อ่านทั้งหมดประชาสัมพันธ์ถาม-ตอบความรู้-วิชาการมีดีมาโชว์ซื้อ-ขาย-ประมูลสัพเพเหระกิจกรรม 2U
ต้องหยุดขายภูมิปัญญาของชาติในทันที สิ่งที่ควรทำไม่ทำ อันไหนไม่ควรทำดันทำ
รัฐบาลเต่านี้ถูกครหาตลอดมาว่าสิ่งที่ควรทำไม่ทำ กลับไปทำแต่สิ่งที่ไม่ควรทำ กระทั่งยอมเป็นมิตรกับศัตรู และประพฤติเป็นศัตรูกับมิตร จนกระทั่งทอดทิ้งหน้าที่ภารกิจสี่ประการอันเป็นเหตุในการยึดอำนาจ ทั้ง ๆ ที่เป็นต้นตอของวิกฤตที่สุดในโลกซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทย ดังกระแสพระราชดำรัสอันเป็นที่ทราบกันดีทุกคนแล้ว
     
      แต่เรื่องที่จะกล่าวถึงวันนี้ หัวหน้าเต่าและลูกเต่าทั้งหลายคงจะไม่รู้เรื่อง เพราะเป็นเรื่องที่หน่วยงานระดับกรมในกระทรวงพาณิชย์คิดอ่านทำการกันเอง
     
      เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญใหญ่หลวงนัก เพราะเป็นเรื่องภูมิปัญญาของชาติที่บรรพบุรุษไทยได้สร้างสรรค์ไว้ให้กับคนไทยทั้งประเทศ
     
      แต่หน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ซึ่งไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ กำลังเอาภูมิปัญญาของชาติดังกล่าวไปยกให้กับญี่ปุ่นฟรี ๆ นั่นคือการเตรียมการทำข้อตกลงกับหน่วยงานของญี่ปุ่นเพื่อทำการอบรมและสอนวิชาทำอาหารไทยให้กับพ่อครัวญี่ปุ่นที่สังกัดอยู่กับหน่วยงานหรือสถาบันอาหารญี่ปุ่น
     
      จะเพราะแกล้งทำเป็นโง่หรือไม่รู้เรื่องจริง ๆ ก็ไม่รู้ โครงการนี้ได้อ้างว่าจะทำความตกลงกันเพื่อเป็นการส่งเสริมอาหารไทยไปยังทั่วโลก นัยว่าจะเริ่มต้นกันที่ญี่ปุ่น
     
      พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ต้องเชื่อมโยงกับโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก หรือถ้าจะพูดง่าย ๆ ก็คือจะส่งเสริมการประกอบธุรกิจร้านค้าอาหารไทยในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งขณะนี้ก็มีอยู่นับหมื่นแห่งแล้ว ให้ขยายกว้างไปยังทั่วทุกมุมโลกเพิ่มขึ้น
     
      โครงการนี้ดีแน่ เพราะเป็นการส่งเสริมอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมบริโภคของชาวโลกทั้งปวง
     
      แต่จะมุ่งเอาแต่กล่องย่อมไม่ได้ ต้องมุ่งเอาผลประโยชน์แห่งชาติ โดยเฉพาะผลประโยชน์ที่จะพึงตกแก่เกษตรกรคนไทยทั่วไป ตลอดจนผู้ประกอบการร้านค้าอาหารไทยให้ได้รับประโยชน์จากการที่อาหารไทยแพร่ขยายไปทั่วโลกด้วย
     
      ตลอดเวลาที่ผ่านมาถึงแม้ว่ารัฐบาลไม่เคยส่งเสริมสนับสนุนกิจการร้านอาหารไทย แต่ด้วยความขยันหมั่นเพียรและด้วยความเป็นเลิศทางอาหารของไทย จึงทำให้อาหารไทยเป็นที่นิยมไปทั่วโลก และอยู่ในระดับ 1 ใน 5 ของอาหารที่ชาวโลกนิยม
     
      ในโลกนี้แม้จะมีอาหารหลากหลาย แต่อาหารที่นิยมกันว่าเป็นเลิศนั้นมีเพียง 5 ชาติเท่านั้น คืออาหารฝรั่งเศส อาหารอิตาลี่ อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น และอาหารไทย
     
      อาหารฝรั่งเศส อาหารอิตาลี่ เป็นอาหารเก่าแก่ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาต่อเนื่องมานับร้อยปี ที่ไหนมีชาวตะวันตกไปถึง ที่นั่นก็มีอาหารฝรั่งเศสและอาหารอิตาลี่ตามติดไปถึงด้วย แม้ในประเทศไทยทุกวันนี้ อาหารฝรั่งเศสและอาหารอิตาลี่ก็เป็นที่นิยมอยู่ในระดับต้นๆ
     
      ส่วนอาหารจีนนั้นไม่ต้องพูดถึง เป็นที่นิยมมาแต่ประวัติศาสตร์แล้ว และขณะนี้จีนก็กำลังพัฒนาอุตสาหกรรมร้านอาหารจีนครั้งใหญ่ที่สุด
     
      ในขณะที่อาหารญี่ปุ่นก็กำลังรุกตีตลาดไปทั่วโลก โดยมีการจัดตั้งที่เข้มแข็งและเข้มข้น ดังที่ปรากฏให้เห็นกันอย่างแจ่มชัดแล้วว่าร้านอาหารญี่ปุ่นได้แพร่ขยายไปอย่างรวดเร็ว และกำลังขยายตัวไปยังทุกระดับ ตั้งแต่อาหารประเภทที่แพงที่สุดมาจนถึงอาหารฟาสต์ฟู้ดหรืออาหารแดกด่วนกันแล้ว
     
      ญี่ปุ่นมีสถาบันอาหารเป็นหลักเป็นฐาน และมีองค์กรด้านอาหารเป็นหลักเป็นฐานมานานแล้ว สถาบันอาหารของญี่ปุ่นพัฒนาอาหารและของหวานต่าง ๆ ตลอดจนถ้วยโถโอชามและเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนการตบแต่งร้านให้มีความเป็นญี่ปุ่นและสวยงามถึงขนาดวิเคราะห์ศึกษากันในเรื่องของแสงและอากาศภายในร้านอาหารญี่ปุ่นด้วย
     
      ส่วนองค์กรอาหารของญี่ปุ่นนั้นเป็นหน่วยงานที่แสวงหาวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารญี่ปุ่นจากทั่วโลก แล้วส่งขายให้แก่ร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วโลก รวมทั้งสนับสนุนให้ร้านอาหารญี่ปุ่นที่เปิดใหม่ ๆ หรือที่เผชิญกับวิกฤตให้สามารถยืนอยู่ได้ จึงทำให้ร้านอาหารญี่ปุ่นเมื่อเปิดที่ไหนแล้วจะไม่มีวันล้มหรือปิดกิจการกันง่าย ๆ
     
      เพราะหากมีผลขาดทุนหรือไม่มีคนเข้าไปกินก็ได้รับเงินทุนสนับสนุนให้ยืนอยู่ได้เป็นเวลานาน ๆ
     
      รวมความว่าทั้งสถาบันอาหารและองค์กรอาหารของญี่ปุ่นได้ทำให้อาหารญี่ปุ่นแพร่ขยายไปทั่วโลกอย่างมั่นคง ซึ่งขณะนี้ประเทศจีนก็กำลังทำตามแนวทางที่ว่านี้ รวมทั้งกำลังพัฒนาร้านอาหารจีนให้เป็นแบบฟาสต์ฟู้ดแข่งกับฝรั่งด้วย
     
      ทั้งอาหารจีนและอาหารญี่ปุ่นได้พัฒนาประเภทอาหารของตนอย่างไม่หยุดยั้ง รวมทั้งลอกหรือเลียนแบบอาหารของชาติอื่น ๆ เอามาปรุงแต่งใหม่หรือปรับปรุงใหม่ให้เป็นอาหารจีนและอาหารญี่ปุ่น จนมีการฟ้องร้องกันในหลายประเทศแล้ว นี่แสดงให้เห็นว่าเขาเอาจริงเอาจังกันในเรื่องนี้สักแค่ไหน
     
      ที่สำคัญคือเขาทำไปเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติ ไม่เอาวิธีการทำอาหารซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาติไปยกให้กับชาติอื่น ๆ เพราะถือว่านี่ก็คือการขายชาติประเภทหนึ่งด้วย
     
      การที่หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ไปทำความตกลงสอนวิธีการทำอาหารให้กับญี่ปุ่นจึงเป็นการขายชาติชนิดหนึ่ง คือเป็นการขายภูมิปัญญาของชาติที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารของไทยทั้งภายในประเทศไทยและต่อทั่วโลกอีกด้วย
     
      จึงขอบอกกล่าวเตือนมายังรัฐบาลเต่าโดยเฉพาะพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ยุติโครงการดังกล่าวนี้เสียทันที มิฉะนั้นแล้วก็จำเป็นที่จะต้องประณามกันว่าเป็นการกระทำที่ขายชาติ
     
      และต้องขอบอกกล่าวมายังผู้ประกอบการร้านค้าอาหารไทยทั้งในประเทศและทั่วโลกว่าผู้คนในกระทรวงพาณิชย์กำลังคิดอ่านที่จะทำให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงต่อผลประโยชน์ของชาติไทยและต้องร่วมใจกันหยุดยั้งโครงการนี้ให้สำเร็จโดยไวที่สุด
     
      จะเอาภูมิปัญญาไทยไปส่งออกให้กับญี่ปุ่นได้อย่างไรกัน เพราะในที่สุดแล้วก็จะถูกปล้นชิงไปเป็นของต่างชาติ ดีร้ายญี่ปุ่นก็จะเอาไปจดทะเบียนสิทธิบัตรเป็นกรรมวิธีการผลิตอาหารของญี่ปุ่น ดังเช่นที่เคยทำกับกิจการนวดแผนโบราณและกิจการอื่น ๆ ของไทยมาแล้ว
     
      รัฐบาลไทยจึงมีหน้าที่และต้องรับผิดชอบในการจดทะเบียนสิทธิบัตรอาหารไทยให้เป็นทรัพย์สมบัติของคนไทยโดยเร็วที่สุด และต้องไม่ถ่ายทอดหรือบรรณาการภูมิปัญญาไทยให้กับต่างชาติกันฟรี ๆ แบบที่ทำกันอยู่นี้
     
      จากนั้นก็ต้องคิดอ่านพัฒนากิจการอาหารไทยให้ทัดเทียมกับการส่งเสริมสนับสนุนของประเทศอื่น ๆ ด้วย อย่างน้อยต้องส่งเสริมสนับสนุนหรือก่อตั้งกิจการงานสองอย่างนี้ขึ้นมาให้ได้โดยเร็ว
     
      หนึ่ง คือการจัดตั้งสถาบันพัฒนาอาหารไทย ทำหน้าที่ในการรวบรวมประเภทอาหารของไทย ตลอดจนวิธีการทำให้เป็นแบบแผนที่เป็นมาตรฐาน รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานของเครื่องใช้ในครัว ถ้วยโถโอชาม และมาตรฐานการตบแต่งร้านและการแต่งกายของบริกรในร้านด้วย
     
      หน่วยงานนี้รัฐบาลต้องส่งเสริมสนับสนุนโดยตรงและต้องระดมเอาผู้มีฝีมือในการทำอาหารไทย ในการคิดอ่านประดิษฐ์ข้าวของเครื่องใช้ในครัวไทย การตบแต่งร้านอาหารไทยและการแต่งกายของบริกรไทยเข้ามาร่วมงานและพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปโดยไม่หยุดยั้ง ผลักดันให้อาหารไทยอยู่ในแนวหน้าสุดของอาหารที่นิยมของโลก
     
      สอง คือการจัดตั้งองค์กรอาหารไทยเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมวัสดุเครื่องปรุงต่าง ๆ ที่จะใช้ในครัวไทย ซึ่งต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตในประเทศไทย รวมทั้งการบรรจุหีบห่อและการจัดส่ง ตลอดจนกรรมวิธีมาตรฐานในการถนอมอาหารให้ใหม่สดอยู่เสมอ
     
      ประเทศไทยและเกษตรกรไทย รวมทั้งนักประดิษฐ์คิดค้นทั้งหลายเกี่ยวกับอาหารและเครื่องมือเครื่องใช้ของไทยก็จะได้รับผลประโยชน์แห่งการนี้ และมีผลต่อการโยกย้ายประชากรจากภาคเกษตรโดยตรงมาเป็นภาคเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมบริการซึ่งมีรายได้สูงกว่า
     
      นี่คือเรื่องที่ควรต้องทำ แต่ยังไม่ได้ทำ เราจึงต้องเร่งรัดให้ทำ และเรียกร้องให้หยุดการบรรณาการภูมิปัญญาไทยให้กับญี่ปุ่นในทันที เพราะนี่ไม่ใช่กิจการที่ต้องทำเนื่องจากเป็นกิจกรรมขายชาติที่ชาวไทยทั้งประเทศจะต้องช่วยกันระงับให้เป็นผลให้จงได้!
ผู้โพสต์ : เมืองเก่า   วันที่ : 06 - มิ.ย. - 50  เวลา 17:36:26   , ip : 58.147.xxx.xxx    แจ้งลบทั้งกระทู้   


ทางออก...  อาหารไทยขายได้ เพราะคุณค่าในตัวมัน พ่อครัวแม่ครัวคนไทย ร้านอาหารไทย แต่รัฐบาลไม่เคยช่วยอะไร  เพียงแค่ไม่ต้อง ส่งเสริมคนญี่ปุ่น...อาจไม่ถึงต้องจดทะเบียนอาหารไทยหรือ สงวนให้คนไทยทำอาหารไทยได้อย่างเดียว ต่างประเทศอยากทำไม่ถึงกับต้องจ่ายลิขสิทธิ์ ให้ประเทศไทย


แต่การเข้าถึงศาตร์นี้ การยกย่องบุคลากรเหล่านี้ การสนับสนุนโดยภาครัฐ เคยมีบ้างไหม เคยทำดีกับคนเหล่านี้ที่หาเงินไทยเข้าประเทศ  ปีละกว่า แสนล้านบ้างไหม (คำนวนจากจำนวนคนไทยที่ไปทำงานแบบนี้ที่นั้นคูณด้วยเงินเดือน)


   ความเห็นที่ 1 โดยคุณ : เมืองเก่า วันที่ : 06 - มิ.ย. - 50  เวลา 17:41:29  ,ip :58.147.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


อีกหน่อย เฮียนิวัตมาเที่ยวบ้านผม  จะแกงป่าให้เฮียทาน สงสัยต้องเรียกเกอิชามาแกง + ป้อนให้ด้วยกระมัง.ถึงจะดูหรู...หรือว่าไงครับ
   ความเห็นที่ 2 โดยคุณ : เมืองเก่า วันที่ : 06 - มิ.ย. - 50  เวลา 17:44:34  ,ip :58.147.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


ผมขอขอบคุณพี่เมืองเก่ามากครับที่ทำให้คนไทยหูตาสว่างขื้นอย่างน้อยก็ผมคนหนึ่ง ที่ชอบกระทู้ของพี่เมืองเก่ามากเลยครับ
...ผมเห็นด้วยกับกระทู้นี้มากครับ  เอาอีกครับผมชอบ แต่ไม่ชอบรัฐบาลเต่าครับ...
   ความเห็นที่ 3 โดยคุณ : tritan วันที่ : 06 - มิ.ย. - 50  เวลา 18:21:32  ,ip :124.120.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็นWarning: getimagesize(images/board/7_1181129232.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/amulet2u/domains/amulet2u.com/public_html/includes/functions.php on line 124

รัฐบาลเต่า......ทำอะไรให้เราบ้างครับ......ช่วยตอบผมด้วย
   ความเห็นที่ 4 โดยคุณ : tritan วันที่ : 06 - มิ.ย. - 50  เวลา 18:27:12  ,ip :124.120.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


ขอปรบมือให้ครับ
   ความเห็นที่ 5 โดยคุณ : อาทิตย์ วันที่ : 07 - มิ.ย. - 50  เวลา 11:25:42  ,ip :203.172.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


รีบจดลิขสิทธิ์ไว้ก่อน ครับ มวยไทย เดี๋ยวนี้ต่างชาติก็เอาไปใช้จนจะเป็นแชมป์โลก บางรุ่นเราไปสู้เขาไม่ได้เลย อาหารไทยนี่ก็ถือว่าเป็นสุดยอดของคนไทยอีกอย่างหนึ่ง รัฐบาลน่ารีบจดลิขสิทธิ์ไว้ก่อนเถอะครับ ผมว่าเขาเอาของเราไปจดลิขสิทธิ์ก่อนอีกแน่ ขืนชักช้ายืดยาด สมุนไพรไทยอีกอย่างมัวชักช้าไอ้สิ่งที่น่าจะทำกลับไม่ค่อยทำมัวไปทำอะไรกันอยู่ครับรัฐบาล เรื่องง่าย ๆ แค่จดลิขสิทธิ์ไว้มอบหมายให้หน่วยงานไหนรับผิดชอบโดยเร็วเลยครับท่าน ขอบคุณพี่เมืองเก่ามากครับที่หาข้อความมาลงให้เพื่อน ๆ สมาชิกได้หูตาสว่าง
   ความเห็นที่ 6 โดยคุณ : เจ้าพระยา วันที่ : 03 - ส.ค. - 50  เวลา 14:30:48  ,ip :202.57.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


เห็นด้วยเป็นสิ่งทที่ดี
   ความเห็นที่ 7 โดยคุณ : san วันที่ : 27 - ม.ค. - 51  เวลา 14:43:31  ,ip :125.24.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น
เชิญ Login เพื่อร่วมแสดงความเห็น
  Username :   
  Password :   
    Copyright©2004 Amulet2U.com. All rights reserved. Develop by NetworkDD.com.