อ่านทั้งหมดประชาสัมพันธ์ถาม-ตอบความรู้-วิชาการมีดีมาโชว์ซื้อ-ขาย-ประมูลสัพเพเหระกิจกรรม 2U
พระพุทธนิมิตมารโมลี

ชมภาพนะครับ
ผู้โพสต์ : mahachai   วันที่ : 20 - ธ.ค. - 53  เวลา 09:09:48   , ip : 203.170.xxx.xxx    แจ้งลบทั้งกระทู้   ภาพพระประธานในวิหาร
วิหารหลังนี้ ผมทึ่งมาก
เป็นวิหารที่ไม่มีประตู หน้าต่าง
มีผนังด้านเดียว คือ ด้านหลัง องค์พระประธาน
   ความเห็นที่ 1 โดยคุณ : mahachai วันที่ : 20 - ธ.ค. - 53  เวลา 09:11:52  ,ip :203.170.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น          ต่อเลยครับพี่ นั่งรอชม
   ความเห็นที่ 2 โดยคุณ : niwat วันที่ : 20 - ธ.ค. - 53  เวลา 09:13:21  ,ip :119.42.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นเข้าไปนั่งกราบ เงยหน้าขึ้นไปดูซิครับ
ท่านกำลังมองเรา ด้วยสายตาที่ เปี่ยมไปด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา
   ความเห็นที่ 3 โดยคุณ : mahachai วันที่ : 20 - ธ.ค. - 53  เวลา 09:14:25  ,ip :203.170.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นแว๊บไปดูข้างหลังซิ
ผมชอบไปดูหลังองค์พระครับ
   ความเห็นที่ 4 โดยคุณ : mahachai วันที่ : 20 - ธ.ค. - 53  เวลา 09:15:27  ,ip :203.170.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นองค์จำลองขนาด 5 นิ้ว
ที่วางไว้ หน้าองค์พระประธานในวิหาร
   ความเห็นที่ 5 โดยคุณ : mahachai วันที่ : 20 - ธ.ค. - 53  เวลา 09:18:16  ,ip :203.170.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นชมภาพนะครับ
   ความเห็นที่ 6 โดยคุณ : mahachai วันที่ : 20 - ธ.ค. - 53  เวลา 09:18:54  ,ip :203.170.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นหน้าบันโบสถ์
โบสถ์ มหาเศรษฐี
   ความเห็นที่ 7 โดยคุณ : mahachai วันที่ : 20 - ธ.ค. - 53  เวลา 09:20:23  ,ip :203.170.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นพระประธานในโบสถ์
   ความเห็นที่ 8 โดยคุณ : mahachai วันที่ : 20 - ธ.ค. - 53  เวลา 09:21:15  ,ip :203.170.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นสำนักสงฆ์ แห่งนี้ อยู่ที่ เลย ใกล้ๆ ภูเรือ
เลยไปดู พระกริ่งปรเวศ ที่ใหญ่ที่สุด ( ในโลก )
   ความเห็นที่ 9 โดยคุณ : mahachai วันที่ : 20 - ธ.ค. - 53  เวลา 09:22:58  ,ip :203.170.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นป้ายครับ
   ความเห็นที่ 10 โดยคุณ : mahachai วันที่ : 20 - ธ.ค. - 53  เวลา 09:23:26  ,ip :203.170.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


นิวัต หาประวัติ ให้สมาชิกรับทราบด้วยซิ
รับรอง ไม่ธรรมดา
ตรุษจีนนี้ จะมีทอดผ้าป่า เพื่อหาปัจจัยสร้าง เจดีย์ ที่ไม่ธรรมดา
รีบๆนะ นิวัติ
   ความเห็นที่ 11 โดยคุณ : mahachai วันที่ : 20 - ธ.ค. - 53  เวลา 09:25:05  ,ip :203.170.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น      แค่เห็น ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับพี่มหาชัย
   ความเห็นที่ 12 โดยคุณ : niwat วันที่ : 20 - ธ.ค. - 53  เวลา 09:31:52  ,ip :119.42.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


การสร้างพระพุทธรูป “พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีฯ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า จังหวัดเลยได้มีหนังสือ ที่ ลย ๐๐๓๐/๑๒๙๔๓ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ แจ้งว่า จังหวัดเลยและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันสร้างพระพุทธรูป “พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีฯ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ประดิษฐาน ณ วัดป่าศรีมงคล ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดย นายมานิตย์ มกรพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้กราบทูลอาราธนา สมเด็จพระญาณ-สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานสร้างพระพุทธรูปองค์นี้
อนึ่ง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระลิขิตถวายพระนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลี บรมมหาจักรพรรดิ พยนตราชขัตติยา อินทรารัตนมุนี ศรีมงคล” ในพระลิขิตนี้ระบุว่า
“ขออัญเชิญพระบารมีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ อันประกอบด้วย พระ-มหากรุณาธิคุณ พระมหาปัญญาธิคุณ พระมหาบริสุทธิคุณ ที่ทรงมีชัยชนะเหนือพญามาร และบริวาร ณ ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้น และพระพุทธเจ้าทรงนิมิตพระวรกายเป็น-พระบรมมหาจักรพรรดิ ทรงปราบพญาชมพูบดี ที่เป็นมิจฉาทิฐิ โดย พระพุทธเจ้าทรงมีชัยชนะเหนือพญาชมพูบดี ทำให้โลกร่มเย็น ขออัญเชิญอำนาจพระบารมีของพระพุทธเจ้าทั้งปวงนี้ จงเป็นพลังหนุนส่งปกป้องคุ้มครองอภิบาลรักษา สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
ขอพระบารมี พระพุทธานุภาพ พระบรมวงศานุวงศ์ ประเทศสยาม และ คนไทยทุกคนให้ประสบสุข วัฒนาถาวร เจริญรุ่งเรือง มีความมั่นคง เป็นประเทศมหาอำนาจในสากลโลกสืบไป”
บัดนี้ จังหวัดเลยและพสกนิกรชาวไทยได้ดำเนินการสร้างพระพุทธรูป ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และขออนุโมทนา


จาก http://www.mahathera.org/detail.php?module=mati&id=255209211801&title=10

เข้ามาช่วยหารายละเอียดให้ครับ
   ความเห็นที่ 13 โดยคุณ : รัตน์ วันที่ : 20 - ธ.ค. - 53  เวลา 10:00:56  ,ip :58.9.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


ขอบคุณครับ พี่รัตน์
แต่ยังมีอะไรพิเศษกว่านั้นอีกครับ
พระประธานองค์นี้ ได้สร้างต่อจาก พระกริ่งปวเรศ
พระกริ่งปวเรศ ได้สร้างบนพื้นที่ ของ วัดสมเด็จภูเรือ
ซึ่งวัดนี้  สมเด็จย่าฯ ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัด
พระกริ่งปวเรศ ได้มีการสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่ ในหลวง ในคราวทรงพระประชวร ประมาณ ปี 2550
ต่อมาจึ่งมีดำริจาก สมเด็จพระสังฆราช ให้สร้าง พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลี ที่สำนักสงฆ์วัดป่าศรีมงคล
เพื่อ เสริมสร้างพระราชอำนาจ ในพระราชอาณาจักร และสากลโลก
ในปีนี้ จะสร้างเจดีย์ ขึ้น ในสำนักสงฆ์ นี้
ขออนุโมทนา สาธุ
   ความเห็นที่ 14 โดยคุณ : mahachai วันที่ : 20 - ธ.ค. - 53  เวลา 13:18:53  ,ip :203.170.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น
เชิญ Login เพื่อร่วมแสดงความเห็น
  Username :   
  Password :   
    Copyright©2004 Amulet2U.com. All rights reserved. Develop by NetworkDD.com.