจัยให้ชัดเจนว่าจะสอบถามใครบ้าง
จากขอบเขตของการวิจัยจะทำให้ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะสอบถามและตรงตามวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย

กำหนดแผนแบบการทำวิจัย
ระบุชนิดของข้อมูลว่าเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมเองหรือที่เรียกว่าข้อมูลปฐมภูมิ
หรือจะเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้แล้วหรือที่เรียกว่าข้อมูลทุติยภูมิ
หรือจะใช้ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ
กรณีใช้ข้อมูลปฐมภูมิจะใช้วิธีการสำรวจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 คือ
การสำมะโน เป็นการเก็บข้อมูลจากทุกหน่วยในประชากรเป้าหมาย
การสำรวจตัวอย่าง เป็นการเก็บข้อมูลเพียงบางหน่วยของประชากรเป้าหมาย
การกำหนดแผนการเลือกหน่วยตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
แผนการเลือกตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นซึ่งมีหลายวิธีดังนี้
การเลือกตัวอย่างอย่างง่าย(Simple Random Sampling)
การเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ(Systematic Sampling)
การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ(Stratified Sampling)
การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม(Cluster Sampling)
การเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน(Multi-Stage Sampling)
การเลือกพื้นที่ตัวอย่าง(Area Sampling)
ฯลฯ
แผนการเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น
การเลือกตัวอย่างตามความสะดวก(Convenience Sampling)
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling)
การเลือกตัวอย่างโดยใช้วิจารณญาน(Judgement Sampling)
การทำ Focus Group
การกำหนดขนาดตัวอย่าง
ขนาดตัวอย่างสำหรับการประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร (ข้อมูลเชิงปริมาณ)
การกำหนดวิธีการเก็บข้อมูล
งานวิจัยทางสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่ จะต้องใช้ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ
สำหรับวิธีเก็บข้อมูลปฐมภูมิทำได้หลายวิธี วิธีที่นิยมใช้กันทั่วไป คือ

การสังเกตุโดยตรง(Direct Observation)
การส่งไปรษณีย์(Mail)
การเลือกที่จะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
จะจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้กลุ่มเป้าหมาย
และให้ผู้ตอบจัดส่งแบบสอบถามที่ตอบแล้วคืนมาในซองติดแสตมป์ที่สอดไปด้วย
การเก็บข้อมูลวิธีนี้จะเสียค่าใช้จ่ายต่ำ แต่มักจะได้รับคำตอบคืนมาในอัตราต่ำ

การสัมภาษณ์(Interview)
การส่งพนักไปสัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมายโดยตรง
และพนักงานจะเป็นผู้จดคำตอบในแบบสอบถาม วิธีนี้ผู้ถาม (พนักงาน)
จะมีโอกาสอธิบายเนื้อหาที่ผู้ตอบสงสัย และจะได้คำตอบรวดเร็ว
แต่จะเสียค่าใช้จ่ายสูง

วิธีเก็บข้อมูลแบบอื่น ๆ
การใช้โทรศัพท์ การทอดแบบ (เป็นการนำแบบสอบถามไปให้ผู้ตอบ แล้วนัดวันมารับคืน)
การชั่ง ตวง วัด หรือนับ
1. การเตรียมงานสนามหรือการเก็บข้อมูล
2. การทำ Pilot Survey
3. การเก็บข้อมูลหรืองานสนาม
4. การลงรหัสข้อมูล
5. การตรวจสอบข้อมูล
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
7. การเขียนรายงาน
เหล่านี้เป็นงานที่เรารับทำและถนัดในสายงานทุกสายงาน
    สนใจติดต่อ นิลายน ;ด.ร. วิภา (ประกาศนียบัตร ด.ร.
สองใบจากต่างประเทศ)และมีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทต่างชาติที่ต่างประเทศมากกว่าสิบปี
08-47311798(จดเบอร์สี่ปีแล้ว) หรือ 08-98104392,หรือ 0860168913 และ0853338402
ระวังคนแอบอ้างเอาชื่อทีมงานเราไปหลอกลวงให้เราเสียหายหรือหลอกให้คนเสียเงินโอนเงินให้แล้วหนีหายไปเลย
ให้โทรมาเฉพาะสี่เบอร์นี้เท่านั้น
หากเป็นเบอร์อื่นให้สันนิษฐานว่าไม่ใช่เบอร์ทีมงานเราแน่นอนหรือส่งมาที่ หรือ
wipaple@hotmail.com, nilayon1@yahoo.com.sg, 
wipadejnam@yahoo.com,และทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายหรือที่เว็ปไซด์
(หากต้องการส่งข้อมูลทางอีเมล์รบกวนส่งมาทั้งสามที่นะครับเพราะที่เดียวอาจไม่ได้รับ ส่งทั้ง yahoo และ hotmail )

tarad.com/wipaple
my.2poon.com/my/?vedioclip
Marketathome.com/shop/newenglish
Marketathome.com/shop/easyenglish2
tarad.comwipaple#000001 หรือ
sme2you.com/wipaple หรือ
http://thaionlinemarket.com/market/shop.asp?id=5017
หรือ http://www.thaisalecenter.com/shop/?w=wipaple

We are here to help you to find and analyze report of research and
development and also to consult the business plan from the expert who
finished graduate degree program from abroad and had the experience from
foreign company over 10 years and we have the professor from two institutes
to help in some cases of complexity. We had already taken over 400 jobs all
together with Thai and English. The price is appropriate with task and
successful and we can translate every English documents which we count
from the manuscript both Thai and English in every categories and subjects
such as marketing, financial, computer, target group, law, international
business, electronic, engineers, management, communication, advertising,
political science, education, hotel management, public health, foreign
journal. The information that you think that you cannot find, we can help
in every kinds and categories all together with the bachelor degree, the
master degree, and the doctor degree and every hurry due date job,
guarantee to return your job on time and we are all experts from graduate
students from abroad and professional experts, accurate, fast and better
quality and we guarantee and we can negotiate about price and we don’t copy
from last other persons reports. Every categories are new (Every report is
our confidential task even if after we have already sent you the report .
We will count you the price for engagement if more than two reports. We
can serve foreign students and guarantee returning back the report on time
and its successful. We also translate every categories of English
documents and count the price from the manuscript or if you like us to
learn instead of you by the way of internet learning; we are really
appreciate. If you interest our service,please do not hesitate to contact
me back at 08-47311798,0860168913 every day or nilayon1@yahoo.com.sg
,wipaple@hotmail.com,wipadejnam@yahoo.com or at tarad.com/wipaple


รับบริการส่ง search engine optimization 25,000-/ปีเท่านั้น /ปี เท่านั้น
ในประเทศ แล่ะต่างประเทศราคา 35,000 .สำหรับผู้ที่ต้องการทำการตลาด
เรามักจะรู้ว่าสุดยอดแผนการตลาดที่ดีที่สุดในเวลานี้คือการส่งเว็ปไซด์ของคุณเข้าสู่
top search engine optimation เช่น เข้าสู้ yahoo.com, google.com, msn อื่น ๆ
อีกมากมาย
โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการโปรโมทสินค้าของตัวเองไปทั่วโลกหรือแม้แต่ในประเทศไทยเอง
Search Engine Optimization + Submission + Guarantee Top1-20 Google&Yahoo
บริการนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการ "โปรโมทเว็บไซต์" ของท่าน ผ่าน Search
Engines โดยการทำให้เว็บไซต์ ติดอันดับ Top 1-20 จากผลการค้นหาของ Search
Engines ระดับโลกอย่าง Google และ Yahoo บริการของเราจะเริ่มตั้งแต่
แถมฟรีเว็ปไซด์สำเร็จรูป e-commerce สำหรับผู้ที่ต้องการ เว็ปไซด์website
แบบอีคอมเมิร์ท e-commerce
ภาคภาษาอังกฤษสำเร็จรูปแบบเต็มรูปแบบมีเพื่อโปรโมทสินค้าไปทั่วโลก
ราคาโปรแกรมละ 1990- ให้ไปเลยฟรี ๆ สำหรับช่วงนี้ สนใจติดต่อ
wipaple@hotmail.com,wipadejnam@yahoo.com,nilayon1@yahoo.com,(
รบกวนส่งอีเมล์ทั้งสามที่ทั้ง yahoo และ hotmail นะครับ เพราะส่งมาที่เดียวอาจไม่ได้รับ)
หรือที่วิภา 04-7311798 ทุกวัน หรือที่ เว็ปไซด์
tarad.com/wipaple,http://www.marketathome.com/shop/english
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://tarad.com/wipaple
...........................................................................................................................................................


รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกชนิดคิดตามราคาต้นฉบับ
ไทยและอังกฤษไม่มีการตัดทอนข้อความที่แปล
จากผู้จบจากต่างประเทศและมีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทต่างประเทศร่วมสิบปีและมีอ.สองสถาบันและด๊อกเตอร์ปรึกษา
รวมทั้งรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกชนิดคิดตามราคาต้นฉบับ
ไทยและอังกฤษไม่มีการตัดทอนข้อความที่แปล
จากผู้จบจากต่างประเทศและมีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทต่างประเทศร่วมสิบปีและมีอ.สองสถาบันและด๊อกเตอร์ปรึกษา
รวมทั้งเรามีทีมงานต่างชาติที่จะคอยดูเรื่องงานภาษาอังกฤษให้
และรับเรียนหลักสูตรทางอินเตอร์เน็ต รับงานมามากกว่าห้าร้อยเรื่องแล้ว
ทุกระดับชั้น ทั้งไทยและอังกฤษ ราคาเหมาะสมกับงานและความสำเร็จ เช่น การตลาด
การเงิน คอมพิวเตอร์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กฎหมาย ธุรกิจระหว่างประเทศ วิศวกรรม
ไฟฟ้า การจัดการ การสื่อสาร การโฆษณา รัฐศาสตร์ การศึกษา การ โรงแรม สาธารณสุข
journalต่างประเทศ รับงานด่วนทุกชนิดรับรองความรวดเร็วทันเวลาส่ง
รับรองความสำเร็จของงาน งานดีมีคุณภาพ ดำเนินการโดยผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ
และทีมงานมืออาชีพ แม่นยำ ฉับไวและมีคุณภาพ รับรองว่าไว้ใจได้
ราคาคุยกันได้ รับตรวจการบ้าน รายงานแบบผึกหัดทั้งไทยและอังกฤษ สนใจติดต่อ
นิลายน٫วิภา 047311798,098104392, 029939254กด5หรือ
wipaple@hotmail.com,wipadejnam@yahoo.com หรือ
marketathome.com/shop/newenglish

We also translate every categories of English documents and count the price
from the manuscrip both Thai and English in every categories and subjects
such as marketing, financial, computer, target group, law, international
business, electronic, engineers, management, communication, advertising,
political science, education, hotel management, public health, foreign
journal. We guarantee to return your job on time and we are all experts from
graduate students from abroad and professional experts, accurate, fast and
better quality and we guarantee and we can negotiate about price. If you
interest our service,please do not hesitate to contact me back at
Nilayon٫Wipa 047311798,029939254 กด 5 every day or
wipaple@hotmail.com ٫wipadejnam@yahoo.com

บริการส่งเว็ปเข้าสู่ search engine รับบริการส่ง search engine optimization
40,000-/ปีเท่านั้น ในประเทศ และต่างประเทศราคา 55,000/ปีเท่านั้น
.สำหรับผู้ที่ต้องการทำการตลาด
เรามักจะรู้ว่าสุดยอดแผนการตลาดที่ดีที่สุดในเวลานี้คือการส่งเว็ปไซด์ของคุณเข้าสู่
top search engine optimation เช่น เข้าสู้ yahoo.com, google.com, msn อื่น ๆ
อีกมากมาย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการโปรโมทสินค้าของตัวเองไปทั่วโลก
หรือแม้แต่ในประเทศไทยเอง Search Engine Optimization + Submission +
Guarantee Top1-20 Google&Yahoo! บริการนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการ
"โปรโมทเว็บไซต์" ของท่าน ผ่าน Search Engines โดยการทำให้เว็บไซต์
ติดอันดับ Top 1-20 จากผลการค้นหาของ Search Engines ระดับโลกอย่าง Google
และ Yahoo บริการของเราจะเริ่มตั้งแต่ นำ Keyword (คำค้นหา
การโปรโมทสินค้าคุณไปยังเว็ปไซด์ชั้นนำทั่ว อเมริกา ยุโรป เอเซีย
และประเทศที่มีการทำธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก รับรองผล
หากเว็ปของท่านไม่มีการเคลื่อนไหวแม้ขณะที่ท่านไม่ได้โปรโมทเว็ปท่านเองเลย
เรายินดีคืนเงินให้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น แถมฟรีเว็ปไซด์สำเร็จรูป
e-commerce สำหรับผู้ที่ต้องการ ว็ปไซด์website แบบอีคอมเมิร์ท e-commerce
ภาคภาษาอังกฤษสำเร็จรูปแบบ เต็มรูปแบบมีเพื่อโปรโมทสินค้าไปทั่วโลก
ราคาโปรแกรมละ 1990- ให้ไปเลยฟรี ๆ สำหรับช่วงนี้ สนใจติดต่อ
wipaple@hotmail.com,wipadejnam@yahoo.com, nilayon1@yahoo.com,
yonwipa@hotmail.com.com หรือที่วิภา 04-7311798 ทุกวัน หรือที่ เว็ปไซด์
www.marketathome.com/shop/newenglish
บริการโฆษณาสินค้าของท่านและเว็ปของท่านไปทั่วโลก รับโฆษณาสินค้าไปทั่วโลก
ไม่ว่าสินค้าท่านจะเป็นอะไร ประเภทไหน ชนิดใด เรารับจัดการให้หมด
เราสามารถลงโฆษณาให้สินค้าท่านไปได้ทั่วโลก ทั้งยุโรป อเมริกา เอเซีย
และประเทศที่ทำธุรกิจกับไทยทั่วโลก
เรามีทีมงานที่อยู่ต่างประเทศที่ทำงานด้านนี้แบบมืออาชีพเป็นผู้ประสานงานกับ
ทีมงานไทยของเราในไทย
เราเป็นทีมงานที่รู้ช่องทางการโฆษณาสินค้าของท่านตรงกลุ่มเป้าหมาย
ตามประเภทสินค้าท่านอย่างตรงใจ ทดลองการ ใช้ดูก่อน 40,000- ต่อปี
หากท่านพอใจจะใช้บริการต่อทั้งปีเราคิดเพียงที่ 9,0000- จากราคาปกติ
มากกว่าหนึ่งแสนสองหมื่นบาท พร้อมกันนี้เราแถมฟรี เว็ปภาษาอังกฤษแบบ
e-commerce ราคา 3900- ให้ไปเลยฟรี เพื่อโปรโมทสินค้าของท่านไปทั่วโลกได้ด้วย
ตัวเอง และรับจัดอันดับเว็ปไซด์ท่านให้ฟรี ทั้งก่อนและหลังการบริการ
หากขั้นการทดลองใช้แล้วท่านสามารถดูความเคลื่อนไหวจากเว็ปไซด์ของท่านเองว่ามีการเคลื่อนไหวจากลูกค้าต่างประเทศ
ที่เข้าดูเว็ปไซด์ท่านแน่นอน แม้ท่านไม่ได้ลงโฆษณาจากที่ใดเลย
หากไม่มีความเคลื่อนไหวเรายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน
สำหรับท่านที่ไม่มีเว็ปไซด์ เป็นของตัวเองต้องการให้เราทำเว็ปไซด์สำเร็จรูปแบบ
e-commerce แบบภาษาอังกฤษให้ในราคาเพียง 29000-
และสำหรับท่านที่ใช้บริการของเราตั้งแต่เริ่ม package แรก 40,000-
จนกระทั่งการใช้บริการรายปี เรายินดีทำเว็ปสำเร็จรูปภาษาอังกฤษให้ฟรี
พร้อมออนไลนด์ฟรี โดยท่านรอดูผลความเคลื่อนไหว
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์จากการใช้บริการของเราเท่านั้น


นอกจากนี้เราให้บริการหลังการขายโดยสำหรับท่านที่ต้องการให้เรา take order
จากลูกค้าต่างประเทศของท่านหรือให้เราเจรจาติดต่อให้ตั้งแต่ต้นจนจบ
ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า เราคิดบริการให้ในราคาพิเศษ เพียง 60,000-

ดูคลิปวีดีโอใหม่ ๆ สนุกจากต่างประเทศได้ที่ marketathome.com/shop/newenglish
Marketathome.com/shop/easyenglish2


เจ้าเก่ารับทำวิทยานิพนธ์ รายงาน วิจัยและพัฒนา business
และรับหาข้อมูลและวิเคราะห์งานทุกชนิด (ยังคงใช้เบอร์เดิมไม่หนีไปไหน
ทำมานานแล้ว และจะยังคงทำต่อไปเพราะไม่ได้หลอกใคร สามารถตามเบอร์เดิมได้ตลอด
มีแต่เพิ่มเบอร์แต่ยังรักษาเบอร์เก่าอยู่เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
เพราะเราได้ลงประกาศใน tarad.com/wipaple,tarad.com/plewipa
มากกว่าห้าปีแล้วสำหรับงานที่เราทำ สามารถเช็คดูได้
เพื่อเป็นหลักประกันว่าเราทำงาน ด้านนี้มานานแล้ว)ทั้งไทยและอังกฤษ
จากผู้จบจากต่างประเทศและมีและมีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทต่างประเทศร่วมสิบปีและมีผู้เชี่ยวชาญที่มี
วุฒิบัตรทั้ง ป.ตรี-เอกร่วมทีมงานที่ปรึกษา
รวมทั้งเรามีทีมงานต่างชาติที่จะคอยดูเรื่องงานภาษาอังกฤษให้
เรามีทีมงานที่ชำนาญในการค้นหาข้อมูลทั่ว ทุกมุมโลก
ไม่ว่าจะเป็นวิชาหรือสาขาอะไรที่ต้องการให้เราสืบค้นและวิเคราะห์งานให้
เราเป็นสุดยอดทีมงานในการสืบค้น จากมืออาชีพทั่วทุกมุมโลก
ที่เรามีทีมงานประจำอยู่ และรับเรียนหลักสูตรทางอินเตอร์เน็ต
รับงานมามากกว่าห้าร้อยเรื่องแล้ว ทุกระดับชั้น
งานป.เอกสามารถเสร็จภายในหนึ่งเดือนเท่านั้น ทั้งไทยและอังกฤษ
ราคาเหมาะสมกับงาน และความสำเร็จ เช่น การตลาด การเงิน คอมพิวเตอร์
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กฎหมาย ธุรกิจระหว่างประเทศ วิศวกรรม ไฟฟ้า การจัดการ
การสื่อสาร การโฆษณา รัฐศาสตร์ การศึกษา การ โรงแรม สาธารณสุข
journalต่างประเทศ ข้อมูลที่คิดว่าหาไม่ได้
เราช่วยได้หมดทุกชนิดทุกประเภททุกระดับชั้น ทั้งตรี โท เอก รับงานด่วนทุกชนิด
รับรองความรวดเร็วทันเวลาส่ง รับรองความสำเร็จของงาน งานดีมีคุณภาพ
ดำเนินการโดยผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ และทีมงานมืออาชีพ แม่นยำ
ฉับไวและมีคุณภาพ รับรองว่าไว้ใจได้ ราคาคุยกันได้ รวมการทำ dept
interview&;focus group((งานของทุกคนคือความลับของเรา แม้หลังจากส่งงานให้แล้ว
หากงานจำนวนมากคิดราคาเหมาให้ รับสรุปคัดย่อข้อมูลภาษาอังกฤษทุกชนิด
รับตรวจการบ้าน รายงานแบบผึกหัดทั้งไทยและอังกฤษ
และสามารถรับงานจากนักศึกษาที่กำลังศึกษาต่อต่างประเทศ ทันเวลาส่งงาน
รับรองความสำเร็จของงาน และรับเรียนหลักสูตรทางอินเตอร์เน็ต รับรองผลสำเร็จ
ราคาต่อรองกันได้ สนใจติดต่อ เจนถนอม, นิลายน,ด.ร.วิภา 047311798 หรือ098104392,
0860168913,nilayon1@yahoo.com.sg,wipaple@hotmail.com,wipadejnam@yahoo.com,หรือyonwipa@hotmail.com
หรือฝากเรื่องไว้ที่หมวดติดต่อเราที่เว็ปไซด์ tarad.com/wipaple,
หรือmy.2poon.com/my/?vedioclip

We are here to help you to find and analyze report of research and
development and also to consult the business plan from the expert who
finished graduate degree program from abroad and had the experience from
foreign company over 10 years٫ and we have the professor from two
institutes to help in some cases of complexity. We had already taken over
400 jobs all together with Thai and English. The price is appropriate with
task and successful and we can translate every English documents which
we count from the manuscript both Thai and English in every categories and
subjects such as marketing, financial, computer, target group, law,
international business, electronic, engineers, management, communication,
advertising, political science, education, hotel management, public
health, foreign journal. The information that you think that you cannot
find, we can help in every kinds and categories all together with the
bachelor degree, the master degree, and the doctor degree and every hurry e
date job, we guarantee to return your job on time and we are all experts
from graduate students from abroad and professional experts, accurate,
fast and better quality and we guarantee and we can negotiate about price
and we don’t copy from last other persons reports. Every categories are
new (Every report is our confidential task even if after we have already
sent you the report . We will count you the price for engagement if more
than two reports. We can serve foreign students and guarantee returning
back the report on time and its successful. We also translate every
categories of English documents and count the price from the manuscript or
if you like us to learn instead of you by the way of internet
learning٫ we are really appreciate. If you interest our
service,please do not hesitate to contact me back at Nilayon٫Wipa
047311798,029939254 กด 5 every day or nilayon1@yahoo.com.sg
,wipaple@hotmail.com,wipadejnam@yahoo.com or tarad.com/wipaple.com

ผู้ตั้งหัวข้อ (Name) : เจ้าอื่นทำไม่ได้ลูกค้าก็มักส่งให้เราทำเสมอ <> (เข้าดู 1 | ตอบ 0) (04/09/2550 16:38:35) 
ผู้โพสต์ : wipaple   วันที่ : 20 - พ.ย. - 50  เวลา 12:14:24   , ip : 125.27.xxx.xxx    แจ้งลบทั้งกระทู้   Warning: getimagesize(images/board/6_1195543584.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/amulet2u/domains/amulet2u.com/public_html/includes/functions.php on line 124


                สมาชิกท่านใดมีความเห็นว่า  กระทู้นี้ ทำให้เวปนี้เสื่อมเสียชื่อเสียงบ้างครับ  /  เวปนี้เป็นเวปพระ  ไม่ใช่เวปลงโฆษณารับจ้างทำวิทยานิพนธ์  เรื่องการรับทำวิทยานิพนธ์ ก็ผิดระเบียบปฏิบัติอยู่แล้ว  แต่นี่กล้าประกาศรับจ้างกันโดยไม่ได้คำนึงถึง จริยธรรมกันเลย  การศึกษาสอนให้คนมีความรู้ พร้อมๆไปกับการทำตนให้สมกับความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา  /  อย่างนี้ก็เหมือนกับว่า  ความรู้ และ ใบปริญญา ซื้อขายกันได้  มันดูถูกการศึกษา มากไปหรือเปล่า


                ผมรู้สึกว่า กระทู้นี้ทำให้เวปนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง  เนื่องจากเป็นแหล่งที่ใช้ประชาสัมพันธ์ ในการกระทำซึ่ง  ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียกับการศึกษาของไทย  และ จะเข้าข่าย การละเมิดพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐  ในมาตรา ๑๔  ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือ ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ความเห็นที่ 1 โดยคุณ : niwat วันที่ : 20 - พ.ย. - 50  เวลา 14:26:24  ,ip :58.136.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


เห็นด้วยครับ...
   ความเห็นที่ 2 โดยคุณ : Punchai วันที่ : 20 - พ.ย. - 50  เวลา 16:44:18  ,ip :125.24.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


สมควรอย่างยิ่ง..ไม่ดูตาม้าตาเรือ..แต่ชอบดูถูกคนอื่น อีกต่างหาก
 
   ความเห็นที่ 3 โดยคุณ : nui วันที่ : 20 - พ.ย. - 50  เวลา 23:25:23  ,ip :125.24.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


เห็นด้วยอย่างยิ่ง ครับ...
   ความเห็นที่ 4 โดยคุณ : neung วันที่ : 21 - พ.ย. - 50  เวลา 15:46:54  ,ip :61.7.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นWarning: getimagesize(images/board/6_1195636394.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/amulet2u/domains/amulet2u.com/public_html/includes/functions.php on line 124

                              ถ้ายังใจกล้ามาลงอีก  ก็ให้มันรู้ไป  เรียกค่าเสียหายกี่หลักดีครับ พี่น้อง
   ความเห็นที่ 5 โดยคุณ : niwat วันที่ : 21 - พ.ย. - 50  เวลา 16:13:14  ,ip :58.136.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น
เชิญ Login เพื่อร่วมแสดงความเห็น
  Username :   
  Password :   
    Copyright©2004 Amulet2U.com. All rights reserved. Develop by NetworkDD.com.