อ่านทั้งหมดประชาสัมพันธ์ถาม-ตอบความรู้-วิชาการมีดีมาโชว์ซื้อ-ขาย-ประมูลสัพเพเหระกิจกรรม 2U
โคตรเศรษฐี เนื้อดินกากยายักษ์ กรรมการ ฝังหัวนะโม สภาพสวยกริ๊บ+ตลับเงินแท้ครับ

Warning: getimagesize(images/board/6_1182413642.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/amulet2u/domains/amulet2u.com/public_html/includes/functions.php on line 124

โคตรเศรษฐี เนื้อดินกากยายักษ์ กรรมการ ฝังหัวนะโม สภาพสวยกริ๊บ+ตลับเงินแท้ครับ
***********************
พิธีพุทธาภิเษก
มีพระภาวนาอาจารย์นั่งปรก 19 รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 108 รูป ณ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
1. วันที่ 29 กันยายน เวลา 09.00 - 16.00 น.
2. วันที่ 26 ตุลาคม 2549 วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง
เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์ ต.สินปูน อ.เขาพนม จ.กระบี่
รูปแบบทรงพิมพ์และความหมาย
ด้านหน้า องค์พ่อจตุคามรามเทพ
1. องค์พ่อจตุคามรามเทพ พระเทวโพธิสัตว์ราชันดำพ่อผู้ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้บำเพ็ญเพียรเป็นประโพธิสัตว์ ทรงเสด็จประทับนั่งในท่ามหาราชลีลา อันงามสง่าซึ่งเป็นท่านั่งของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในลักษณะประทับท่านั่งชันเข่ามือขวาก็ยกขึ้นประทานพรมือซ้ายทรงวางที่พระเพลาอย่างองอาจยิ่งสมกับเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรศรีวิชัยประทับนั่งบนเมฆอันเป็นสัญลักษณ์แห่งท้องฟ้าเมฆบนท้องฟ้านั้นความหมายนัยหนึ่งก็คือ ทรงอยู่ในวรรณะกษัตริย์ทรงอยู่สิ่งทั้งปวง ผู้หยั่งรู้ฟ้า-ดินพระองค์ทรงเครื่องอย่างพระมหากษัตริย์ในโบราณอย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นเอกอุแห่งงานศิลปกรรมโดยแท้ องค์พ่อราชันดำ จตุคามรามเทพ จะปกป้องคุ้มครองรักษา แก่ผู้เคารพนับถือสยบเคราะห์ร้านของดวงดาวต่างทั้งหลายให้กลายเป็นดี และสิ่งประสงค์ทุกประการ
2. พระรัศมี องค์พ่อจตุคามรามเทพ ทรงประทับนั่งอย่างสง่า ทรงเปี่ยวด้วยพระเมตตาแก่ลูกๆ ทุกคนแสดงให้เห็นถึงว่าองค์พ่อมีอานุภาพดุจดังพระอาทิตย์ ที่ส่องแสงสว่างให้กับสิ่งมีชีวิตในโลกได้ดำเนินชีวิตไปตามปกติพระจันทร์นั้นขจัดความมือในโลก พระเกียรติคุณยิ่งใหญ่ได้แผ่ขจรกระจายไปทั่วทุกทิศ และนับวันก็ยิ่งทวีขึ้นเรื่อยๆ สุดประมาณได้
3. พญางู พญางูพญานาค เป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันธ์ ความรัก ความปลอดภัย ความน่าเกรงขามความเป็นตะบะและอำนาจ
พญางู ด้านหลังองค์พ่อจตุคามรามเทพ ถือว่าเป็นบริวาลของพ่อที่เฝ้าองค์พ่อจตุคามและช่วยป้องกันคุ้มครองภยันตรายต่างๆ แก่ผู้ที่บูชา ช่างได้สรรค์อย่างปราณีตให้เกิดความสง่าน่าเกรงขามอยู่ภายใต้รูบ่วงกลมจะเห็นว่าเป็นงูที่มีชีวิตเคลื่อนไหว ได้เหมือนมีชีวิตจริงๆ จะเห็นได้ออกแบบองค์จตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐีทุกแบบทุกขั้นตอนช่างได้ทำอย่างพิถีพิถัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำนานและความที่โดดเด่นในแง่ของรูปลักษณ์ศิลปะโดยแท้ พ่อจตุคามรามเทพ พระโพธิสัตว์ศรีวิชัย พระโพธิสัตว์แห่งอาณาจักรทะเลใต้ พ่อผู้เมตตาต่อลูกทุกผู้ทุกนาม โดยเสมอกันทั่วหน้า
ด้านหลัง
1. องค์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช บูรพาจารย์แต่เก่าก่อนท่านได้สถาปนาขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเป็นหลักชัยของบ้านเมืองแผ่พระบารมี ประดิษฐานพระธาตุอันเป็นพระสรีระของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน จะได้เป็นที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ดังนั้นองค์พระบรมธาตุก็ย่อมเป็นมงคลเป็นที่สุด มีพุทธานุภาพขององค์พระธาตุจะแผ่บารมีทั่วทุกศานุทิศ ให้ร่มเย็นเป็นสุข อนึ่งเมื่อเมืองนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางดังกล่าวแล้ว ยังแวดล้อมด้วยเมืองต่างๆ อีก 12 เมืองจึงได้ชื่อว่าเป็นเมือง 12 นักษัตร ดังนั้นแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบันเมือง 12 นักษัตร ก็ยังมีความสำคัญอยู่หากผู้ใดไม่ว่าจะเกิดในปีนักษัตรใดก็ตามหากมาไหว้ สักการะบูชาองค์พระธาตุแล้ว ด้วยเดชาพุทธนุภาพขององค์พระบรมธาตุก็จะคุ้มครองปกปักรักษา ให้ได้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาลในการสร้างพระเนื้อผงและโลหะรุ่นโคตรเศรษฐีก็ได้นำองค์พระบรมธาตุประดิษฐานเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งความศักดิ์สิทธิ์ หากผู้ใดมีไว้บูชาก็ย่อมที่จะอยู่ได้คุ้มครองแห่งพระบารมีขององค์พระบรมธาตุโดยพลัน ฯลฯ
2. พระรัศมี ด้วยพระบารมีแห่งองค์พระบรมธาตุฯ ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ได้แผ่รัศมีทั่วทุกทิศอันกว้างใหญ่ไพศาล หาขอบเขตประมาณมิได้ไม่ว่าจะเป็นโลกมนุษย์ สรวงสวรรค์ เมืองบาดาล หรือนรก ก็ตามด้วยพระบารมีแห่งพุทธานุภาพ ฯลฯ
อนึ่ง พระรัศมีนี้เหมือนกับลักษณะพระอาทิตย์ทรงกลม 2 ชั้น เป็นศาสตร์ที่เป็นที่รู้กันว่าองค์พ่อจตุคามรามเทพหากท่านทำพิธีทุกครั้งฟ้าดินจะรับรู้และเป็นเช่นนี้เสมอ
3. เจดีย์ราย เจดีย์รายที่ล้อมพระธาตุ ครั้งเมื่อพระบรมศาสดายังมีพระชนชีพอยู่ พระองค์ก็มีพระสาวก ซ้าย ขวา พระสาวกห้อมล้อมอยู่ทุกเมื่อ ครั้นเมื่อพระทรงดับขันธ์ปรินิพานก็ได้นำพระบรมธาตุประดิษฐานไว้ ณ สถานที่ใดก็จะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็จะก่อสถูปหรือเจดีย์รายล้อม พระสถูปหรือพระเจดีย์ที่เป็นองค์พระประธาน เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพ นอบน้อมต่อองค์พระธาตุ หรือนัยหนึ่งว่ามีพระเจดีย์รายล้อมเหมือนตอนพระศาสดายังดำรงพระชนชีพอยู่
4. เม็ดพระคำ เป็น 1 ในของมงคลวิเศษ แม้แต่พระมหาเทพบางพระองค์ก็ใช้เป็นอาวุธประจำองค์ แต่ในทางพระพุทธศาสนาพระคำเป็นของมงคลวิเศษที่บูรพาจารย์ ท่านใช้ในการสวดภาวนาสารทยายมนต์ ให้เกิดเป็นตะบะความศักดิ์สิทธิ์ พระคำมี 108 ลูกต่อเส้น ในการนับพระคุณรัตนไตรนั้น คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมคุณทั้ง 3 นี้ก็ได้ 108 พอดีบางครั้งการสวดภาวนาสาธยายมนต์ จะต้องใช้ได้ 108 คาบ 108 จบ ก็เท่ากับจำนวน 108 หรืออธิฐานให้วิเศษใช้ได้ 108 ประการ ดังนั้นการนำพระคำมาไว้ในวัตถุมงคลอนึ่งเป็นความหมายว่าให้ใช้ได้ 108 ประการเช่นกัน ฯลฯ
5. บัวศรีวิชัย ดอกบัวจัดเป็นดอกไม้ชั้นสูงที่ได้รับยกย่องอย่างสูงสุด ดอกบัวจึงได้เป็น สัญลักษณ์ในพระพุทธศาสนา ดอกบัวหมายถึงความงดงามไพบูลย์ ความเบิกบาน ดอกบัวได้มีการนำมาใช้ในงานจิตรกรรมปฏิมากรรม ของพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูป หรือพระโพธิสัตว์เป็นต้น ดอกบัวมีความสวยงามมากทั้งยังส่งกลิ่นหอมอีกด้วย ท่านจึงเปรียบเหมือนว่าผู้นั้นตื่นจากความทุกข์ทั้งปวง ความเบิกบานในธรรมดังนั้นจึงได้นำดอกบัวมาเป็นสัญลักษณ์หนึ่งประดิษฐานบัวบานล้อมรอบองค์พระบรมธาตุ จึงเป็นงานที่มีเอกลักษณ์ที่ถ่ายทอดทั้งศาสตร์และศิลป์ไว้อย่างครบถ้วน ท่านผู้ใดที่ถือหรือบูชาดวงตราอันศักดิ์สิทธิ์นี้ก็เชื่อเป็นแน่แท้ว่าจะสำเร็จตามประสงค์ทุกประการแล

พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล องค์พ่อจตุคามรามเทพครั้งที่ 2 ณ มณฑลพิธีวิหารหลวง วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช วันที่ 26 ตุลาคม 2549
พิธีบวงสรวงเทวาผู้ปกปักรักษาพระบรมธาตุโดย พระใบฎีกาปราณพ (หลวงหนุ่ย) วัดคอหงส์ เวลา 09.09 น. จุดเทียนชัยเวลา 16.09 น. และเริ่มพิธีพุทธาภิเษก โดยพระเกจิคณาจารย์สายเขาอ้อทั้งหมด 9 รูป
1. พระครูพิพิธวรกิจ (คล้อย) วัดภูเขาทอง
2. พระครูสังฆรักษ์เอียด ครุธมฺโม วัดโคกแย้ม
3. พระครูขันตยากรณ์ (พรหม) วัดบ้านสวน
4. พระครูวิจิตรธรรมภาณ (สลับ) วัดป่าตอ
5. พระครูวิโรจน์ศาสนกิจ (ช่วง) วัดควนปันตาราม
6. พระครูสุธรรมวัฒน์ (เหวียน) วัดพิกุลทอง
7. พระครูโสภณกิตติยาทร (รรรศิริ) วัดบ้านสวน
8. พระครูอดุลศีลวัตร (ผ่อง) วัดตะแพน
9. พระครูถิรธรรมานันท์ (เงิน) วัดโพรงงู
พระมหานาค
1. พระครูวิจารวรคุณ (ประดับ) วัดป่าตอ
2. พระครูวิจิตรกิจจาภรณ์ (เสถียร) วัดโคกโคน
3. พระมหาสุวรรณ อธิวโร วัดคูหาสวรรค์
4. พระมหาศักดิ์ศรี สิริธมฺโม วัดคูหาสวรรค์
(ข้อมูลจาก jatukarm.com...ที่ให้ประโยชน์กับผู้ศรัทธาองค์พ่อ)

**************

เปิดราคา 15,000- 

*******โอนเงิน********
วรวิทย์  หาทวี  tel : 089-8936569
ธ.กรุงเทพ  สาขาบางขุนนนท์  ออมทรัพย์  190-0-538982  จัดส่งEMSฟรี
ผู้โพสต์ : worawit18   วันที่ : 21 - มิ.ย. - 50  เวลา 15:14:02   , ip : 58.9.xxx.xxx    แจ้งลบทั้งกระทู้   
เชิญ Login เพื่อร่วมแสดงความเห็น
  Username :   
  Password :   
    Copyright©2004 Amulet2U.com. All rights reserved. Develop by NetworkDD.com.