อ่านทั้งหมดประชาสัมพันธ์ถาม-ตอบความรู้-วิชาการมีดีมาโชว์ซื้อ-ขาย-ประมูลสัพเพเหระกิจกรรม 2U
โครงการขุดแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดพระศรีรัตน์มหาธาตุเชลียง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

โครงการขุดแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดพระศรีรัตน์มหาธาตุเชลียง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร ( วัดพระปรางค์ )
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นอกกำแพงเมืองศรีสัชนาลัยตรงช่วงแหลมโค้งข้อศอกของ
แม่น้ำยมหันหน้าวัดไปทางทิศตะวันออก
ความสำคัญต่อชุมชน
วัดนี้เป็นวัดสำคัญของเมืองเชลียง ปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่ ๑ และในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จไปปราบชุมชนพระฝางเมืองสวางคบุรี แล้วได้เสด็จสมโภชพระบรมธาตุ
เมืองเชลียงนี้ด้วย และวัดนี้ยังเป็นที่สรงน้ำมูรธาภิเษก สำหรับพระเจ้าแผ่นดินใหม่ที่จะขึ้นเสวยราชสมบัติมา
แต่ครั้งโบราณกาล ปัจจุบัน

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ที่สำคัญมีดังนี้
ปรางค์ประธาน ก่อด้วยศิลาแลงฉาบปูนเสร็จแล้วลงสีชาดทับ ลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมจัดอยู่
ในสมัยอยุธยา ภายในซุ้มโขงมีสถูปรูปดอกบัวตูมขนาดเล็กโผล่ขึ้นมาคล้ายถูกสร้างครอบทับ ตามผนังภายใน
องค์ปรางค์พบว่ามีร่องรอยเดิมคงมีจิตรกรรมฝาผนัง แต่ลบเลือนไปมาก ส่วนบริเวณเรือนธาตุด้านหน้ามี
บันไดขึ้นองค์ปรางค์ได้
ลักษณะฐานปรางค์องค์นี้ มีเป็นวิหารคด ๓ ชั้น ก่อผนังทึบ และเจาะช่องแสง ฐานปรางค์แผ่ขยาย
กว้างออกไปทั้ง ๓ ด้าน (ด้านหน้าเป็นพระวิหาร) คล้ายสร้างครอบสถูปหรือเจดีย์ที่สำคัญไว้ภายใน มีอายุอยู่
ในช่วงก่อนสุโขทัยตอนต้น เนื่องจากขุดค้นพบฐานโบราณคดีก่อด้วยอิฐอยู่ใต้ฐานพระวิหารหลวง นอกจากนี้
ยังพบกระเบื้องเชิงชายรูปนางอัปสรและเทวดา ซึ่งมีลักษณะร่วมสมัยศิลปะเขมรแบบบายน เช่นเดียวกับลาย
ปูนปั้นยอดซุ้มประตูกำแพงวัด ซึ่งทำเป็นรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร อยู่ด้านบนทั้ง ๔ ทิศ ด้านล่างเป็นรูป
เทพธิดานั่งในกรอบ ซุ้มด้านล่างเป็นรูปนางอัปสรร่ายรำ
ฐานพระวิหารหลวงพ่อโตอยู่ด้านหน้าพระปรางค์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมาร
วิชัย ประทับอยู่ตรงกลางขนาบด้วยพระพุทธรูปขนาดเล็กประทับยืนทั้ง ๒ ข้าง ถัดจากพระพุทธรูปปางมาร
วิชัยทางด้านขวามีพระพุทธรูปปั้นปางลีลาที่มีลักษณะงดงาม
กำแพงวัดเป็นศิลาแลงแท่งกลมขนาดใหญ่ปักเรียงชิดติดกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๖๐ เมตร ยาว
๙๐ เมตร มีคานทับหลังกำแพง มีทางเข้าออกด้านหลัง เหนือซุ้มประตูทำเป็นรูปคล้ายหลังคา ยอดเหนือซุ้ม
ขึ้นไปปั้นปูนเป็นรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
พระธาตุมุเตา อยู่ด้านหลังปรางค์ประธานนอกกำแพงแก้ว แต่ยังล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลงที่ทำ
เป็นสี่เหลี่ยม ซึ่งน่าจะเป็นคนละสมัยกับกำแพงศิลาแลงที่ทำเป็นท่อนใหญ่ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง
ตัวพระธาตุมุเตาก่อด้วยศิลาแลงฐานเป็นเหลี่ยมซ้อนกัน ๔ ชั้น ต่อจากนั้นเป็นบัวถลา ๓ ชั้น ส่วนที่อยู่เหนือ
ขึ้นไปพังทลายลงมาหมด ลักษณะพระธาตุมุเตาเป็นเจดีย์ทรงมอญ ในการขุดแต่งปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้พบ
ทองจังโกประดับส่วนยอดของเจดีย์
มณฑปพระอัฏฐารส อยู่ด้านหลังของพระธาตุมุเตา เดิมน่าจะเป็นมณฑปพระสี่อริยาบท ต่อมาได้
ซ่อมแซมดัดแปลงภายในซุ้มคูหายังมีพระพุทธรูปปูนปั้นยืนอยู่ เดิมเป็นมณฑปมุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผา
วิหารสองพี่น้อง อยู่ทางซ้ายพระอัฏฐารส ก่อด้วยศิลาแลง มีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ๒ องค์
อยู่บนแท่นพระ จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่าฐานวิหารสองพี่น้องก่อทับโบราณสถานที่ก่ออิฐ ข้างขวา
พระวิหารหลวงพ่อสองพี่น้องพบฐานรอยพระพุทธบาทด้วย
โบสถ์ ตั้งอยู่ด้านหน้าพระวิหาร ปัจจุบันทางวัดได้บูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งหลังโดยสร้างทับโบสถ์เดิม
กุฏิพระร่วงพระลือ ชาวบ้านเรียกว่า ศาลพระร่วงพระลือ ได้รับการบูรณะซ่อมแซมในปีเดียวกันกับ
โบสถ์ ลักษณะเป็นมณฑปฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง หลังคาคล้ายรูปชามคว่ำซ้อนกัน ๔ ชั้น ภายใน
ประดิษฐานรูปหล่อพระร่วงพระลือ (จำลอง)
เส้นทางเข้าสู่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
จากตัวเมืองสุโขทัยไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ ประมาณ ๕๕ผู้โพสต์ : เมืองเก่า   วันที่ : 26 - ก.พ. - 53  เวลา 17:57:23   , ip : 222.123.xxx.xxx    แจ้งลบทั้งกระทู้   พื้นดินเดิมในสมัยเมื่อ 700 ปีก่อนจะอยู่ต่ำลงไปกว่า 4 เมตร ดังนั้นเพื่อการศึกษาถึงสถาปัตย์กรรมของโบราณสถานดั้งเดิม ระบบฐานราก และการก่อสร้างในสมัยก่อนอย่างถ่องแท้ จึงจำเป็นต้องมีการขุดสำรวจ และปรับปรุงภูมิทัศน์ของบริเวณโบราณสถานที่เป็นองค์พระธาตุ
   ความเห็นที่ 1 โดยคุณ : เมืองเก่า วันที่ : 26 - ก.พ. - 53  เวลา 17:58:00  ,ip :222.123.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นดินที่ขุดออกมาต้องถูกตรวจสอบหาโบราณวัตถุอีครั้งหนึ่งก่อนจะนำไปรวมไว้ในส่วนกักเก็บอีกที   ความเห็นที่ 2 โดยคุณ : เมืองเก่า วันที่ : 26 - ก.พ. - 53  เวลา 17:58:36  ,ip :222.123.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นโบราณสถานที่ถูกมูลดินที่เกิดจากน้ำไหลทรายมูลตะกอนดินของแม่น้ำยมพัดมาทับถม กว่า 700 ปีสูงกว่า 4 เมตร
   ความเห็นที่ 3 โดยคุณ : เมืองเก่า วันที่ : 26 - ก.พ. - 53  เวลา 17:59:24  ,ip :222.123.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นทัศนียภาพของวัดพระปรางค์ยามเย็น ที่แห่งนี้แหละครับที่เคยเป็นสถานที่เก็บพระร่วงหลังรางปืน จักรพรรดิพระเครื่องของเมืองไทยมูลค่าองค์ละนับล้านบาท


   ความเห็นที่ 4 โดยคุณ : เมืองเก่า วันที่ : 26 - ก.พ. - 53  เวลา 17:59:55  ,ip :222.123.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นชาร์ทของนักโบราณคดีที่เข้ามาดูแลการขุดสำรวจ
   ความเห็นที่ 5 โดยคุณ : เมืองเก่า วันที่ : 26 - ก.พ. - 53  เวลา 18:00:40  ,ip :222.123.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นนักโบราณคดี (สุภาพสตรี) กำลังปฏิบัติงานกับคนงานที่ขุดแต่งบริเวณฐานพระปรางค์ ในขณะขุดลงไปลึกกว่า 150 เซ็นติเมตร   ความเห็นที่ 6 โดยคุณ : เมืองเก่า วันที่ : 26 - ก.พ. - 53  เวลา 18:01:18  ,ip :222.123.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นส่วนหนึ่งของโบราณวัตถุที่พบในขณะขุดค้น จะถูกรักษาไว้ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
   ความเห็นที่ 7 โดยคุณ : เมืองเก่า วันที่ : 26 - ก.พ. - 53  เวลา 18:01:42  ,ip :222.123.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นแม้แต่จุดที่ถูกขุดค้นพบชิ้นส่วนโบราณสถานเล็กน้อย  ก็จะถูกบันทึกภาพไว้ทุกขั้นตอน
   ความเห็นที่ 8 โดยคุณ : เมืองเก่า วันที่ : 26 - ก.พ. - 53  เวลา 18:02:25  ,ip :222.123.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นบางส่วนของโบราณวัตุที่ถูค้นพบ
   ความเห็นที่ 9 โดยคุณ : เมืองเก่า วันที่ : 26 - ก.พ. - 53  เวลา 18:03:05  ,ip :222.123.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของเมืองสุโขทัยที่สำคัญคือศิลาจารึกหลักที่ 1 และสิลาจารึก
หลักที่ 2 ซึ่งได้บันทึกเรื่องราวของเมืองสุโขทัยในยุคต้นไว้ค่อนข้างชัดเจนว่า
เมื่อพ่อขุนศรีนาวนำถมเจ้าเมืองสุโขทัยสิ้นพระชนม์ลง ภายในเมืองสุโขทัยเกิดความวุ่นวาย
เนื่องจากขอมสมาสโขลญลำพงเข้าครองเมืองสุโขทัยสิ้นพระชนม์ลงภายในเมืองสุโขทัย
จนพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราดผู้เป็นโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถมต้องชวนพระสหายคือ
พ่อขุนบางกลางหาวมาช่วยรบชิงเอาเมืองสุโขทัยคืนมาเมื่อยึดเมืองสุโขทัยได้แล้ว
พ่อขุนผาเมืองก็ยกเมืองสุโขทัยให้พ่อขุนบางกลางหาว พร้อมทั้งพระขรรค์ชัยศรีตั้งพระนามว่า "ศรีอินทราทิตย์" ตั้งแต่นั้นมาพ่อขุนศรีอิทนทราทิตย์ถือกันว่าเป็นต้นราชวงศ์พระร่วง
ครองเมืองสุโขทัยสืบมาและจากหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่ 1 ซึ่งกล่าวว่าเมื่อ
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์สิ้นพระชนม์ลง โอรสองค์ใหญ่คือพ่อขุนบาลเมืองได้ครองเมืองต่อมา
โดยมีพ่อขุนรามคำแหงโอรสองค์รองคอยช่วยเหลือในกิจการบ้านเมืองตลอดมา จนกระทั่ง
ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ประวัติศาสตร์ของเมืองสุโขทัยได้กลับมีชีวิตชีวาขึ้นอย่างโดดเด่น
เมื่อพ่อขุนรามคำแหงได้ขึ้นครองเมืองสุโขทัยต่อจากพ่อขุนบาลเมืองพระเชษฐาอำนาจ
ของอาณาจักรสุโขทัยมั่นคงมาก ได้ทรงแผ่อาณาเขตไปโดยรอบวัฒนธรรมไทยได้เจริญขึ้น
ทุกสาขาทั้งด้านกฏหมาย ภูมิศาสตร์ประเพณี เศรษฐกิจ การสังคม การศึกษา ปรัชญา
และพุทธศาสนา และแบบฉบับการเป็นผู้นำของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สะท้อนให้เห็น
ภาพรวมของวีรบุรุษไทยในอุดมคติ ด้วยเหตุนี้จึงไม่ผิดเลยที่มีผู้รจนาไว้ว่าทุกธุลีทราย
ของเมืองสุโขทัยนี้ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งนี้เพราะแผ่นดินนี้เป็นที่รวมของความดีความงามทั้งปวง
หลังสิ้นรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้ว อำนาจของสุโขทัยเริ่มเสื่อมลง
จากหลักฐานในหนังสือการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานปี 2479 กล่าวถึงศิลาจารึกที่วัดมหาธาตุ
ว่ากษัตริย์ ขึ้นครองเมืองสุโขทัยต่อมาคือ พระยาเลอไทยต่อจากนั้นก็ออกนามว่า
พระยางั่วนำถม ซึ่งเป็นอนุชาพระยาเลอไทยและเป็นโอรสของพ่อขุนบาลเมือง
และพระยางั่วนำถมได้โปรดให้พระยาลิไทยผู้เป็นโอรสของพระองค์ ไปครองเมืองศรีสัชนาลัย
ในฐานะอุปราชเมืองลูกหลวงอย่างไรก็ตามกรุงสุโขทัยเริ่มเสื่อมลงอีก ในสมัยพระยาลิไทย
พระองค์ทรงฝักใฝ่ในทางพระพุทธศาสนา ทรงออกผนวชในขณะที่อยู่ในราชสมบัติระยะหนึ่ง
และในปี พ.ศ. 1914 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพระงั่ว) ซึ่งได้ครองราชย์
ที่กรุงศรีอยุธยาแทนสมเด็จพระราเมศวร ได้เข้ายึดครองดินแดนในแคว้นสุโขทัยได้ทั้งหมด
โบราณสถานที่สำคัญของเมืองสุโขทัยได้แก่วัดมหาธาตุ วัดพระพายหลวง วัดศรีชุม
วัดสะพานหิน วัดศรีสวายวัดสระศรีและวัดเชตพน เป็นต้นทำเลที่ตั้งของเมืองโบราณ
   ความเห็นที่ 10 โดยคุณ : เมืองเก่า วันที่ : 26 - ก.พ. - 53  เวลา 18:04:16  ,ip :222.123.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นเมือง ศรีสัชนาลัยปัจจุบัน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยม ในบริเวณที่เรียกว่า"แก่งหลวง"
เขตอำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นอำเภอ ด้านเหนือสุดของจังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย
เป็นเมืองที่มีทำเลอยู่บนที่ราบเชิงเขามีเทือกเขาทอดยาวลดหลั่นชั้นความสูง
มาจากด้านตะวันตกจรดด้านตะวันออก มีลักษณะผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน
ด้านไม่เท่าศรีสัชนาลัยเป็นเมืองสมัยสุโขทัยที่ปรากฏการเรียกชื่อเมืองต่างกันออกไปเป็นสี่ชื่อ
ได้แก่ เชลียง เชียงชื่น ศรีสัชนาลัยและสวรรคโลก
      ความเป็นมาของเมืองศรีสัชนาลัยนั้น น่าเชื่อว่าสืบทอดมาจากเมืองเชียงชื่น
ซึ่งมีทำเลอยู่ในบริเวณที่ราบฝั่งขวาหรือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยมโดยมีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
(วัดพระปรางค์) เป็นหลักของเมืองจากหลักฐานการขุดค้นทางโบราณคดี ในบริเวณตอนใต้
ในเขตเมืองเชลียง และการค้นพบวิวัฒนาการการผลิตสังคโลกที่บ้านเกาะน้อย ทำให้เชื่อ
ได้ว่าเมืองเชลียงนั้นมีมาแล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 16 และจากเรื่องราวของกษัตริย์ราชวงศ์
พระร่วงว่าภายหลังที่พ่อขุนศรีนาวนำถมได้กอบกู้สุโขทัยคืนมาจากขอมสมาสโขลญลำพง
ได้แล้วนั้นพระองค์ได้ปกครองเมืองสุโขทัย มีพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
แล้วทรงส่งโอรสมาปกครองเมืองเชลียงหรือศรีสันาลัยในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ตามหลักฐานศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 ว่าพระองค์ทรงโปรดให้ก่อพระเจดีย์ล้อมพระธาตุ
ไว้ในใจกลางเมืองศรีสัชนาลัย คือในบริเวณวัดช้างล้อม และโปรดให้ตั้งเวียงผาคือ
ก่อกำแพงเมืองล้อมอยู่ 3ปีจึงแล้วเสร็จ เมืองศรีสัชนาลัยได้เจริญรุ่งเรืองอยู่ต่อมา
โดยดำรงฐานะเป็นเมืองอุปราชหรือเมืองลูกหลวงของสุโขทัย จนกระทั่งในรัชสมัย
ของสมเด็จของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีการวางระเบียบการปกครองหัวเมืองเหนือใหม่
ประกอบกับในช่างเวลานั้นมีการศึกระหว่างอยุธยากับเมืองล้านนาไทยบ่อยครั้ง พระองค์
จึงได้เสด็จมาประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกและศรีสัชนาลัยก็ถูกลดฐานะเป็นเพียงหัวเมือง
ของกรุงศรีอยุธยา ในที่สุดและเรียกชื่อเมืองว่า สวรรคโลกในช่วงเวลานี้เอง
ที่ปรากฏชื่อเมืองว่าเชียงชื่นขึ้นอีกชื่อหนึ่ง ในวรรณกรรมลิลิตยวนพ่ายซึ่งแต่งขึ้นในสมัย
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2(โอรสของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ)
ที่มีชัยชนะต่อพระเจ้าติโลกราชเจ้าเมืองเชียงใหม่กล่าวกันว่าเมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยาทำศึก
กับพระเจ้าติโลกราชนั้น พระยาเชลียงซึ่งเคยขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาได้หันไปสวามิภักดิ์
ต่อพระเจ้าติโลกราชทำให้เมืองสวรรคโลกตกอยู่ในอำนาจของเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2003 จนกระทั่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงสมารถยึดคืนมาได้ในปี พ.ศ. 2017
และพระองค์ทรงโปรดให้สร้างกำแพงเมืองป้อมปราการเมืองสวรรคโลกในปี พ.ศ.2018
รวมทั้งบูรณะวัดวาอารามต่างๆ ด้วยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ราว พ.ศ.2328
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงโปรดให้ย้ายเมืองไปอยู่ที่วังไม้ของ
คืออำเภอสวรรคโลกในปัจจุบัน ส่วนเมืองสวรรคโลกเดิมก็ถูกปล่อยทิ้งร้างไป โบราณสถานที่สำคัญได้แก่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดพระปรางค์
(แหล่งกำเนิดพระร่วงหลังรางปืน)วัดช้างล้อม (แหล่งกำเนิดพระร่วงนั่งหลังลิ่ม)
วัดเขาพนมเพลิง ( แหล่งกำเนิดพระศาสดาพระอู่ทองตะกวน) วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดสวนแก้ว
อุทยานน้อย วัดนางพญา เป็นต้น

   ความเห็นที่ 11 โดยคุณ : เมืองเก่า วันที่ : 26 - ก.พ. - 53  เวลา 18:05:40  ,ip :222.123.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


ที่มา http://www.dvthai2.com/praprang.htm
   ความเห็นที่ 12 โดยคุณ : เมืองเก่า วันที่ : 26 - ก.พ. - 53  เวลา 18:06:10  ,ip :222.123.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


อยากไปเที่ยวบ้างครับพี่ เสียดายปีนี้คงไม่ได้ไป เพราะใช้เวลาลาพักร้อน 6 วัน ไปพักร้อนที่ รพ.เรียบร้อยแล้ว
   ความเห็นที่ 13 โดยคุณ : Punchai วันที่ : 01 - มี.ค. - 53  เวลา 22:40:32  ,ip :118.172.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น        มาเข้าชั้นเรียนคัรบ
   ความเห็นที่ 14 โดยคุณ : niwat วันที่ : 03 - มี.ค. - 53  เวลา 09:17:36  ,ip :58.8.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น
เชิญ Login เพื่อร่วมแสดงความเห็น
  Username :   
  Password :   
    Copyright©2004 Amulet2U.com. All rights reserved. Develop by NetworkDD.com.