อ่านทั้งหมดประชาสัมพันธ์ถาม-ตอบความรู้-วิชาการมีดีมาโชว์ซื้อ-ขาย-ประมูลสัพเพเหระกิจกรรม 2U
พระลีลา กรุนาดูน

Warning: getimagesize(images/board/6_1218258151.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/amulet2u/domains/amulet2u.com/public_html/includes/functions.php on line 124

พระลีลา กรุนาดูน
พระพิมพ์ดินเผากรุพระนาดูนที่ขุดพบเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น เป็นพระ

พิมพ์ดินเผาฝีมือช่างประจำราชสำนัก โดยในกอมระตาญง์พร้อมด้วยพระสหายได้ร่วมกัน

สร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาสืบต่อพระพุทธศาสนา พระพิมพ์ดินเผากรุพระนาดูน มีพุทธศิลป์

ลวดลายลีลาอ่อนช้อยสวยงามและเป็นศิลปะสมัยทวาราวดีมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่

๑๒–๑๖ (หรือประมาณ ๑,๓๐๐ ปี)เนื้อพระพิมพ์แข็งแกร่งมาก พระพิมพ์บางองค์กลายเป็น

เนื้อหิน สีเนื้อพระพิมพ์มี ๕ สี คือสีหิน(น้ำตาลแก่) สีเหลืองอ่อนหรือสีเหลืองมันปู สี

ชมพู สีแดงหินทราย และสีขาวนวล (สีเท่าอ่อน) ในพระพิมพ์เกือบทุกพิมพ์จะมี

รูปเจดีย์ และสถูปจำลองปรากฎอยู่เสมอ และเป็นพระพิมพ์เล่าเรื่องพุทธประวัติที่มีความ

หมายอยู่ในตัว พระพิมพ์ดินเผากรุพระนาดูนที่ขุดพบได้นำตัวอย่างไปวิเคราะห์หาส่วนผสม

โดยคุณโสดา รัตนิน แห่งมหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งขณะนั้นได้ปฏิบัติงาน

อยู่ที่โครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาการวิเคราะห์ปรากฎว่า ส่วนผสมหลัก

ได้แก่ ศิลาแลง ดินเหนียว แกลบข้าว ทราย กรวด ในตัวอย่างบางชิ้นมีเมล็ดข้าวผสมอยู่

ด้วยส่วนผสมที่ใช้มากได้แก่ ทราย ซึ่งเมื่อเผาแล้วจะทำให้เนื้อดินมีความแกร่งมาก

ลักษณะการเผาจะเผาแบบกลางแจ้งอุณหภูมิไม่คงที่ จึงทำให้สีของพระพิมพ์ดินเผาแตกต่าง

กัน รูปลักษณะของพระพิมพ์ดินเผากรุพระนาดูน สามารถแบ่งออกได้เป็น ๖ รูปลักษณะ คือ๑. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี ๒๐ แบบพิมพ์

๒. แบบฐานสี่เหลี่ยมยอดโค้ง มี ๑๐ แบบพิมพ์

๓. แบบสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มี ๗ แบบพิมพ์

๔. แบบสามเหลี่ยมรูปใบไม้หรือรูปหอย มี ๓ แบบพิมพ์

๕. แบบสี่เหลี่ยมจตุรัส มี ๑ แบบพิมพ์

๖. แบบลอยตัวองค์เดียว มี ๑๑ แบบพิมพ์
อ้างอิง : พระนาดูนนั้นดูยากมากครับ ต่อให้เซียนระดับอินเตอร์ก็ดูยาก ผมขอเล่าประสบการณ์ให้ฟังน่ะครับ สมัยที่ผมบรรจุเป็นข้าราชการครูที่นั้น ตอนกรุแตกใหม่ๆ และผมได้ช่วยงานพิธีไหว้พระธาตุทุกปี ตอนนี้ผมย้ายออกมาแล้วครับ พระกรุนาดูนที่มีมากที่สุดคือพระแผง พระที่สภาพองค์สวยมักจะอยู่ชั้นลึกๆ ส่วนกรุชั้นบนจะมีรูปลักษณะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ สมัยนั้นพระกรุนาดูนยังไม่มีราคา ชาวบ้านบางส่วนแถวนั้นต้องนำพระกรุนาดูนไปแลกข้าวเปลือก แถวหมู่บ้านใกล้เคียง เพราะบริเวณที่นาแถวกรุนาดูน จะมีลักษณะดินเค็ม ปลูกข้าวได้ผลผลิตน้อย จึงพระนำไปแลกข้าวเปลือกตามหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น บ้านหนองโพธิ์ บ้านหนองแซง เขตอำเภอนาเชือก แต่ต่อมาพระกรุนาดูนเริ่ม แสดงความศักดิ์มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านเมตตามหานิยม แคล้วคาดปลอดภัย ตำแหน่งหน้าที่การงาน คนก็เริ่มสนใจมากขึ้นและก็เริ่มหายากมากขึ้นตามลำดับ และก็เริ่มมีการปลอมขึ้นมา พระกรุนาดูนนั้น ปลอมง่ายๆๆมากครับ เพราะเป็นพระเนื้อดินเผา ดินที่ทำพระไม่มีสวนผสมอะไรมากมาย คือลักษณะเของพระเป็นเนื้อดินที่มีลักษณะใกล้เคียงกับดินบริเวณกรุแถวนั้น เอง เริ่มแรกจากการปลอมพระ คือพระนาคปรก เพราะมีราคามาก โดยวิธีการปลอมคือ นำเอาพระแผงที่หักไม่สวย มาปดแล้วทำใหม่ ให้ดูสวยงามมวลสารได้ครบ ในหนังสือพระก็มีมากจากนั้นก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยตามลำดับครับ ในส่วนพระของท่าน mutita99 นั้นต้องพิจารณาดูว่าได้มาอย่างไร ถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่เขาให้มาหรือเป็นของตกทอดมา ก็น่าจะเป็นของแท้ ถ้าถามเซียนนั้นคงยากครับ เพราะมีครั้งหนึงผมไปอบรมที่กรุงเทพฯ ผมได้มีโอกาสไปแถวๆท่าพระจันทร์เลยลองให้เซียนดู เขายังตีพระของผมเป็นของเก๊ เลย ต้องทำใจครับ ต้องเชื่อมั่นในพุทธคุณของพระที่ท่านได้มาดีกว่าครับ ยึดมั่นในหลักธรรม เป็นคนดี พระก็คุมครองครับท่าน


ประวัติความเป็นมาของพุทธมณฑลอีสาน พระธาตุนาดูน

..........ในปีพุทธศักราช 2522 กรมศิลปากรและราษฎร์ในตำบลนาดูนได้ขุดพบพระบรมสารีริกธาตุจากเนินดินที่เป็น ซากโบราณสถาน ในบริเวณที่นาของราษฎร์ ท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พระบรมสารีริกธาตุมีสัณฐานดังเกล็ดแก้วประดิษฐ์สถานในผอบ 3 ชั้น ชั้นในเป็นทองคำ ชั้นกลาวงเป็นเงิน ชั้นนอกเป็นสำริด สวดซ้อนกันเรียงตามลำดับ และบรรจุอยู่ในสถูปจำลองอีกชั้นหนึ่ง เป็นสถูปโลหะ ทรงกลมสูง 24.4 เซนติเมตร ถอดออกเป็น 2 ส่วน ส่วนยอดสูง 12.3 เซนติเมตร ส่วนองค์สถูปสูง 12.1 เซนติเมตร

.ชาวจังหวัดมหาสารคาม ดำริว่า อุบัติการณ์ของพระบรมสารีริกธาตุครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดี แก่ชาวจังหวัดมหาสารคามอย่างยิ่ง สมควรสร้างพระสถูปเจดีย์ประดิษฐาน ไว้ให้ถาวรมั่นคง เป็น ปูชนียสถานและสิริมงคลแก่ภูมิภาคนี้ต่อไป และเพื่อสืบทอดพระบวรศาสนาตามแนวทางแห่งบรรพชน จึงจัดสร้างโครงการพุทธมณฑลอีสานขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ พุทธศักราช 2525-2529 ประกอบด้วยสถานที่สำคัญ คือ เจดีย์พระธาตุนาดูนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ศูนย์พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมจำปาศรี เพื่อเก็บรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ อานาจักร จัมปาศรี นครโบราณของบริเวณนี้ซึ่งอยู่ในสมัยทวารวดี อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-16 ประกอบด้วย วัด ส่วนรุกขชาติ สวนสมุนไพร ศาลาพัก แหล่งน้ำ และถนน กำหนดพื้นที่ก่อสร้าง ณ โคกดงเค็ง มีปริมณฑล 902 ไร่เศษ เจดีย์พระธาตุนาดูน มีลักษณะประยุกต์จากสถูปจำลองที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ กับลักษณะศิลปากร แบบทวารวดีออกแบบและดำเนินการสร้างโดยกรมศิลปากรสูง 50.50 เมตร ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 35.70 เมตร พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีได้ประกอบ พิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2528 ก่อสร้างสำเร็จบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2529 สิ้นค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 7,580,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ครั้นวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 พระบาทสมด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมงกุฏราชกุมารเสด็จพรัราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงประกอบพิธีอันเชิญพระบรม สารีริกธาตุเข้าบรรจุ ในองค์ เจดีย์พระธาตุนาดูนนี้

กรุพระธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

......แผ่นดินอีสาน มีลักษณะสูงขึ้นไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้ของภาค มีแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์และเทือกเขาดงพญาเย็นอยู่ทางทิศตะวักตก และมีเทือกเขาสันกำแพง เทือกเขาพนมดงรักอยู่ทางทิศใต้ของภาคจึงเป็นเหตุให้พื้นที่ของภาคอีสานจึง ค่อยๆ ลาดลงสู่ตอนกลางของภาค ซึ่งจะสังเกตุการไหลลงของแม่น้ำต่างๆ จะไหลลงไปทางทิศตะวันออกเพื่อไปสู่ลุ่มแม่น้ำโขง

......วัฒนธรรม “ทวาราวดี” ที่มีรากฐานมาจากพุทธศาสนาจาก อินเดีย ได้ส่งอิทธิพลเข้ามาสู่ภาคอีสานในราวพุทธศตวรรษที่ 12 โดยได้เข้ามาทาง ลุ่มแม่น้ำมูล และ แม่น้ำชี ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างอย่างแพร่หลาย จนกระทั้งถึงปลายพุทธศตวรรษที่15

......จังหวัดมหาสารคามได้พบร่องรอยหลักฐานของ วัฒนธรรมทวาราวดี สมัยประวัติศาสตร์ระยะแรกเริ่มกระจายอยู่ตาม บริเวณชุมชนสังคมเกษตรกรรมดั้งเดิมหลายแห่งด้วยกัน เช่น อำเภอกันทรวิชัย และ อำเภอนาดูน

......อำเภอนาดูน คือ นครจำปาศรี ในอดีต ตัวเมืองเป็นรูปไข่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 600 เมตร และมีเชิงเทินดิน สูงประมาณ 3 เมตร กว้างประมาณ 6 เมตร และมีคูอยู่กลาง กว้างประมาณ 20 เมตร เพื่อชักน้ำเข้ามาใช้ประโยชน์ในการบริโภค และเพื่อใช้ป้องกันข้าศึกศัตรู ภายในตัวเมือง นครจำปาศรี ได้มีการขุดพบโบราณวัตถุโดยกรมศิลปากรที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2522 ที่สำคัญ คือสถูปสัมฤทธิ์ 3 ชั้น ซึ่งมีความสูงรวมจากฐานถึงยอด 24.4 เซนติเมตร เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สถูปชั้นนอกทำด้วยทองสัมฤทธิ์ ชั้นกลางทำด้วยเงิน และชั้นในทำด้วยทองคำ ภายในสถูปมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่องค์หนึ่ง มีลักษณะเป็นสีขาวขุ่น ขนาดเท่าปลายเม็ดข้าวสารหัก หล่อเลี้ยงไว้ด้วย น้ำมันจันทน์ เมื่อเปิดออกจะได้กลิ่นหอมอบอวล ซึ่งเป็นที่อัศจรรย์ใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นยิ่งนัก และต่อมาในปี พ.ศ.2525 – 2529 จึงมีการสร้างพระสถูปเจดีย์จำลอง ซึ่งมีลักษณะแบบ ทาวราวดี ดำเนินการสร้างโดย กรมศิลปากร สูง 50.50 เมตร ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 35.70 เมตร เพื่อเป็นปูชนียสถานและสิริมงคลแก่ภูมิภาค และเพื่อเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา และศิลปะวัฒนธรรมอีสาน หรือที่ทุกคนรู้จักกันดีว่านี่คือ พุทธมณฑลอีสาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของ ชาวจังหวัดมหาสารคาม

......โบราณวัตถุอีกประเภทหนึ่ง คือ พระพิมพ์ดินเผา ซึ่งจัดว่าเป็น พระกรุที่เก่าแก่ที่สุด อีกกรุหนึ่งของประเทศไทย ประมาณ 1,500 ปี เป็นพระกรุที่มีจำนวนมากที่สุด และมีจำนวนพิมพ์มากกว่า 40 พิมพ์ และพระพิมพ์ดินเผากรุนาดูนก็ ขึ้นอยูกับความแตกต่างในรายละเอียดของพระแต่ละองค์ และความแตกต่างก็บ่งบอกถึงความหมายอยู่ในตัวอีกทั้งยังบอกถึงคติความเชื่อ ลัทธิศาสนา รวมถึงแสดง พุทธิปรัชญาที่แฝงอยู่ด้วย

......ค่านิยม พระพิมพ์ดินเผากรุนาดูนที่ ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบันมี 2 แบบ คือ พิมพ์เล็กห้อยคอ และ พิมพ์พระบูชา สำหรับพิมพ์เล็กขนาดขึ้นคอที่จัดว่ามีราคาสูงที่สุด ก็คือ ปางลีลา หรือ ปางตริภังค์ สาเหตุเนื่องจากเป็นพิมพ์ที่ขุดพบน้อยมาก หายาก และมีความอ่อนซ้อย สวยงาม เหมาะสำหรับขึ้นคอ รองลงมาคือ พิมพ์นาคปรกคู่ ส่วน พระพิมพ์บูชา เรียงความนิยมตามลำดับ คือ ปางนั่งเมือง ปางประทานพร ปางปาฏิหารย์ ปางเสด็จดาวดึงส์ ปางปรกโพธิ์ และ พระแผง ชนิดต่างๆ และสุดท้ายต้องขอขอบคุณ อาจารย์ทรงเดช แสงนิล จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมาหาสารคาม ที่ได้เอื้อเฟื้อข้อมูล เกี่ยวกับเมืองนครจำปาศรี เพื่อเป็นวิทยาทานตามแนวทางแห่งบรรพชนไว้ ณ ที่นี้

**หมายเหตุ.. พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่นิยมที่สุดนะครับบบบ เปิดไว้ 5500.- ครับ

*****เพื่อนๆๆที่สนใจอยากได้ลองเสนอราคามาน่ะครับถ้าให้ได้ให้ไปเลยครับหรือจะ ติดต่อผมโดยตรงได้ที่เบอร์ 0849613229


*** รับประกันความพอใจ/แท้ 15 วันครับ คืนเต็มครับ ******วิธีการชำระเงินมี 2 วิธี*

วิธีที่1.ถ้าคุณสะดวกสามารถมารับพระด้วยตัวท่านเองได้ครับโดยโทรสอบถามเส้นทาง

วิธีที่2.การชำระเงินโดยคุณต้องโอนเงินเข้าบัญที่ระบุ


*โดยคุณต้องโอนเงินเข้าบัญชี*

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี พยุงศักดิ์ โสภาสาย
เลขที่บัญชี 5032809349
สาขานครราชสีมา ออมทรัพย์


*ตำหนิและสีพระตรงตามรูปครับ-พร้อมบริการจัดส่งพระให้คุณทางพัสดุไปรษณีแบบEMSฟรีทั่วประเทศ*
ผู้โพสต์ : payungsak   วันที่ : 09 - ส.ค. - 51  เวลา 12:02:31   , ip : 125.25.xxx.xxx    แจ้งลบทั้งกระทู้   Warning: getimagesize(images/board/6_1218258221.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/amulet2u/domains/amulet2u.com/public_html/includes/functions.php on line 124

     
   ความเห็นที่ 1 โดยคุณ : payungsak วันที่ : 09 - ส.ค. - 51  เวลา 12:03:40  ,ip :125.25.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


แบบนี้ผมดูไม่ชอบครับ
   ความเห็นที่ 2 โดยคุณ : nui วันที่ : 16 - ส.ค. - 51  เวลา 21:05:05  ,ip :61.19.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น              พระองค์นี้เคยเอาไปตรวจสอบแล้วใช่ไหมครับ
   ความเห็นที่ 3 โดยคุณ : niwat วันที่ : 17 - ส.ค. - 51  เวลา 21:59:26  ,ip :61.90.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น
เชิญ Login เพื่อร่วมแสดงความเห็น
  Username :   
  Password :   
    Copyright©2004 Amulet2U.com. All rights reserved. Develop by NetworkDD.com.